X. Arnold Trauner opowiada o sytuacji w Niemczech, kazanie z USA

„Pokój ze światem, czy z Bogiem”

2 listopada 2014 roku, w XXI niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, x. Arnold Trauner wygłosił kazanie w parafii św. Gertrudy Wielkiej w West Chester (stan Ohio), w Stanach Zjednoczonych. Kazanie można ściągnąć w formacie .mp3 ze strony: http://www.sgg.org/2014/11/02/peace-with-the-world-or-with-god/ (w ogóle, przy okazji polecić można stronę z kazaniami z parafii św. Gertrudy).

X. Trauner, Austriak, rozpoczyna kazanie omawiając sytuację apostolatu, który prowadzi wspólnie z trzema niemieckimi księżmi w Niemczech, Austrii i na Węgrzech (oto ich stanowisko doktrynalne).

Pokrótce oto najistotniejsze fakty:

Czytaj dalej

Niemieckojęzyczni kapłani organizują się

Istituto per le Opere di Religione, Sedevacante (XVI sec.) smallKilkuosobowa grupa niemieckojęzycznych xięży z Niemiec i Austrii, którzy zostali usunięci lub odeszli w ostatnich z Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X, porzuciła pragmatycznie i „nie teologiczne” (wyrażenie abpa Lefebvre’a) stanowisko FSSPX i przekonała się, że Stolica Apostolska pozbawiona jest od lat prawowitego następcy św. Piotra z racji okupacji Watykanu przez heretycką sektę. Pojęli, że stanowisko zwane sedewakantystycznym jest jedynym, które można w obecnej sytuacji pojednać z wiarą katolicką. Na początku miesiąca spotkali się w Altötting, w Bawarii i rozważyli plan dalszego, wspólnego działania. Geograficzna bliskość Karmelu św. Józefa jest bez wątpienia dobrym znakiem.

Niewątpliwie jest to też jeden z powodów, dla których w bieżącym roku bp Williamson coraz intensywniej powtarza w „Komentarzach Eleison” swoje wielokrotnie obalone sofizmaty na temat papiestwa, eklezjologii, herezji i sedewakantyzmu (dla przykładu: „mentewakantyzm”, „mentewakantyzm” II, o magisterium i nieomylności, o sedewakantyźmie). Po prostu niemieccy i austriaccy (a z bezpośrenich źródeł wiem także, że i węgierscy) sojusznicy Jego Ekscelencji opuścili ślepy zaułek lefebryzmu i odcięli się całkowicie od modernistów i tych, którzy trwają z nimi w komunii, jak bp Williamson i cały tak zwany „ruch oporu”.

Poniżej można przeczytać tekst umieszczony na stronie wspomnianych xięży, antimodernist.org, którą również szczególnie polecam (jest tam wiele bardzo ciekawych artykułów, i.a. o nieważności nowego rytu święceń kapłańskich): Czytaj dalej

Karmelitanki z Brilon-Wald przenoszą się

W święto Matki Bożej Różańcowej siostry karmelitanki przeniosą się z Brilon-Wald do Bawarii, w okolice słynnego sanktuarium maryjnego w Altötting. Osiemnastowieczne gospodarstwo wraz z przylegającymi budynkami zostanie z czasem przekształcone w prawdziwy klasztor karmelitański. Jak pisały wcześniej siostry, w tych okolicach mają więcej dobrodziejów. Oto nowy adres klasztoru:

Carmel St. Josef
Schnitzlehen 1
D-84556 Kastl
Tel.: 0049 8671 / 928 91 90 Czytaj dalej

Czyżby powrót do początków katolickiego oporu?

Wygląda na to, że tzw. ruch oporu złożony z duchownych członków i zaprzyjaźnionych z FSSPX oraz świeckich wiernych przeciwnych diametralnej zmianie polityki kierownictwa FSSPX, powraca przynajmniej w Niemczech do początkowego okresu katolickiego oporu wobec soborowej nawałnicy, która niemiłosiernie stara się zniszczyć Kościół katolicki od ponad półwiecza. Początkowa bowiem jedność, przynajmniej w działaniu została zerwana przez abp Lefebvre’a, który być może za radą niewłaściwych bliskich mu osób zaczął oczyszczać Bractwo nawet z najbardziej zasłużonych dla oporu wobec kościoła soborowego duchownych. Dopiero asyska „ohyda spustoszenia” z 1986 spowodowała, że Arcybiskup zaczął znowu wątpić w „pontyfikat” Jana Pawła II: Czytaj dalej

Kolejny kapłan Ruchu Oporu opuszcza FSSPX

pater Sauer

Jak podaje oficjalna strona niemieckiego dystryktu FSSPX (Wiadomości niemieckiego dystryktu z 17-19 sierpnia 2013) oraz różne strony Ruchu Oporu FSSPX (The Recusant, Z Niepokalaną), pojawił się następny owoc odzyskanej podczas ubiegłorocznej kapituły generalnej jedności wewnątrz FSSPX i kolejny kapłan właśnie odszedł z FSSPX. Jest nim x. dr Franciszek (Frank) Sauer Czytaj dalej

Karmel św. Józefa z Brilon-Wald. Nowa strona internetowa antyliberalnej Tradycji

karmel_bote_titel_20103

Dla znających język niemiecki wspaniałe wieści z Karmelu św. Józefa w Brilon-Wald. Siostry, które nie chciały przyjąć bp de Galarrety ze względu na jego nowe poglądy w sprawie kompromisu z Rzymem i wskutek nowej linii Menzingen, a zwłaszcza machinacji x. Schmidbergera zerwały swe stosunki z FSSPX i z pomocą wiernego założyły nową stronę internetową.

http://karmelstjosef.wordpress.com/ Czytaj dalej

Więcej otuchy. Komentarz Eleison nr CCCIV (304)

Bp Williamson pondering

Więcej otuchy
J.E. bp Ryszard Williamson
Komentarz Eleison nr CCCIV (304)
11 maja 2013

Wieści z tygodniowych odwiedzin w Niemczech, Francji i Szwajcarii dodają otuchy. Niektórzy przywódcy dobrze zrobią pamiętając słynne słowa Abrahama Lincolna: „Oszukiwać możesz niektórych ludzi ciągle, wszystkich czasami, ale nie wszystkich ciągle.” Coraz mniej ludzi daje się oszukiwać przez to, co się dzieje wewnątrz Neobractwa Św. Piusa X. Czytaj dalej

Odpowiedź sióstr karmelitanek na zarzuty x. Schmidbergera

N-D de Mont Carmel

Gwoli wstępu, wieści o pogorszonych stosunkach między tradycyjnymi karmelitankami z Brilon-Wald (Niemcy) a władzami FSSPX pojawiły się na początku marca. Zarzewie problemu zostało opisane w artykule „Odważne karmelitanki Tradycji: prawda przed posłuszeństwem”. Całą tę nieprzyjemną historię, kolejny owoc nowej, błędnej polityki władz FSSPX, można natomiast przeczytać w artykule „Cała historia odważnych karmelitanek niemieckich z Brilon-Wald”. X. Schmidberger oraz inni kapłani FSSPX tłumaczą sytuację mówiąc, że biedne siostry dały się zmanipulować księdzu kapelanowi o „sedewakantystycznych poglądach”. Można zwrócić uwagę, że argumenty rzeczowe nie znajdują żadnej odpowiedzi, a w zamian za to feruje się etykietkami. Tak, jak moderniści mówią o nas „schizmatycy”, tak teraz, ponieważ najgorszą zbrodnią jest sedewakantyzm, wyzywa się wszystkich przeciwników nowej, katastrofalnej w skutki, polityki Menzingen od „sedewakantystów”. Jak pisze x. Sarda y Salvany, „Liberalizm nigdy nie wydaje bitew na stałym gruncie; zbyt dobrze wie on, że w dyskusji nad zasadami musiałby ponieść nieodwracalną klęskę. Woli taktykę wzajemnych oskarżeń” (Liberalizm jest grzechem, s. 93).

Siostry spokojnie odpowiadają na wszystkie niesprawiedliwe zarzuty x. Schmidbergera i innych obrońców „operacji samobójstwo” wewnątrz Bractwa. Za tłumaczenie tekstu z języka niemieckiego (za Mit der Immaculata) jednemu z moich czytelników serdecznie dziękuję.

Pelagius Asturiensis

Sprostowanie do wstępu
z kwietniowego numeru Mitteilungsblatt1 z 2013 r.

Ze względu na pewne fałszywe stwierdzenia zawarte w informacji o oddzieleniu się naszego Karmelu św. Józefa od Bractwa św. Piusa X, opublikowanej w kwietniowym numerze Mitteilungsblatt, chcemy przedstawić następujące sprostowania:

Stwierdzenie: „Karmelitanki z Brilon-Wald zostały wprowadzone w błąd przez ich ojca duchownego (…) przedtem wywierano na nie wpływ przez półtora roku”. Czytaj dalej

Cała historia odważnych karmelitanek niemieckich z Brilon-Wald

Prawie miesiąc temu wyszła na jaw poważna sprawa niemieckiego klasztoru tradycyjnych karmelitanek, które dotychczas korzystały z duchowej opieki biskupów i kapłanów Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X („Odważne karmelitanki Tradycji: prawda przed posłuszeństwem”). Brytyjska strona The Recusant zaprezentowała opis całej historii odważnych karmelitanek oraz ich traktowania przez niemieckie władze FSSPX. Poniżej przedstawiamy nasze luźne tłumaczenie artykułu. Niech każdy przeczyta i się przekona, że to nie jest manipulacja kapelana sióstr, ale raczej manipulacja x. Schmidbergera, który woli „pokorę” jednej siostry, która złamała śluby uroczyste opuszczając klasztor, niż stanowczość i bezkompromisowość pozostałych sześciu sióstr posłusznych swej Przełożonej.

A w najbliższym czasie pojawi się list x. Zaby, kapelana sióstr karmelitanek (najpierw na forum Un évêque s’est levé).

Karmel św. Józefa i Bractwo Św. Piusa X
Krótka prezentacja wydarzeń z wiosny 2013

 Luźne tłumaczenie

Karmel św. Józefa w Brilon-Wald istnieje od 2 lutego 1984, jako klasztor-córka macierzystego klasztoru z Belgii, który to założyła rodzona siostra abp Lefebvre. Obecnie żyje tam, w zupełnej klauzurze, 6 sióstr ze ślubami i jedna nowicjuszka.

Jurysdykcja zastępcza

mother Christina with abp LefebvreAby zachować się przed niszczącym życie zakonne soborowym Kościołem, karmelitanki z Brilon-Wald oddały się pod duchową opiekę Bractwu Św. Piusa X. Obowiązki wynikające z „jurysdykcji zastępczej” na początku wykonywał abp Lefebvre, następnie bp Fellay, a po wyborze tego ostatniego na Przełożonego Generalnego FSSPX w 1994, bp de Galarreta. Opiekę tą opisał w okólniku do zgromadzeń zaprzyjaźnionych 28 maja 1991 ówczesny Przełożony Generalny, x. Franciszek Schmidberger, pisząc, że Arcybiskup był bardziej „ojcem, doradcą i przyjacielem, niż władzą prawną”.

Bp de Galarreta wypełnia tę swą posługę nie jako członek FSSPX, ale jako katolicki biskup i każde zgromadzenie zaprzyjaźnione „jest zupełnie wolne, by się do niego zwrócić, albo nie”. „Ani on, ani Bractwo, nie mają najmniejszej intencji przejęcia innych zgromadzeń w żaden sposób. Ważne jest również widzieć zawsze w jego działalności nadzwyczajną, a nie zwyczajną, jurysdykcję, dopóki nie nadejdzie dzień, kiedy sprawy w Bożym Kościele nie powrócą do porządku ustanowionego przez Boga.” (x. Schmidberger, 28 maja 1991)

Nowe i dziwne metody i konieczna decyzja Czytaj dalej

FSSPX a Rzym. Dokąd prowadzi obecna polityka

J. Eks. abp Marcel Lefebvre:

W sytuacji ewentualnego ponowienia rozmów, „wówczas to ja będę stawiał warunki. Nie zgodzę się już być w sytuacji, w której znajdowaliśmy się podczas rozmów. Koniec z tym! Zadam pytanie na płaszczyźnie doktrynalnej: « Czy zgadzacie się z wielkimi encyklikami wszyskich papieży, którzy was poprzedzili? […] Jeśli nie przyjmujecie doktryny waszych poprzedników rozmawianie jest bezużyteczne. Dopóty, dopóki nie zaakceptujecie zreformowania soboru, biorąc pod uwagę doktrynę tych papieży, którzy was poprzedzili, nie ma możliwości dialogu. To bezużyteczne. » Stanowiska byłyby w ten sposób jaśniejsze.” Za: Fideliter, wrzesień-październik 1988. Z wielkim pożytkiem można się także odnieść do Konferencji abp Lefebvre’a do seminarzystów, Écône, 8 czerwca 1978, dziesięć lat starszej niż poprzedni cytat, co dowodzi, że stanowisko Arcybiskupa nie uległo zmianie.

Od tamtej pory jednak coś się zmieniło… Czytaj dalej

Odważne karmelitanki Tradycji: prawda przed posłuszeństwem

Karmel St. Josef

Niewielu jest znany cichy klasztor karmelitanek kontemplacyjnych w niemieckim miasteczku Brilon am Wald, który został założony 2 lutego 1984 jako niezależny konwent-córka założonego w 1977 roku przez rodzoną siostrę abp Lefebvre’a karmelu Najświętszego Serca Pana Jezusa w Quiévrain, Belgia.

Z kilku źródeł (forum Cathinfo, blog Non possumus, blog The Recusant) dowiadujemy się, że mianowicie ten niemiecki karmelitański klasztor p.w. św. Józefa jest na drodze zerwania pełnej łączności z Menzingen w celu zachowania pełnej łączności z bezkompromisową wiarą katolicką.

Gdy bp de Galarreta przybywał niedawno z wizytacją, a, jak wiadomo, Ekscelencja jest odpowiedzialny za wszystkie zgromadzenia zakonne i klasztory tradycyjne związane z Bractwem Kapłańskim Św. Piusa X, siostry grzecznie odrzuciły pomysł jego odwiedzin mówiąc, że nie jest już przyjacielem wiary. Czytaj dalej