Surrexit Dominus vere, alleluia!

Resurrection by Raffaelino del Garbo, 1510

Wszystkim czytelnikom mojego bloga, stałym i przypadkowym, życzę błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech Chrystus, Pan nasz i Władca potężny, który w porządku przyrodzonym śmierć zwyciężył, a w nadprzyrodzonym Szatana, obdarzy Państwa prawdziwym pokojem oraz nieustannie wzmacnia Wiarę w naszych trudnych czasach niewiary.

Pelagius Asturiensis

Deklaracja x. Patryka Girouarda FSSPX

O x. Girouardzie pisaliśmy kilka dni temu (Kolejna oznaka jedności wewnętrznej). W Wielki Czwartek wystosował swą deklarację, której treść przedstawiamy poniżej.

Deklaracja dla członków Bractwa św. Piusa X,
zaprzyjaźnionych zgromadzeń i wiernych Tradycji

Wielki Czwartek, dnia 28 marca 2013

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie Królu.

W tym dniu, w którym Kościół Święty w spaniały sposób upamiętnia ustanowienie Świętej Ofiary Mszy Świętej i sakramentu Święceń, chciałbym skorzystać z okazji, aby poinformować was o mojej decyzji pozostania poza formalną strukturą Bractwa. Nie mam zamiaru ani opuszczać Bractwa, ani szkalować go. Jest ono ofiarą przedsięwzięcia, które ma na celu poddanie go władzom soborowego Kościoła, pomimo wielokrotnych ostrzeżeń jego założyciela, J. E. abp Marcela Lefebvre’a. Czytaj dalej

List otwarty do kapłanów Bractwa Św. Piusa X

Przypomnimy, że Deklaracja Doktrynalna, którą Przełożony Generalny FSSPX bp Bernard Fellay przekazał kard. Levadzie 15 kwietnia 2012 została opublikowana na początku miesiąca na stronie La Sapinière przez księży tegoż Bractwa sprzeciwiających się nowej polityce Menzingen. Dokument, który miał zaważyć o przyszłości ruchu Tradycji katolickiej, pozostawał tajny przez cały rok (katolicki, a tajny?). Jeszcze wcześniej, na wieści księży z La Sapinière o nadchodzącej publikacji Deklaracji, Menzingen zareagowało, pośrednio dowodząc jej autentyczności, faksem Sekretarza Generalnego z 7 marca (którego skan można zobaczyć na forum Un évêque s’est levé). Faks ten wyjawia głównych sprawców „wywrotowej działalności”: bp Ryszarda Williamsona, księży Rioulta, Salenave i Pinaud (o losie księży można przeczytać tutaj), jednocześnie zapowiadając własną publikację kontrowersyjnego dokumentu z koniecznymi wyjaśnieniami. Na te ostanie jeszcze czekamy. Jest zaś wielce prawdopodobne, że gdyby La Sapinière nie opublikowała tekstu Deklaracji, do dziś nie wiedzielibyśmy, co ona zawiera. Tymczasem J. Eks. bp Williamson wystosował wczoraj z odległej Brazylii swój list otwarty do kapłanów Bractwa Św. Piusa X, którego tłumaczenie przedstawiamy poniżej.

List otwarty do kapłanów Bractwa Św. Piusa X

Wielebni i drodzy Księża,

Niedawna publikacja Deklaracji Doktrynalnej, zaadresowanej przez Radę Generalną Bractwa Św. Piusa X do władz Kościoła w Rzymie 15 kwietnia ubiegłego roku, potwierdza nasze najgorsze obawy. Czekaliśmy prawie rok, aby się dowiedzieć, co zawiera. Dowodzi ona raz na zawsze, że obecne kierownictwo Bractwa Św. Piusa X zamierza sprowadzić je z drogi nadanej mu przez arcybiskupa Lefebvre’a, w stronę idei i ideałów Soboru Watykańskiego II.

Jakkolwiek bylibyście zajęci codzienną posługą, to musi was dotyczyć, ponieważ oznacza to, że dusze pod waszą opieką wchodzą, za waszym pośrednictwem, w zależność od Przełożonych, którzy zamierzają poprowadzić je i was w kierunku, wręcz wewnątrz, wielkiej apostazji czasów nowożytnych. Przypominany, że to Przełożeni kształtują swoich poddanych, a nie odwrotnie – czyż nie zaobserwowaliśmy pewnych dobrych kapłanów Bractwa, jednego po drugim, porzucających walkę o Wiarę, taką, jaką, jak wiemy, arcybiskup Lefebvre prowadził, a zamiast tego idą z prądem, z silnym i całkiem innym potokiem płynącym już od kilku lat ze szczytu Bractwa w dół?

Szczegółowa analiza potwierdzi niebezpieczeństwo każdego z dziesięciu akapitów Deklaracji, jak przedstawiono tylko w skrócie poniżej: Czytaj dalej

Reforma liturgii Wielkiego Tygodnia z 1955 roku

Niewiele osób wie, że wręcz diabelska w swych źródłach (bo masońska) i katastrofalna w swych skutkach, reforma liturgiczna abp Bugniniego zaczęła być wprowadzana już na początku lat ’50 XX wieku. Nie każdy przeto jest zobowiązany znać historię liturgii, a nawet wiedzieć o wszystkich jej mniej lub bardziej kontrowersyjnych zmianach. Jednakże żadnemu katolikowi nie powinno być zupełnie obojętne działanie brata Buana i spółki nad przekształceniem liturgii Kościoła katolickiego w kult nowej religii człowieka instytucjonalnie zatwierdzonej na Soborze Watykańskim II.

abp annibale bugniniSam temat tejże reformy nie jest nam zupełnie obcy, istnieją bowiem już tu i ówdzie wzmianki, a nawet opracowania oBugnini, The Reform of the Liturgy 1948-1975 book cover reformie liturgii Wielkiego Tygodnia do jakiej dopuszczono brata Buana za pontyfikatu Papieża Piusa XII. Na początek proponuję moim czytelnikom niedawne opracowanie Una Voce International dotyczące ogólnych aspektów tejże reformy. W przyszłości na niniejszym blogu znajdzie się więcej informacji w tematyce. Czytaj dalej

Kolejna oznaka jedności wewnętrzej (nie, to nie dublet)

FSSPX small logoNiedawno temu wspominaliśmy o rozmaitych nieszczęsnych owocach nowej, błędnej polityki Menzingen w kluczowej sprawie relacji z Rzymem (FSSPX a Rzym. Dokąd prowadzi obecna polityka). Jeszcze wczoraj dowiedzieliśmy się o sprawie księdza Hugona Ruiz Vallejo i jego listu do Wiernych Tradycji w Mieście Meksyk, który liczy sobie już kilka dni.

Podobne najnowsze wieści nadeszły z Kanady. Kolej przyszła na księdza Patryka Girouarda,L'abbé Patrick Girouard który również, od wiosny ubiegłego roku, wyraża swój sprzeciw wobec przynoszącej fatalne owoce nowej polityki Menzingen i swoje wsparcie dla wszystkich, którzy stanowią tzw. ruch oporu.

W kazaniu 10 marca x. Girouard wspomniał o najnowszych kilku faktach dotyczących sprzeciwu wobec Menzingen (Karmel św. Józefa, wyrzucenie o. Rafała, list 37 francuskich księży) i wyraził kilka myśli krytycznych na temat preambuły doktrynalnej bp Fellaya, jednoznacznie sugerując, że jest autorem Krótkiej refleksji na temat Preambuły doktrynalnej  (która pojawiła się na stronie La Sapinière, z języku polskim na blogu Z Niepokalaną). Opowiedziawszy o metodach, które Menzingen stosuje wobec niepokornych kapłanów i świeckich na całym świecie, na koniec wyraził świadomość tego, co go będzie czekać za jego publicznie wyrażane opinie. Około połowa wiernych przeoratu, świadoma tego, co się dzieje, wspiera x. Girouarda.

13 marca przełożony dystryktu Kanady zakomunikował mu karne przenosiny z jego przeoratu w Langley do siedziby dystryktu w St. Césaire „aby móc się mu z bliska przyglądać”. Do 24 marca ksiądz miał się tam przenieść.

Nieco więcej informacji w języku angielskim i francuskim można przeczytać na forum Un évêque s’est levé.

Pelagius Asturiensis

Zapomniany Ojciec

MGR LEFEBVRE-sermon

„Tradidi, quod et accepi.”

Kilka osób, z którymi jestem w mniej lub bardziej stalym kontakcie zwróciła moją uwagę na niebłahe przeoczenie. Wspomnienie śmierci własnego ojca w dzień jego odejścia z tego świata leży w obowiązku jego dzieci. Tym bardziej tyczy się to ojca w porządku duchowym. Czytaj dalej

Kolejna oznaka jedności wewnętrzej (i owoców nowej polityki Menzingen)

FSSPX small logo

Niedawno temu wspominaliśmy o rozmaitych nieszczęsnych owocach nowej, błędnej polityki Menzingen w kluczowej sprawie relacji z Rzymem (FSSPX a Rzym. Dokąd prowadzi obecna polityka). Choć od ubiegłorocznej kapituły lipcowej mowa jest o odzyskanej jedności (a przecież wykluczono z niej samej jednego z bikupów konsekrowanych przez samego abp Lefebvre’a), wciąż mamy kolejne oznaki jedności.

Ponieważ sytuacja zasadniczo się nie zmieniła, sami przypomnieliśmy nasze stanowisko w swego rodzaju deklaracji z dnia 19 marca: Za Bractwo. Przeciwko modernizmowi i praktycznym porozumieniom z modernistami.

Tym razem x. Hugon Ruiz Allejo z Meksyku, do tej pory nie oskarżany publicznie o tworzenie podziałów i wywrotowe postępowanie, powziął osobistą decyzję, o której mówi w swym liście otwartym do wiernych Tradycji Miasta Meksyk. Przy okazji warto przypomnieć o październikowym Liście Kapłanów Dystryktu Ameryki Południowej i Meksyku z okazji przyjazdu biskupa Fellay’a do Argentyny.

 J+M
Straszne zaniedbanie
„Gdy sól traci swój smak…”

List otwarty księdza Hugona Ruiza Vallejo do wiernych Tradycji Miasta Meksyk Czytaj dalej