Odpowiedź sióstr karmelitanek na zarzuty x. Schmidbergera

N-D de Mont Carmel

Gwoli wstępu, wieści o pogorszonych stosunkach między tradycyjnymi karmelitankami z Brilon-Wald (Niemcy) a władzami FSSPX pojawiły się na początku marca. Zarzewie problemu zostało opisane w artykule „Odważne karmelitanki Tradycji: prawda przed posłuszeństwem”. Całą tę nieprzyjemną historię, kolejny owoc nowej, błędnej polityki władz FSSPX, można natomiast przeczytać w artykule „Cała historia odważnych karmelitanek niemieckich z Brilon-Wald”. X. Schmidberger oraz inni kapłani FSSPX tłumaczą sytuację mówiąc, że biedne siostry dały się zmanipulować księdzu kapelanowi o „sedewakantystycznych poglądach”. Można zwrócić uwagę, że argumenty rzeczowe nie znajdują żadnej odpowiedzi, a w zamian za to feruje się etykietkami. Tak, jak moderniści mówią o nas „schizmatycy”, tak teraz, ponieważ najgorszą zbrodnią jest sedewakantyzm, wyzywa się wszystkich przeciwników nowej, katastrofalnej w skutki, polityki Menzingen od „sedewakantystów”. Jak pisze x. Sarda y Salvany, „Liberalizm nigdy nie wydaje bitew na stałym gruncie; zbyt dobrze wie on, że w dyskusji nad zasadami musiałby ponieść nieodwracalną klęskę. Woli taktykę wzajemnych oskarżeń” (Liberalizm jest grzechem, s. 93).

Siostry spokojnie odpowiadają na wszystkie niesprawiedliwe zarzuty x. Schmidbergera i innych obrońców „operacji samobójstwo” wewnątrz Bractwa. Za tłumaczenie tekstu z języka niemieckiego (za Mit der Immaculata) jednemu z moich czytelników serdecznie dziękuję.

Pelagius Asturiensis

Sprostowanie do wstępu
z kwietniowego numeru Mitteilungsblatt1 z 2013 r.

Ze względu na pewne fałszywe stwierdzenia zawarte w informacji o oddzieleniu się naszego Karmelu św. Józefa od Bractwa św. Piusa X, opublikowanej w kwietniowym numerze Mitteilungsblatt, chcemy przedstawić następujące sprostowania:

Stwierdzenie: „Karmelitanki z Brilon-Wald zostały wprowadzone w błąd przez ich ojca duchownego (…) przedtem wywierano na nie wpływ przez półtora roku”. Czytaj dalej

Cała historia odważnych karmelitanek niemieckich z Brilon-Wald

Prawie miesiąc temu wyszła na jaw poważna sprawa niemieckiego klasztoru tradycyjnych karmelitanek, które dotychczas korzystały z duchowej opieki biskupów i kapłanów Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X („Odważne karmelitanki Tradycji: prawda przed posłuszeństwem”). Brytyjska strona The Recusant zaprezentowała opis całej historii odważnych karmelitanek oraz ich traktowania przez niemieckie władze FSSPX. Poniżej przedstawiamy nasze luźne tłumaczenie artykułu. Niech każdy przeczyta i się przekona, że to nie jest manipulacja kapelana sióstr, ale raczej manipulacja x. Schmidbergera, który woli „pokorę” jednej siostry, która złamała śluby uroczyste opuszczając klasztor, niż stanowczość i bezkompromisowość pozostałych sześciu sióstr posłusznych swej Przełożonej.

A w najbliższym czasie pojawi się list x. Zaby, kapelana sióstr karmelitanek (najpierw na forum Un évêque s’est levé).

Karmel św. Józefa i Bractwo Św. Piusa X
Krótka prezentacja wydarzeń z wiosny 2013

 Luźne tłumaczenie

Karmel św. Józefa w Brilon-Wald istnieje od 2 lutego 1984, jako klasztor-córka macierzystego klasztoru z Belgii, który to założyła rodzona siostra abp Lefebvre. Obecnie żyje tam, w zupełnej klauzurze, 6 sióstr ze ślubami i jedna nowicjuszka.

Jurysdykcja zastępcza

mother Christina with abp LefebvreAby zachować się przed niszczącym życie zakonne soborowym Kościołem, karmelitanki z Brilon-Wald oddały się pod duchową opiekę Bractwu Św. Piusa X. Obowiązki wynikające z „jurysdykcji zastępczej” na początku wykonywał abp Lefebvre, następnie bp Fellay, a po wyborze tego ostatniego na Przełożonego Generalnego FSSPX w 1994, bp de Galarreta. Opiekę tą opisał w okólniku do zgromadzeń zaprzyjaźnionych 28 maja 1991 ówczesny Przełożony Generalny, x. Franciszek Schmidberger, pisząc, że Arcybiskup był bardziej „ojcem, doradcą i przyjacielem, niż władzą prawną”.

Bp de Galarreta wypełnia tę swą posługę nie jako członek FSSPX, ale jako katolicki biskup i każde zgromadzenie zaprzyjaźnione „jest zupełnie wolne, by się do niego zwrócić, albo nie”. „Ani on, ani Bractwo, nie mają najmniejszej intencji przejęcia innych zgromadzeń w żaden sposób. Ważne jest również widzieć zawsze w jego działalności nadzwyczajną, a nie zwyczajną, jurysdykcję, dopóki nie nadejdzie dzień, kiedy sprawy w Bożym Kościele nie powrócą do porządku ustanowionego przez Boga.” (x. Schmidberger, 28 maja 1991)

Nowe i dziwne metody i konieczna decyzja Czytaj dalej

Odważne karmelitanki Tradycji: prawda przed posłuszeństwem

Karmel St. Josef

Niewielu jest znany cichy klasztor karmelitanek kontemplacyjnych w niemieckim miasteczku Brilon am Wald, który został założony 2 lutego 1984 jako niezależny konwent-córka założonego w 1977 roku przez rodzoną siostrę abp Lefebvre’a karmelu Najświętszego Serca Pana Jezusa w Quiévrain, Belgia.

Z kilku źródeł (forum Cathinfo, blog Non possumus, blog The Recusant) dowiadujemy się, że mianowicie ten niemiecki karmelitański klasztor p.w. św. Józefa jest na drodze zerwania pełnej łączności z Menzingen w celu zachowania pełnej łączności z bezkompromisową wiarą katolicką.

Gdy bp de Galarreta przybywał niedawno z wizytacją, a, jak wiadomo, Ekscelencja jest odpowiedzialny za wszystkie zgromadzenia zakonne i klasztory tradycyjne związane z Bractwem Kapłańskim Św. Piusa X, siostry grzecznie odrzuciły pomysł jego odwiedzin mówiąc, że nie jest już przyjacielem wiary. Czytaj dalej

Odpowiedź dla księdza Schmidbergera

Zamieszczamy poniżej anonimowy, jak zwykle, z uwagi na wewnętrzne represje wobec przeciwnych nowej polityce kierownictwa Bractwa, list otwarty do x. Schmidbergera stanowiący odpowiedź na jego wywiad z 13 lutego 2013 dla niemieckiego pisma „Die Welt”. Całość wspomnianego wywiadu można przeczytać w języku polskim na Serwisie Internetowym FSSPX. Pierwotnie umieszczony kilka miesięcy temu na stronie antimodernisme.info, która przestała istnieć, list ten pojawił się na niedawno powstałej stronie księży Bractwa przeciwnych pogodzeniu się z modernistycznym Rzymem, La Sapinière. Choć mięło już nieco czasu od jego pierwotnej publikacji, list ten zachowuje nadal swą aktualność i wyjawia nieco prawdy o byłym przełożonym generalnym Bractwa, również wspierającym dzieło GREC (o czym pisaliśmy już kilka razy). Dlatego też tłumaczymy go i umieszczamy na naszym blogu.

Odpowiedź dla księdza Schmidbergera

W komunikacie do przyjaciół i dobrodziejów z 26 października 2012, twierdzi Ksiądz, że wyrzucenie bp Williamsona jest „zakończeniem ewolucji, która trwa już od lat”. Jej przyczyną miałaby być „antypatia” wobec rady generalnej, która przemieniła się w „otwartą rebelię”.
Księże, Ksiądz jest nieszczery! 13 lutego 2012 dziennikarzowi z „Die Welt”, który Księdza zapytał:

„Papież ogłosił, że nie zgodziłby się na zniesienie ekskomunik waszych czterech biskupów, gdyby wcześniej poinformowany był o wypowiedziach bp Williamsona. Jaka będzie przyszłość bp Williamsona po ewentualnej reintegracji Bractwa?”

abbe Schmidberger recentKsiądz odpowiedział:
„Nie jestem prorokiem, ale ale w tak ważnym kontekście, jak stworzenie struktury kanonicznej dla naszego Bractwa, uważam, że rozmowy rozciągną się z pewnością na kilka spotkań i że będzie się rozmawiać o bp Williamsonie. Zresztą, będzie można się spodziewać, że zastosuje się do decyzji przełożonego generalnego.”

Ksiądz nie jest prorokiem, ale Ksiądz jest w dobrej pozycji, by wiedzieć, czego chce bp Fellay i Ksiądz. Ksiądz chce porozumienia z Rzymem i w tym celu jest Ksiądz gotowy spełnić wymagania międzynarodowego syjonizmu i soborowego Kościoła, który jest mu poddany. W tym samym wywiadzie Ksiądz powiedział:

„Rezygnujemy z naszej względnej wolności, do której się uciekaliśmy do tej pory dla międzynarodowego rozszerzania naszego dzieła i składamy ją w ręce papieża.”

podczas gdy abp Lefebvre prosił naszych biskupów, by

„oddali łaskę swego biskupstwa” „następcy Piotra doskonale katolickiego” (abp Lefebvre, 29 sierpnia, 1987) Czytaj dalej