Czy konieczną jest rzeczą wzywać Świętych? – św. Alfons Maria Liguori

Adoracja Trójcy Przenajświętszej przez wszystkich świętych (ołtarz Landauer), Albrecht Durer (1511)

Adoracja Trójcy Przenajświętszej przez wszystkich świętych (ołtarz Landauer), Albrecht Durer (1511)

Czy konieczną jest rzeczą wzywać Świętych?
św. Alfons Maria Liguori

Co się tu powiedziało o duszach czyśćcowych odnośnie do tego zagadnienia, czy one mogą się za nas modlić lub nie, i czy zatem warto się polecać ich wstawiennictwu lub nie, nie tyczy się na pewno Świętych; jeśli bowiem chodzi o Świętych to nie można wątpić, że jest niezmiernie pożyteczną rzeczą uciekać się do ich przyczyny. Mówię tu o Świętych, kanonizowanych przez Kościół a więc o tych, którzy się już cieszą oglądaniem Boga. Gdyby ktoś mniemał, że Kościół w tej rzeczy jest omylny, nie mógłby się wymówić od grzechu albo herezji, jak utrzymują św. Bonawentura, św. Bellarmin i inni, albo przynajmniej od podejrzenia o herezję, jak twierdzą, Suarez, Azor, Gotti i inni. Albowiem według nauki Doktora Anielskiego (15) w sprawach kanonizacji Świętych kieruje papieżem nieomylne natchnienie Ducha Świętego. Czytaj dalej

Matki Bożej Różańcowej

scan0005Św. Karol Boromeusz: „Różaniec jest najbardziej boską modlitwą po Najświętszej Ofierze Mszy”.

Św. Alfons Liguori: „Czy mam nabożeństwo do różańca? Ależ moje wieczne zbawienie zależy od tego nabożeństwa!”

Św. Bernard: „Ave Maria powoduje to, że diabeł ucieka i to, że piekło się trzęsie”.

Pięknym zwyczajem, z którym można spotkać się w innych państwach jest odmawianie modlitwy (kolekty) ze święta Matki Bożej Różańcowej po recytacji różańca.

Po „Chwała Ojcu” ostatniej dziesiątki odmawia się „Salve Regina” („Witaj Królowo”), następnie wezwanie Czytaj dalej

Wspomnienie ŚŚ. Patronów Szwedzkich

Staraniem Zygmunta III Wazy, Króla Królestwa Polskiego i dziedzicznego Króla Królestwa Szwecji Stolica Apostolska ustanowiła w niektórych diecezjach Polski formularz Mszy i oficjum brewiarzowe o Patronach Szwecji, którzy wskutek rozpanoszenia się herezji protestanckiej doznali poważnego uszczerbku w kulcie oddawanym im przez wiernych.

Do bardziej znanych świętych pochodzących z tego nordyckiego kraju należą: król Eryk, misjonarz Finlandii i męczennik, Brygida, zakonnica, założycielka zakonu Najświętszego Salwatora (brygidki), której relikwie spoczywają w Gdańsku, Katarzyna, dziewica, wielka czcicielka Męki Pańskiej i Ingryda, zakonnica, fundatorka pierwszego dominikańskiego klasztoru w Skandynawii. Do Patronów Szwecji należą także: Oskar, apostoł Północy, Olaf, władca Norwegii i Kanut II, król Danii.

Jędrzej Giertych wspomina o ustanowieniu tego święta w Królestwie Polskim w swym dziele Tysiąc lat historii polskiego narodu, tom I, s. 286 (Dom Wydawniczy „Ostoja”, 2011). Czytaj dalej