Odnośniki do innych stron internetowych i blogów

sede_vacante_San_Giovanni_in_Laterano

Katolicki Opór przeciwko modernizmowi
(nie uznający autorytetu soborowych uzurpatorów i nie wchodzący z nimi w żadne układy, czyli przyjmujący stanowisko sede vacante)

Po polsku:
Strona x. Rafała Trytka
Ultramontes – wspaniałe źródło tekstów, przede wszystkim przedsoborowej nauki Kościoła, ale i teksty współczesnych duchownych i świeckich uznających wakat Stolicy Apostolskiej
Sedevacante TV – kazania x. Rafał Trytka
Słudzy Jezusa i Maryi – zgromadzenie założone przez biskupa Morello
Katolik. Głos katolickiej Tradycji – pismo katolickie (przyjmujące tezę z Cassiciacum)
Rzymscy Katolicy na Dolnym Śląsku – Oratorium Św. Jana Apostoła i Ewangelisty we Wrocławiu
Roma locuta, causa finita! – podstrona serwisu Oratorium Św. Jana Apostoła i Ewangelisty we Wrocławiu, poświęcona konfrontacji błędów tzw. Soboru Watykańskiego II z nauczaniem Papieży ostatnich 200 lat
Katechizm katolicki – wiara i obyczaje naszych Ojców
La gloria de la Santisima Virgen – dla szerzenia czci ku Matce Bożej
Semper fidelis et paratus

Po czesku:
Regina Invicta – tradycja katolicka w Czechach

Po węgiersku:
Kaplica M.B. Królowej Nieba (Budapeszt)

Po niemiecku:
Antimodernist – strona prowadzona przez niemieckich xięży (tłumaczenie ich stanowiska na język polski, czyli deklaracja z 7 VII 2014)

Po angielsku:
Traditionalmass.org – strona luźnego zrzeszenia księży w Stanach Zjednoczonych (m.in. bp Dolan, bp Sanborn, x. Cekada)
Novus Ordo Watch – strona obnażająca pseudo-katolicki kościół soborowy
Parafia św. Gertrudy Wielkiej – parafia bpa Daniela Dolana (West Chester, Ohio, USA)
St. Gertrude the Great Resources – różne materiały parafii św. Gertrudy
Seminarium Trójcy Przenajświętszej – seminarium znajdujące się na Florydzie, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a którego rektorem jest bp Donald Sanborn
In Veritate – blog bpa Sanborna
Quidlibet. A Traditionalist Miscellany – blog x. Antoniego Cekady
Zgromadzenie Maryi Królowej Niepokalanej (CMRI) – maryjne zgromadzenie sedewakantystyczne, którego przełożonym jest bp Pivarunas (USA)
Mount St. Michael – parafia i siedziba generalna CMRI
Catholic Research Institute – dzieło Sióstr Misjonarek Ducha Świętego (USA), pod duchowym kierownictwem bp Dolana
Kaplica Matki Bożej Różańcowej – założona i przez wiele lat prowadzona przez bpa Roberta Fidelisa McKennę, OP (RIP), kaplicą zajmuje się dalej x. Adan Rodriguez ze zgromadzenia biskupa Morello (j.w.)
Kaplica św. Dominika – bp Neville, kapelan sióstr dominikanek
Siostry Maryi Niepokalanej Królowej – żeńska gałąź CMRI
Córki Maryi Matki Zbawiciela – żeńskie zgromadzenie, potocznie zwane siostrami Mater Dei
True Restoration – strona internetowa
True Restoration – blog internetowy, komentarze, etc.
The Thuc Bishops – obszerna dokumentacja dotycząca ważności konsekracji dokonanych przez J. Eks. abp Thuca
The Four Marks – sedewakantystyczna gazeta
The Aquinas Site
Traditio – The Roman Catholic Network
Międzynarodowy Komitet Rore Sanctifica – w obronie ważnych sakramentów
Bellarmine Forums – forum internetowe
Introibo ad altare Dei – ciekawy blog osobisty pewnego sedewakantysty z USA

Po francusku:
Instytut Matki Dobrej Rady – wł. Istituto Mater Boni Consilii, w skrócie IMBC, sedewakantystyczne zgromadzenie założone w 1985 roku, działające we Włoszech, Francji, Belgii, Argentynie i nie tylko, przyjmujące tezę z Cassiciacum (jego przełożonym jest x. Franciszek Ricossa, członkiem biskup Gerard Stuyver). O naturze i dziełach instytutu można przeczytać po polsku tu.
Tour de David – blog x. Grossin
Kaplica Matki Bożej Darów (Chapelle Notre-Dame des Dons) – apostolat xx. Guépin i Lafitte
Kościół św. Piusa V (Eglise St Pie V) – apostolat x. Roger w Rennes (Francja)
Oblatio Munda – strona wspierająca modlitwą zgromadzenia sedewakantystyczne (wersja francuskojęzyczna)
Sédévacantiste pour rester catholique
Etudes antimodernistes („Studia antymodernistyczne”) – strona prowadzona przez francuskojęzycznych seminarzystów z seminarium Trójcy Przenajświętszej w USA, którego rektorem jest bp Donald Sanborn
Le Doctrinaire – sedewakantyści w Kanadzie (również od tzw. „ruchu oporu” czyli FSSPX² do właściwego rozumienia problemu, czyli sedewakantyzmu)
Résistance Catholique
Le Blog-Note de Petrus („Blog-notatnik Petrusa”) – ciekawy blog pewnego ciekawego świeckiego
Sédévacantisme. Contre la secte apostate conciliaire
Międzynarodowy Komitet Rore Sanctifica – w obronie ważnych sakramentów
Blog Catholique
Sedevacantisme.free.fr
Le Collectif Contre-Révolutionnaire
Hodie mecum eris in paradiso – o świętych na każdy dzień
Contra Nostra Aetate
Gesta Dei Per Francos – blog
Ligue Saint Amédée – „Liga św. Amadeusza”, grupa świeckich skupionych wokół oratorium św. Mikołaja z Flue, w Servion (okolice Lozanny), w Szwajcarii, gdzie Mszę odprawiają kapłani IMBC

Po włosku:
Instytut Matki Dobrej Rady – wł. Istituto Mater Boni Consilii, w skrócie IMBC, sedewakantystyczne zgromadzenie założone w 1985 roku, działające we Włoszech, Francji, Belgii, Argentynie i nie tylko, przyjmujące tezę z Cassiciacum (jego przełożonym jest x. Franciszek Ricossa, członkiem biskup Gerard Stuyver). O naturze i dziełach instytutu można przeczytać po polsku tu.
Casa San Pio X – dom Instytutu w okręgu Rimini
Kanał Instytutu w serwisie Gloria.tv – kazania i wykłady księży Instytutu
Domus Marcel Lefebvre – oratorium x. Floriana Abrahamowicza, usuniętego z FSSPX w 2009, ponoć za „antysemityzm”
Kanał x. Floriana Abrahamowicza w serwisie Gloria.tv – kazania i inne wystąpienia x. Floriana Abrahamowicza
Agere contra – katolicy okolic Wenecji, wierni ideałom Sodalitium pianum, związani z x. Abrahamowiczem
Non possumus Włochy – również od „ruchu oporu” do sedewakantyzmu
Cattolicesimo romano – różne ciekawe artykuły
La crisi nella Chiesa – strona z artykułami, homiliami (xięży IMBC) i innymi materiałami dotyczącymi obecnej sytuacji w Kościele

Po hiszpańsku:
Unión Católica Trento – meksykańskie stowarzyszenie kapłańskie (wydające pismo „Trento”)
Compañía De Jesús y De María – Słudzy Jezusa i Maryi, zgromadzenie założone przez bp Morello
Revista Integrismo – pismo katolickie prowadzone przez x. Hectora Romero
Oblatio Munda – strona wspierająca modlitwą zgromadzenia sedewakantystyczne (wersja hiszpańskojęzyczna)
Católicos alerta. Defendiendo nostra fe – sedewakantyści w Argentynie
México y Tradición – meksykańscy sedewakantyści
Propaganda Católica
Amor de la verdad
Strona x. Bazylego Méramo, kapłana usuniętego w 2009 z FSSPX (również teksty po francusku)

Po fińsku (i angielsku):
Fax Legis Dei (Pochodnia Prawa Bożego) – blog x. Viliego Lehtoranty

Tradycyjna liturgia rzymska sprzed zmian komisji Bugniniego (przed 1955 rokiem):
Doctrina liturgica – komentarze dotyczące książki x. Cekady Work of Human Hands na temat reformy liturgicznej
Roman Catholic Archive – niedawno (luty 2014) wydany tradycyjny ołtarzowy Mszał rzymski sprzed zmian zaprowadzonych przez komisję Bugniniego
The Roman Breviary – brewiarz rzymski
St. Lawrence Press – strona Wydawnictwa św. Wawrzyńca
St. Lawrence Press – blog Wydawnictwa św. Wawrzyńca

Strony ciekawe i pożyteczne

Po łacinie:
The Latin Library – Biblioteka łacińskich pisarzy świeckich i katolickich

Po polsku:
Dystrybucjonizm.pl – anglosaski system ekonomiczny zgodny z wiarą katolicką
Organizacja Monarchistów Polskich – portal legitymistyczny
Katolicki Instytut Narodowo-Rojalistyczny Christus Rex
Edukacja Klasyczna
Myśl konserwatywna
Bibuła Pismo Niezależne – portal informacyjny
Gazeta warszawska
Żywoty świętych Pańskich – na podstawie kalendarza kościelnego z uwzględnieniem dzieła ks. Piotra Skargi T.J. oraz innych opracowań i źródeł na wszystkie dni całego roku ułożył Ks. Władysław Hozakowski
Savoir vivre i nowa klasa średnia – wspaniały blog P. Stanisława Krajskiego (świętość w drobnych, codziennych rzeczach wyraża się również przez zachowywanie odpowiedniej etykiety. Jest to również szacunek dla naszych tradycji i wymaga ćwiczenia się w cnocie.)
Komentarze Eleison – cotygodniowy komentarz J. Eks. x. bp Williamsona w języku polskim

Po angielsku:
Maurice Pinay
Tradition in Action – strona przedziwnego rodzaju „oporowców”, gdzie znaleźć można bardzo wartościowy materiał na (prawie?) każdy temat związany bliżej lub dalej z wiarą katolicką. Stanowisko grupy prowadzącej tę stronę opisałem tu.
Dinoscopus.org – Komentarze Eleison J. Eks. bp Williamsona na bieżąco
Bp Williamson’s Letters – listy Ekscelencji jako rektora amerykańskiego seminarium FSSPX od 1991 do 2003 (od tamtej pory amerykańskie władze Bractwa wstydzą się swego biskupa i z oficjalnych stron usuwane są teksty Ekscelencji)
The Kolbe Center for the Study of Creation – nauka, filozofia i teologia przeciwko teorii ewolucji (niestety soborowi katolicy)
Call me Jorge – tragikomicznie o „Papieżu” Franciszku

Po francusku:
Bibliothèque Saint Libère (Biblioteka świętego Liberiusza) – bogate źródło tekstów katolickich, Magisterium, teologia, filozofia, Ojcowie Kościoła, pobożność katolicka, etc. (kapłan prowadzący serwis nie odprawia Mszy una cum)
CESHE (Cercle Scientifique et Historique) – dzieło Ferdynanda Crombette, naukowca, badacza i historyka udowadniającego historyczność biblijnych opisów dotyczących stworzenia i Historii świętej
Centre d’Etudes et de Prospective sur la science – zespół naukowców kierujących się w swych badaniach boskim objawieniem (ciekawie piszą o „ewolucji”, astronomii, etc.)
Vive le Roy – „Niech żyje Król. Zjednoczyć ludy Francji wokół miłości do króla”
Bibliothèque de combat
Les Cahiers Barruel – „Zeszyty Barruela”, o Antykościele, inflitracji masońskiej, początkach oporu wobec soborowych i masońskich reform, o gnozie i innych poważnych zagrożeniach
Rivarol – ciekawy francuski „Tygodnik opozycji narodowej i europejskiej” (jego redaktor naczelny, P. Bourbon, jest sedewakantystą)
Dr Filip Ploncard d’Assac – blog dotyczący prac i bieżących wykładów tego wybitnego znawcy infiltracji masońskiej oraz działacza nacjonalistycznego
La Sapinière – strona prowadzona przez kapłanów FSSPX lub usuniętych zeń przeciwko pojednaniu FSSPX z Rzymem
Les Stageiritès – filozoficzne opracowania, przeciwko modernizmowi i porozumieniu między FSSPX a Rzymem
TradiNews – różne teksty z (zbyt) szeroko pojętego świata Tradycji. Choć jest tam najwięcej indultu i FSSPX, sporo ważnych historycznych tekstów i informacji na bieżąco

Po włosku:
Centro Studi Davide Albertario – instytut założony w celu obrony tradycyjnych wartości, prawdziwej wersji historii, zdrowej filozofii i zwłaszcza społecznego nauczania Kościoła katolickiego, którego wielkim obrońcą był x. Dawid Albertario (†1902) przeciwko iluministycznym i masońskim ideologiom, na podstwie których od kilku stuleci powstaje Nowy Porządek Światowy
Centro Studi Giuseppe Federici – instytut założony w celu obrony tradycyjnych wartości społecznych, politycznych, ogólnie cywilizacji chrześcijańskiej i przede wszystkim prerogatyw Kościoła katolickiego przeciwko rewolucyjnym ideologiom i agendom dążącym do ustanowienia Nowego Porządku Światowego
Progetto Barruel. Centro Studi Agostino Barruel
Blog Księdza Curzio Nitoglii i jego strony: doncurzionitoglia.com i doncurzionitoglia.net – niezależny ksiądz odpowiedzialny za pismo Sì sì no no – pismo antymodernistyczne, ale uznające autorytet modernistów (niektóre artykuły są rzeczywiście wyjątkowo ciekawe)
Chiesa viva – pismo założone przez x. Ludwika Villę (RIP), zwłaszcza przeciwko infiltracji masońskiej w szeregach hierarchów soborowego kościoła
Inter multiplices Una Vox – portal tradycjonalistycznej organizacji włoskiej

Po niemiecku:
Kreuz-net

Powyższa lista zawiera wybór stron internetowych, blogów i for, odpowiednio podzielonych na dwie kategorie. Nie oznacza to oczywiście, że Pelagiusz zgadza się z każdą opinią przedstawioną na każdej z powyższych stron, blogów czy for. W razie propozycyj, proszę o kontakt drogą poczty elektronicznej. Wszystkie komentarze poniżej zostały usunięte i będą usuwane.

Pelagiusz z Asturii
pelagiusasturiensis@hotmail.com

Zostaw komentarz

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s