Dlaczego po dziś dzień nie ufamy bp Fellayowi?

Jest wiele konkretnych przypadków, które nie tylko naruszyły autorytet biskupa Fellaya, ale go również całkowicie zdyskredytowały, doprowadzając do całkowitej utraty zaufania.

Jedno mówi kapłanom i wiernym, co innego wtajemniczonym i Rzymianom, co innego mediom. Wspaniałym tego przykładem jest z jednej strony zapewnianie całego świata Tradycji o wierności Tradycji, a z drugiej strony pisanie błagalnego listu do Papieża z 17 czerwca 2012 (wspominaliśmy już o tym).

Oto kolejny przykład dwulicowości bp Fellaya, a chciałoby się już o Ekscelencji nie pisać…

Pelagius Asturiensis

 „Rewolucyjne nowości” czyli podwójny język bp Fellaya

Bp Fellay face to face

Nasze (Syllabus Errorum) komentarze na czerwono:

„Począwszy od marca 1962 r. kardynał Suenens zaczął się uskarżać Janowi XXIII na « niewłaściwą » liczbę schematów, a wówczas było ich nie mniej niż siedemdziesiąt. Jan XXIII nie wskazał żadnej konkretnej linii postępowania w trakcie działań przygotowawczych. Nie chciał też stawiać czoła kardynałowi Ottavianiemu. Zadanie « wyrównania terenu » powierzył więc nieoficjalnie kardynałowi Suenensowi. Plan kardynała polegał na ponownym wykorzystaniu wszystkich schematów przygotowawczych przez podzielenie ich na dwie grupy. Pierwsza miała zawierać treści, które Kościół zamierza przekazać swym synom (ad intra), druga – wszystko to, co Oblubienica Chrystusa ma do powiedzenia światu (as extra). Oczywiście, część druga obejmowała rewolucyjne nowości.”

Bp B. Tissier de Mallerais, Marcel Lefebvre. Życie, Dębogóra, 2010, s. 327. Czytaj dalej

Bp Fellay sankcjonuje abp Lefebvre’a

Sprostowanie dotyczące książki x. Piverta z 8 lipca 2013

Niektórzy mogli się dziwić, że tu i ówdzie mówi się o „stalinowskich metodach Menzingen” czy też o „Menzingradzie i jego zbirach”. Wielu bowiem księży i wiernych padło już ofiarą nietypowych działań za zwykłą niezgodę w sprawie pewnych działań Domu Generalnego FSSPX mających doniosły wpływ na zbawienie dusz.

Słowa te odnoszą się bowiem m. in. do kradzieży tożsamości niektórych księży prześladowanych przez Menzingen (jak x. Rioult i x. Pinaud, obaj nadal oficjalnie członkowie Bractwa), ale, co chyba gorsze, do cenzury tekstów abp Lefebvre’a w wielu dystryktach FSSPX na całym świecie. O różnych metodach i przypadkach było też w artykule „Czy wiernych mogą interesować poglądy ich duszpasterzy?”

Najnowszy przypadek dotyczy niedawno wydanej we Francji książki pod tytułem Nasze relacje z Rzymem, numerabbé pivert specjalny nr 167 „Combat de la foi catholique” (tytuł oryginału Nos rapports avec Rome – Combat de la foi catholique numéro spécial no 167). Książka w 90% składa się z cytatów abp Lefebvre’a, które zebrał i skomentował x. Franciszek Pivert, przełożony Przeoratu Matki Bożej od Najświętszego Serca Pana Jezusa w Le Moulin du Pin (53290 Beaumont-Pied-De-Boeuf, Francja). Omawia różne aspekty relacji między abp Lefebvrem i założonym przez niego Bractwem a modernistycznym Rzymem. Oto jej opis, który widnieje na stronie wydawnictwa: Czytaj dalej

List wiernych do księży FSSPX

Poniższy list wysłany został 13 maja b.r. do wszystkich księży francuskiego dystryktu FSSPX.
Bp Fellay również go otrzymał tego samego dnia wraz z odpowiednią notką.
Wesprzyjmy modlitwą tę inicjatywę. Jednocześnie coraz więcej ludzi bezprawnie pozbawia się sakramentów w kaplicach FSSPX.

13 maja 2013

Z każdym mijającym dniem Rzym i jego Soborowy Kościół afiszują się, jako coraz bardziej przeciwne Kościołowi. Czytaj dalej

Gdy wrzało wiosną 2012 roku… dwie perspektywy

Wiadomo już nader dobrze, że w czerwcu 2012 knuło się półtajemnie pojednać z modernistycznym Rzymem. Gdyby nie Benedykt XVI, który zmodyfikował tekst bp Fellaya, doszłoby 13 czerwca do porozumienia na podstawie Deklaracji doktrynalnej z 15 kwietnia. Bp Fellay jechał bowiem do Rzymu po to, aby popisać (wiemy o tym pośrednio od księży Loransa, Nély’ego, Pflugera i bp de Galarrety). Jednakże w między czasie w Rzymie i w Menzingen bacznie obserwowano, co się dzieje i czy wówczas uda się pojednać chociaż z większością kapłanów i wiernych FSSPX (jasne życzenie wyrażone w pracach GREC). Wrzało już bowiem od pewnego czasu, zwłaszcza odkąd w marcu bp Fellay jednoznacznie opowiedział się za podążaniem inną drogą, za koniecznością „nowego ustosunkowania się względem Kościoła oficjalnego” czyli zadania sobie „ pytani[a] o uznanie Bractwa przez oficjalny Kościół” (w Cor unum). Trzej biskupi wystosowali list (tekst listu). Ponadto, przy wielu okazjach i w różnych częściach świata księża, jak Ernesto Cardozo (list otwarty z 13 maja 2012), Eryk Jacqmin (jego argumentacja), Michał Koller (kazanie z 10 czerwca: tekst, wideo), Patryk Girouard (konferencja z 30 czerwca) oraz biskupi Williamson (w swej serii wykładów pod koniec czerwca w Londynie [tekst polski trzeciego], w kilku Komentarzach Eleison) i Tissier de Mallerais (kazanie podczas święceń w Winonie) przemawiali przeciwko temu niebezpieczeństwu. I inni również ostrzegali wiernych.

W Polsce natomiast, w tym samym czasie, x. Karol Stehlin przekonywał polskich wiernych do duszpasterskich korzyści statusu kanonicznego dla FSSPX, czyli pojednania praktycznego bez uprzedniego porozumienia doktrynalnego: Czytaj dalej

X. Morgan odżegnuje się od Oporu

Na „List usilnej prośby do x. Morgana i duchownych Brytyjskiego Dystryktu” odpowiedział wczoraj x. Morgan w swym komunikacie (tekst oryginalny, tłumaczenie polskie).

The Recusant odpowiada na komunikat Przełożonego brytyjskiego dystryktu:

Odpowiedź x. Morgana na List usilnej prośby można przeczytać na stronie Brytyjskiego Dystryktu FSSPX.

Choć różnimy się z nim pod pewnymi względami, z zadowoleniem zauważamy, że ​x. Morgan wreszcie stwierdził publicznie, że dokonanie czysto praktycznego porozumienia z Rzymem, co proponowano w ubiegłym roku, byłoby „fałszywe” oraz że Deklaracja doktrynalna z kwietnia 2012 była „problematyczna”.

Ponadto, zwracamy uwagę, że mówi, że nie wierzy, „’że FSSPX jest obecnie tonącym statkiem’ nie do  naprawienia”. Czy mówiąc to ma na myśli, że uważa FSSPX za tonący statek, który nie jest zupełnie nie do naprawienia, co wydaje się, żeby zakładał?

Za: The Recusant, tłumaczył z języka angielskiego Pelagius Asturiensis.

Argumenty przeciwko porozumieniu FSSPX z Rzymem. x. Eryk Jacqmin

abbe Eric JacqminNiektórzy weterani Tradycji w Polsce, ale nie tylko weterani, mogą pamiętać x. Eryka Jacqmin, który posługiwał w Polsce kilka lat temu.

Już pod koniec czerwca ubiegłego roku, czyli na długo zanim Pelagiusz mógł zająć się śledzeniem sprawy niszczenia FSSPX od środka, można było przeczytać jego deklarację składającą się z kilku silnych argumentów przeciwko pojednaniu między FSSPX a nienawróconym Rzymem. Warto zwłaszcza zwrócić uwagę na delikatną, aczkolwiek wyraźną, sugestię, że zgodnie z prawem kanonicznym łamiącego wyższe prawo można usunąć z urzędu. Próba bowiem podpisania praktycznego porozumienia z Rzymem przez bp Fellaya w czerwcu ubiegłego roku była łamaniem wyższego prawa ustanowionego na Kapitule Generalnej w 2006 i jest wbrew woli Założyciela zgromadzenia. Dlatego bp Tissier de Mallerais podjął tę próbę podczas ostatniej kapituły, próbując zastąpić bp Fellaya bp de Galarretą. Niestety bezskutecznie… Czytaj dalej