Deklaracja abp Thuca z 25 lutego 1982 roku

Declaratio Archiepiscopi Petri Martini Ngô-dinh-Thuc

Deklaracja doktrynalna abp Piotra Marcina Ngo Dinh Thuc

Goszcząc w Monachium na zaproszenie niemieckich katolików wietnamski hierarcha abp Piotr Marcin Ngo-dinh-Thuc ogłosił 25 lutego 1982, podczas sprawowanej przez siebie Mszy pontyfikalnej, następującą deklarację:

Qualis est aspectus Ecclesiae Catholicae in conspectu nostro, his diebus? Romae, regnat „Papa” Joannes Paulus secundus, circumdatus coetu Cardinalium et multorum Episcoporum et praelatorum. Extra Romam, Ecclesia Catholica apparet florida, cum suis Episcopis et Sacerdotibus. Numerus catholicorum immensus est. Quotidie Missa celebratur in tantis ecclesiis, et die Dominica, ecclesiae recipiunt permultos fideles ad Missam audiendam et ad Sacram communionem accipiendam.

Jak przedstawia się [powierzchownie] w naszych oczach dzisiejszy stan Kościoła Katolickiego? W Rzymie panuje „papież” Jan Paweł II otoczony zgromadzeniem kardynałów, licznych biskupów i prałatów. Poza Rzymem Kościół Katolicki wydaje się być kwitnącym, wraz ze swoimi biskupami i kapłanami. Liczba katolików jest bardzo wielka. Codziennie w tak wielu kościołach odprawiana jest Msza, a w niedziele w kościołach gromadzi się niezliczona liczba wiernych, którzy słuchają Mszy i przystępują do komunii świętej.

Sed in conspectu Dei, qualis est aspectus hodiernae Ecclesiae? Missae – quotidiana et dominicalis in quibus assistunt – placentne Deo? Nequaquam: quia ista Missa, eadem est pro catholicis et pro protestantibus – ideo non placet Deo et invalida est. Unica Missa quae placet Deo est Missa Sancti Pii quinti, quae celebratur a paucis sacerdotibus et episcopis, in quibus sum Ego.

Ideo, in quantum possum, aperiam seminarium pro candidatis ad sacerdotium quod placet Deo.

Lecz jak przedstawia się w oczach Boga sytuacja dzisiejszego Kościoła? Czy podobają się Bogu te msze, w których ludzie codziennie, i w niedziele biorą udział? W żadnym wypadku, albowiem ta msza jest taka sama dla katolików, jak i dla protestantów. Dlatego nie może się ona podobać Bogu i jest nieważna. Jedyną Mszą jaka miła jest Bogu jest Msza św. Piusa V (*), którą celebruje niewielu kapłanów i biskupów, do których i ja się zaliczam.

Dlatego w miarę możliwości, będę się starał otworzyć seminarium dla kandydatów do takiego kapłaństwa, które podoba się Bogu.

Praeter illam „Missam” non placentem Deo, multae sunt res quas rejicit Deus, exempli gratia: in ordinatione sacerdotum, in consecratione episcoporum, in sacramento confirmationis et extremae unctionis.

Prócz owej niemiłej Bogu „mszy”, wiele jest również [innych] rzeczy [w Nowym „Kościele”], które Bóg odrzuca, na przykład nowe ryty konsekracji kapłanów i biskupów, a także sakramentów bierzmowania i ostatniego namaszczenia.

Insuper illi sacerdotes”colunt:

 1. modernismum,
 2. falsum oecumenismum,
 3. adorationem hominum,
 4. libertatem amplectendi qualemcumque religionem;
 5. nolunt condemnare hereseos, et expellere hereticos.

Ponadto owi „kapłani” głoszą:

 1. modernizm,
 2. fałszywy ekumenizm,
 3. kult człowieka,
 4. wolność przyjęcia jakiejkolwiek religii;
 5. wzdragają się przed potępieniem i usunięciem [ze wspólnoty wiernych], tych którzy propagują błędne nauki (heretyków).

Ideo, quatenus episcopus Ecclesiae Catholicae Romanae, judico sedem Ecclesiae Catholicae Romae vacantem esse, et oportet me, uti episcopus, omnia facere ut Ecclesia Catholica Romae perduret ad salutem aeternam animarum.

Dlatego, jako biskup Katolickiego Kościoła Rzymskiego, stwierdzam że Stolica Kościoła Katolickiego w Rzymie jest wakująca, co zobowiązuje mnie jako biskupa do czynienia wszystkiego, aby zapewnić trwanie Kościoła Rzymsko-Katolickiego dla wiecznego zbawienia dusz.

Hic adjungo titulum quorumdam documentorum praeclarum:

 1. Bulla Quo primum” PiiV.
 2. Concilium Tridentinum, sess. XXII.
 3. Breve Adorabile eucharistiae” Pii VII., et Florentinum: Decretum pro Armenis (Dz. 698); Decretum pro Jacobitis (Dz. 715).
 4. Missale Romanum Pii V.: De defectibus in celebratione Missarum: De defectibus formae”.
 5. Constitutio Auctorem fidei” Pii VI.; Decretum Lamentabili” Pii X.; Encyclica Pascendi dominici gregis” Pii X.
 6. Florentinum: Decretum pro Jacobitis; Encyclica Quanta Cura” Pii IX.; Bulla Unam sanctam” Bonifatii VIII.
 7. Codex Juris Canonici, can. 1322.
 8. Bulla Cum ex apostolatus officio” Pauli IV.; Codex Juris Canonici, can. 188, n. 4.
 9. Pontificale Romanum: De consecratione electi in episcopum: Forma juramenti” et Examen”.

Załączam wykaz niektórych najważniejszych dokumentów [kościelnych, które stanowią doktrynalne uzasadnienie dla podjętych kroków; zawierają one wyraźne potępienie współczesnych błędów]:

 1. Bulla papieża Piusa V Quo Primum.
 2. Sobór Trydencki, XXII sesja.
 3. Breve papieża Piusa VII Adorabile eucharistiae; Sobór Florencki, Dekret dla Ormian (Denzinger-Bannwart n. 698); Dekret dla Jakobitów (DB 715).
 4. Instrukcja De defectibus formae ([fragment rozdziału] De defectibus in celebratione Missarum) z Mszału Rzymskiego Piusa V.
 5. Konstytucja papieża Piusa VI Auctorem fidei; dekret papieża Piusa X Lamentabili; encyklika Piusa X Pascendi dominici gregis.
 6. Sobór Florencki, Dekret dla Jakobitów; encyklika papieża Piusa IX Quanta Cura; bulla papieża Bonifacego VIII Unam sanctam.
 7. Kodeks Prawa Kanonicznego [(1917 r.)], kanon 1322.
 8. Bulla papieża Pawła IV Cum ex apostolatus officio; Kodeks Prawa Kanonicznego [(1917 r. )], kanon 188, n. 4.
 9. Pontyfikał Rzymski: [rozdział] De consecratione electi in episcopum: „Forma juramenti” oraz „Examen”.

Monachii die 25 Februari 1982
(sig.:) Petrus Martinus Ngô-dinh-Thuc
Archiepiscopus

Monachium, dnia 25 lutego 1982 r.,
Piotr Marcin Ngô-dinh-Thuc,
Arcybiskup

Declaratio Petri Martini Ngo-dinh-Thuc quondam Archiepiscopi Huensis in Vietnam, nunc Archiepiscopi titularis Bullae Regiae, „Einsicht” 28 Jg., Sondernummer, April 1998, ss. 3-4.

Tłumaczył Tomasz Niecikowski

Przypisy:
(*) Chodzi tu o jedyny ryt powszechny dla całego Kościoła Zachodniego – przyp. red. Ultra montes.
(Tekst w nawiasach […] od red. Ultra montes).

Tłumaczenie na język polski za: ultramontes.pl.

Zostaw komentarz

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s