X. Zygmunt Golian, wybitny polski ultramontanin

X. Zygmunt Golian
Równo 131 lat temu zmarł x. Zygmunt Golian, wyjątkowy obrońca prerogatyw papieskich, zwłaszcza władzy świeckiej Głowy Kościoła w epoce powszechnego buntu przeciwko najwyższej władzy ziemskiej.

Warto znać postać tego wybitnego polskiego ultramontana. Czytaj dalej