Przypadek Williamson i religia „holokaustu”

Zawsze było dla mnie oczywiste, że to, co zwie się dziś „holokaustem” nie jest kwestią czysto historyczną, ale przede wszystkim religijną. Większość jednak katolików wydaje się tego nie wiedzieć albo nie rozumieć. Z obu jednak racji (religijnej i historycznej) nie jest to rzeczą ani obojętną, ani poza kompetencjami katolickiego kapłana, czy tym bardziej biskupa, by o niej traktować. Dziwiła zatem wielce reakcja (albo jej brak) ze strony Przełożonych FSSPX, gdy sprawa bp Williamsona „wybuchła” na początku 2009 roku, a tym bardziej dziwi, wręcz gorszy, gdy słyszy się, że Ekscelencja może być nazwany „negacjonistą” publicznie przez kogokolwiek. Za takim określeniem musi stać przynajmniej ignorancja podstaw, o których pisze x. Curzio Nitoglia.

Pelagius Asturiensis

Przypadek Williamson
x. Curzio Nitoglia

mons. Williamson in sotanna davanti all'altare Czytaj dalej

List zakłopotanego kapłana do „La Tradizione Cattolica”

don CurzioX. Curzio Nitoglia, wyświęcony na kapłana przez abp Lefebvre’a, w 1985 wystąpił zeń z kilkoma innymi księżmi, aby założyć Instytu Matki Dobrej Rady (obecnie siedziba Instytutu znajduje się w Verrua Savoia, Włochy). Około 2006/2007 roku wystąpił z Instytutu, bowiem uznał, że wraz z wyborem Benedykta XVI na stolicę piotrową Teza z Cassiciacum, wyrażająca stanowisko doktrynalne IMDR, utraciła swą ważność (zakończenie tekstu x. Nitoglii w tej sprawie było gdzieś w internecie). Od tamtej pory jest niezależnym kapłanem współpracującym z FSSPX i kapelanem zgromadzenia Sióstr Uczennic Wieczernika, („le Suore Discepole del Cenacolo”), zwanym także Pocieszycielkami Najwiętszego Serca Pana Jezusa (Velletri, Rzym). Wraz z x. Nitoglią Siostry Pocieszycielki zajmują się wydawaniem wspaniałego antymodernistycznego pisma „Sì sì no no”, założonego przez x. Franciszka Puttiego (RIP), a którego artykuły tłumaczone są na wiele języków z racji ich wysokiego poziomu naukowego (w tym w pismach FSSPX). Samo pismo „Sì sì no no” kontynuuje swą walkę przeciwko modernizmowi w Kościele („La Guerra continua”), nie lękając się oskarżeń o schizmę (jasna aluzja do lęków bp Fellaya, cf. Cor unum z marca 2012).

Własne stanowisko x. Curzio Nitoglii w obliczu kryzysu w Kościele przedstawia jego tekst „Hipoteza z Velletri”. Napisał również list w obronie bp Williamsona po październikowym „wyrzuceniu” Ekscelencji z FSSPX („Wyrzucenie bp Williamsona: nie pozostawmy go samego!”). Znającym język włoski szczególnie polecam jego liczne pisma z dziedziny filozofii (tomizm, metafizyka, filozofia polityczna), teologii (dogmatyka, patrystyka), polityki (wydarzenia obecne, Nowy Porządek Światowy, etc.), które można czytać na jego stronach doncurzionitoglia.com i doncurzionitoglia.net oraz na blogu doncurzionitoglia.wordpress.com. Jego wyjątkowo ciekawe i wnikliwe wykłady są również dostępne na Youtube.

Poniższy list wyraża poważne wątpliwości co do pewnych wypowiedzi niektórych przełożonych i organów FSSPX oraz pewnych nadużyć władzy z ich strony a nawet uzurpacji (odmowa sakramentów, wyrzucenia z kaplic, nawet ekskomunika) i przedstawia teologicznie uzasadnione argumenty, które warto znać i przypominać.

Pelagius Asturiensis

List  zakłopotanego kapłana do „La Tradizione Cattolica”

CZĘŚĆ PIERWSZA

OBECNOŚĆ NA TRADYCYJNEJ MSZY

Stanowisko „La Tradizione Cattolica”

„La Tradizione Cattolica”, oficjalny organ włoskiego dystryktu „Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X” (dalej ‘FSSPX’) w nr 86, 1/2013 (s. 21) stwierdza: Czytaj dalej

Wokół konferencji bp Williamsona z 5 stycznia 2013 w sprawie przyszłości Tradycji katolickiej

mons williamson_capogiuOstatni Komentarz Eleison (nr 307 z 1 czerwca 2013) J. Eks. x. bp Ryszarda Williamsona pokrótce wyjaśnił przemyślane i już wcześniej wyrażone stanowisko angielskiego purpurata w bardzo ważnej w obecnej sytuacji kwestii przyszłości Tradycji, a w szczególności w tym co się tyczy antyliberalnego oporu wobec nowej liberalnej linii Menzingen. Chodzi mianowicie o możliwość utworzenia nowego zgromadzenia, które miałoby zastąpić Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X. Czytaj dalej

Wyrzucenie bp Williamsona: nie pozostawmy go samego!

mons-Richard-WilliamsonWyrzucenie bp Williamsona: nie pozostawmy go samego!
x. Curzio Nitoglia

Biskup Williamson został wyrzucony z Bractwa Św. Piusa X dlatego, że „od kilku ostatnich lat dystansował się od linii oraz władz FSSPX” (komunikat Domu Generalnego, Menzingen, 24 października 2012).

W rzeczywistości to kierownictwo Bractwa od kilku lat, szczególnie od 2009, zajmuje niebezpieczne stanowisko ryzykownego dialogu i nadmiernego otwarcia wobec nowości Soboru Watykańskiego II, jak również przyjęcia Shoah jako warunku wymaganego przez Benedykta XVI dla zostania uznanym w pełnej komunii kościelnej. To przede wszystkim sprzeciw wobec tych ustępstw zarzucany jest bp Williamsonowi, pod pretekstem aspektu dyscyplinarnego. Czytaj dalej