Informatyk Menzingen

Z dwóch niezależnych źródeł, osoby znanej mi osobiście oraz z forum Un évêque s’est levé, dowiedziałem się, że twardy dysk przeoratu św. Mikołaja w Nancy (Francja) został zabrany przez dwóch księży przysłanych przez Menzingen zbierających dowody na procesy kanoniczne wytoczone wobec wywrotowych księży Rioulta, Salenave i Pinauda (o czym można przeczytać w artykułach: „Wykryto « wywrotowców ». Sankcje wobec krytykujących władzę” oraz „Dalszy los trzech kapłanów poddanych sankcjom”).

Jeśli ktoś ma wątpliwości, niech zadzwoni do x. Storeza, przeora: 0033 9 53 84 61 70 albo 0033 3 68 38 82 21. Czytaj dalej

Ksiądz Storez o pociągu soborowym

W szeragach Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X pozostaje nadal wielu kapłanów przeciwnych porozumieniu z Rzymem w obecnych warunkach (czyli przede wszystkim w sytuacji, gdy w Rzymie panuje herezja modernizmu). Nie wszyscy zostali wyrzuceni, jak kilku Amerykanów na przykład i bp Williamson.

 Zgodnie z dyrektywami Domu Generalnego, w Polsce niestety nie przestrzegano i nie przestrzega się wiernych otwarcie przeciwko niebezpieczeństwu porozumienia z Neorzymem. Niektórzy księża w kazaniach wzywali nawet wiernych do posłuszeństwa (ale komu? Z jakiej racji?).

W listopadowym (2012) numerze 21 Le Belvedère, pisma Przeoratu św. Mikołaja w Nancy, we Francji, znajduje się nad wyraz trafne i odważne „słowo od przeora”, księdza Benedykta Storeza, do niedawna wikarego w paryskim St. Nicolas du Chardonnet. Podajemy tu tłumaczenie tylko ostatniego akapitu artykułu zatytułowanego Semiarianie i semimoderniści: Czytaj dalej