Dlaczego ewolucja nigdy nie została udowodniona?

Nie po raz pierwszy ani na pewno ostatni przypominał będę o tej bajce dla dorosłych, a to przede wszystkim dlatego, iż jest to jeden z fundamentalnych błędów czasów nowożytnych, na których zasadza się cała ideologia nowego lepszego świata (i innych, wcześniejszych utopij). Do tego, jest to jeden z tych właśnie błędów najbardziej „niedocenianych” przez katolików, a nawet szerzej, ludzi dobrej woli, nie widzących niebezpiecznych a logicznych konsekwencyj wyznawania ewolucji czy ewolucjonizmu.

Artykuł ten jasno przedstawia prawdziwą naturę tego problemu, która jest przede wszystkim filozoficzna, w dziedzinie idei, a nie nauk przyrodniczych, które jak dotychczas nie dostarczyły tej teorii żadnego naukowego dowodu. Znane są natomiast liczne fałszerstwa, a rzekome dowody, jak „człowiek z Piltdown” czy ryciny Ernesta Haeckla, które przecież jeszcze do lat ’90 znajdowały się w niektórych podręcznikach biologii (w USA).

1874 Ernst Haeckel Embryo Drawings

Ryciny Haeckla: tak samo „niezbite dowody”, jak te obecnie wysuwane przez ewolucjonistów

Dlaczego ewolucja nigdy nie została udowodniona? Na to pytanie odpowiada P. Dominik Tassot, znany szerszym kręgom we Francji (i nie tylko) badacz tematu, prezes CEP („Centre d’études et de prospective sur la science”, czyli „Centrum badań i przyszłościowego spojrzenia na naukę”), organizacji, która ma 700 członków (głównie Francuzów) i której celem jest szerzenie spójnej wizji świata w świetle Objawienia.

Pelagiusz z Asturii

Dlaczego ewolucja nigdy nie została udowodniona?

Dominik Tassot

Streszczenie: Często wydaje się ludziom, że ewolucjonizm wywodzi się z prac uczonych przyrodników, Lamarcka i Darwina, których fakty zmusiły do przyjęcia tej teorii. Historia idei pokazuje nam coś przeciwnego: teza ta została całkowicie określona przez filozofów, gdy Lamarck spał jeszcze w kołysce. Można wobec tego zrozumieć, dlaczego jest ona nieudowodniona i taką pozostanie. Faktów się nie udowadnia: je się stwierdza. Otóż, nigdy nie stwierdzono pojawienia się nowego organu w linii, w której przodkowie go nie posiadali. Czytaj dalej

Ewolucja owadów i ewolucjonistów

evolutionPomimo tego, że tak zwana teoria ewolucji do dziś nie ma żadnego faktu na swoje uzasadnienie, a raczej może się wstydzić różnymi fałszerstwami w swej historii, nie brakuje jej zwolenników i propagandzistów.

Choć wciąż trafiają się głosy poważnych naukowców, który poddają pod wątpliwość tę bajkę dla dorosłych, prym w jej szerzeniu wiodą pisma tak zwane „popularno-naukowe”, z łatwością przekonujące masy zauroczone światem bez Boga. A nowoczesnych „katolików” przekonywał już lata temu Jan Paweł II, mówiąc do Papieskiej Akademii Nauk, że „ewolucja jest czymś więcej, niż teorią” (1996 rok) i dziś przekonuje Bergoglio, że „ewolucja w przyrodzie nie jest nie do pogodzenia z pojęciem stworzenia” (27 października, b.r. do Papieskiej Akademii Nauk).

Kilka dni temu ktoś zwrócił moją uwagę na artykuł zatytułowany: Czytaj dalej