Wspomnienie ŚŚ. Patronów Szwedzkich

Staraniem Zygmunta III Wazy, Króla Królestwa Polskiego i dziedzicznego Króla Królestwa Szwecji Stolica Apostolska ustanowiła w niektórych diecezjach Polski formularz Mszy i oficjum brewiarzowe o Patronach Szwecji, którzy wskutek rozpanoszenia się herezji protestanckiej doznali poważnego uszczerbku w kulcie oddawanym im przez wiernych.

Do bardziej znanych świętych pochodzących z tego nordyckiego kraju należą: król Eryk, misjonarz Finlandii i męczennik, Brygida, zakonnica, założycielka zakonu Najświętszego Salwatora (brygidki), której relikwie spoczywają w Gdańsku, Katarzyna, dziewica, wielka czcicielka Męki Pańskiej i Ingryda, zakonnica, fundatorka pierwszego dominikańskiego klasztoru w Skandynawii. Do Patronów Szwecji należą także: Oskar, apostoł Północy, Olaf, władca Norwegii i Kanut II, król Danii.

Jędrzej Giertych wspomina o ustanowieniu tego święta w Królestwie Polskim w swym dziele Tysiąc lat historii polskiego narodu, tom I, s. 286 (Dom Wydawniczy „Ostoja”, 2011). Czytaj dalej