Czy konieczną jest rzeczą wzywać Świętych? – św. Alfons Maria Liguori

Adoracja Trójcy Przenajświętszej przez wszystkich świętych (ołtarz Landauer), Albrecht Durer (1511)

Adoracja Trójcy Przenajświętszej przez wszystkich świętych (ołtarz Landauer), Albrecht Durer (1511)

Czy konieczną jest rzeczą wzywać Świętych?
św. Alfons Maria Liguori

Co się tu powiedziało o duszach czyśćcowych odnośnie do tego zagadnienia, czy one mogą się za nas modlić lub nie, i czy zatem warto się polecać ich wstawiennictwu lub nie, nie tyczy się na pewno Świętych; jeśli bowiem chodzi o Świętych to nie można wątpić, że jest niezmiernie pożyteczną rzeczą uciekać się do ich przyczyny. Mówię tu o Świętych, kanonizowanych przez Kościół a więc o tych, którzy się już cieszą oglądaniem Boga. Gdyby ktoś mniemał, że Kościół w tej rzeczy jest omylny, nie mógłby się wymówić od grzechu albo herezji, jak utrzymują św. Bonawentura, św. Bellarmin i inni, albo przynajmniej od podejrzenia o herezję, jak twierdzą, Suarez, Azor, Gotti i inni. Albowiem według nauki Doktora Anielskiego (15) w sprawach kanonizacji Świętych kieruje papieżem nieomylne natchnienie Ducha Świętego. Czytaj dalej