Pamięci o. Denisa Fahey w sześćdziesiątą rocznicę śmierci

Fr. Denis Fahey Kimmage C.S.Sp. Seminary 1950s

O. Denis Fahey w pierwszym rzędzie, siedząc. Seminarium Zgromadzenia Ojców Ducha Świętego w Kimmage, Irlandia, lata pięćdziesiąte.

Sześćdziesiąt lat temu odszedł po wieczną nagrodę jeden z największych apostołów społecznego panowania Chrystusa i katolickiej nauki społecznej, o. Denis Fahey, ze Zgromadzenia Ojców Ducha Świętego.

Polecam biografię tego irlandzkiego kapłana: „O państwo Boże: O. Denis Fahey (1883 – 1954)”.

Requiem aeternam dona ei Domine. Et lux perpetua luceat ei. Requiescat in pace. Amen.

Pelagiusz z Asturii

„Antysemityzm” i antysemityzm

Ksiądz Denis Fahey o antysemityzmie

Z powodu umysłowego zamieszania rozpowszechnionego wśród katolików w sprawie kwestii antysemityzmu, kilka słów musi zostać o nim powiedziane.

We wspaniałej recenzji mojej książki  The Kingship of Christ or Organized Naturalism (Królowanie Chrystusa czy zorganizowany naturalizm, być może to ta, która w języku polskim wydana została przez Wydawnictwo Fulmen – przyp. tłum.), która pojawiła się w jezuickim magazynie  La Civiltà Cattolica (Rzym, marzec 1947), recenzent w szczególny sposób podkreślił rozróżnienie, którego dokonuję we wszystkich moich książkach. Napisał, co następuje: Czytaj dalej

O państwo Boże: O. Denis Fahey (1883 – 1954)

Wspaniała postać, niestety szczególnie niedoceniona przez środowiska katolickie naszych czasów, o. Denis Fahey ze Zgromadzenia Ojców Ducha Świętego (do którego należał także abp Marceli Lefebvre) jest autorem, którego konieczne należy znać, by właściwie zrozumieć na czym polega rola w świecie Mistycznego Ciała Chrystusa, rola „zorganizowanego naturalizmu” żydowsko-masońskiego oraz by lepiej pojąć obecny stan cywilizacji i przyczyny jego upadku oraz jedyne możliwe środki zaradcze. Jego biografii nie można było zatytułować lepiej niż „O państwo Boże”.

Pelagius Asturiensis

O państwo Boże: O. Denis Fahey (1883 – 1954)

fr. denis fahey portrait pictureTeolog, filozof, naukowiec, polityk – a równocześnie głęboko oddany swojemu powołaniu kapłan. Trudno zrozumieć biografię o. Fahey’a bez spojrzenia na nią przez pryzmat wiary, a z drugiej strony jego działalność wykraczała daleko poza sferę religijną. Pisał o zagadnieniach ekonomicznych, politycznych i społecznych – przy czym nie wyobrażał sobie, ażeby na płaszczyźnie wartości i pryncypiów mogły one funkcjonować bez zakorzenienia w Ewangelii.

Szkic biograficzny

O. Denis Fahey urodził się Czytaj dalej