W rocznicę konsekracji J. Eks. x. bpa Marka Pivarunasa

Dziś mija dwudziesta czwarta rocznica konsekracji biskupiej Jego Ekscelencji xiędza biskupa Marka Pivarunasa, członka prężnie działającego w USA i nie tylko Zgromadzenia Maryi Królowej Niepokalanej (strona Zgromadzenia).

Pelagiusz z Asturiibp Pivarunas with Assisi in Hand

Marek Pivarunas rozpoczął życie zakonne we wrześniu 1974 roku. Po rocznym postulacie wstąpił do nowicjatu 8 września, 1975 roku, przyjmując imię zakonne brat Maria Tarsycjusz. Pierwsze śluby zakonne złożył 12 września, 1976 roku. Cztery lata później, w to samo święto, złożył wieczyste śluby w Zgromadzeniu Maryi Królowej Niepokalanej.

Czytaj dalej.

Modlitwa w intencjach Papieża w okresie sede vacante

Skarbiec Kościoła nagromadzony jest zbawczą Męką Chrystusową i zasługami wszystkich świętych (Albrecht Dürer, Wszyscy święci, 1511 rok)

Skarbiec Kościoła nagromadzony jest zbawczą Męką Chrystusową i zasługami wszystkich świętych (Albrecht Dürer, Wszyscy święci, 1511 rok)

W okresie, gdy żaden Papież aktualnie nie sprawuje urzędu (sede vacante), duchowe dobra Kościoła (składające się na tzw. Skarbiec Kościoła), zyskane Przenajdroższą Krwią Zbawiciela oraz zasługami Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych, nie przestają spływać na wiernych, którzy są do ich przyjęcia odpowiednio usposobieni.

Do opatrznościowych sposobów korzystania z tych dóbr duchowych należy zyskanie odpustu. Jak naucza katechizm św. Piusa X:

„Odpust jest to darowanie nam przez Kościół po za spowiedzią kary doczesnej, jaka ciąży na nas za grzechy odpuszczone nam na spowiedzi co do winy i co do kary wiecznej”. (Katechizm większy, cz. IV, roz. VI. O pokucie, § 10. O odpustach, Warszawa, 1908 rok, s. 188) Czytaj dalej

Dalszy ciąg

Laudetur Iesus Christus!

Szanowni Państwo,

Pojawiło się nieco zaległości na niniejszym blogu, między 2 maja a dniem wczorajszym (z wyjątkiem dwóch wpisów, które już były: pod datą 31 lipca i 15 września).

Przy okazji dziękuję raz jeszcze za miłe słowa i wiadomości nadesłane w międzyczasie. Cieszy zwłaszcza, że nowe osoby rozpoznają stan faktyczny apostazji uzurpatorów zajmujących Watykan i odkrywają wiarę prawdziwą, wiarę naszych ojców. Oby wszyscy wytrwali w tej wierze i nie poddali się wpływom różnych przewrotnych rozumowań i wielorakich herezyj tak powszechnych w tych czasach zamętu i niepewności.

Komentarze zaś, które tego nie otrzymały, otrzymają swoje zatwierdzenie, wiadomości swą odpowiedź.

In Christo Rege,
Pelagiusz z Asturii

Deklaracja Instytutu Matki Dobrej Rady w sprawie najnowszych relacji między FSSPX a Rzymem

Koniec wieloznaczności:
Refleksja nad „Bractwem
Św. Piusa X” czyli „Bractwem Apostołów Jezusa i Maryi”

1 września 2015 roku, w liście skierowanym do „Przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw Nowej Ewangelizacji”, abp Seweryna Fisichellego, obecny okupant Stolicy Apostolskiej, Jerzy M. Bergoglio, oświadczył, że podczas „Świętego Roku Miłosierdzia”, począwszy więc od 8 grudnia, 50. rocznicy zamknięcia Soboru Watykańskiego II, kapłani Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X, za jego rozporządzeniem, otrzymają władzę spowiadania wszystkich wiernych, którzy będą korzystać z ich posługi, w ten sposób, że sakramentalne rozgrzeszenia przezeń udzielone będą ważne i zgodne z prawem.

Decyzja ta otrzymała duży rozgłos, nawet jeśli w rzeczywistości potwierdza tylko inne decyzje równej wagi. Czytaj dalej

Suche dni wrześniowe

AshWednesday

Suche dni (łac. „quattuor tempora”), występujące cztery razy w roku, należą do dni pokutnych, podczas których wszystkich katolików od 21 do 60 roku życia (wyłącznie) obowiązuje post ścisły. Pochodzą z czasów apostolskich i mają każde (zimowe, wiosenne, letnie i jesienne) swoje własne znaczenie, liturgię, intencje modlitewne, ponadto są tradycyjnymi dniami udzielania święceń (zwyczaj udzielania święceń kapłańskich w święto apostołów Piotra i Pawła jest „nowoczesny”). Jutro, w piątek oraz w sobotę, 16, 18 i 19 września wypadają suche dni jesienne (środa, piątek i sobota po święcie Podwyższenia Krzyża). Kościół w swej niezrównanej mądrości ustanowił je jako środki ku naszemu doskonaleniu się w cnotach, abyśmy tym łatwiej dostąpili żywota wiecznego. Czytaj dalej

Podwyższenie Krzyża świętego

II. Historia święta 14 września.Peregrinatio, po opisaniu adoracji Krzyża, zostawiła nam szczegółowy opis rocznicy dedykacji kościołów Świętego Grobu i Golgoty, który należy śledzić dokładnie. Konsekracja nastąpiła 14 września 335 roku: „Obchodzi się, mówi, z wielką pompą rocznicę tych dwóch kościołów, ponieważ Krzyż Pański został znaleziony tego dnia7. Podjęto decyzję obchodzenia z wielką radością dzień, gdy oba kościoły zostały konsekrowane i gdy Krzyż Pana Jezusa został znaleziony […] Gdy nadeszły te dni Poświęcenia (we fr. oryg. „Encénies”, po łac. encaenia, słowo z greki – przypis tłumacza) (nazwa dana dedykacji świątyni żydowskiej, którym posługiwano się jeszcze w pierwszych wiekach Kościoła), poświęca się im osiem dni.

Czytaj więcej.

Streszczenie o 11 września

Mija czternasta rocznica kluczowego dla ustanowienia Nowego Porządku Światowego wydarzenia. W związku z „zamachami” kilku żyjących do dziś „terrorystów”, którzy plastikowymi nożykami mieli przejąć kilka samolotów i rzucić na kolana potężne imperium Stanów Zjednoczonych pojawiło się w Internecie mnóstwo informacji demontujących krok po kroku oficjalnie głoszone pozory tych wydarzeń. Czytaj dalej