W rocznicę konsekracji J. Eks. x. bp Daniela Dolana

Katolicy winni składać Bogu dzięki za odważnych mężów Bożych, którzy dość wcześnie pojęli powagę soborowego kryzysu, który utworzył modernistyczny neokościół planowany od dekad, i zrozumieli, że nie może on pochodzić od niezniszczalnej przez herezję Oblubienicy Chrystusa i obdarzonego przywilejem nieomylności Wikariusza Chrystusa na ziemi. W dwudziestą rocznicę konsekracji bp Daniela Dolana proponuję notkę biograficzną oraz zachęcam do modlitwy dziękczynnej w intencji Ekscelencji i jego apostolatu.

Pelagiusz

Ksiądz Biskup Daniel L. Dolan – Informacja biograficzna

bishop Dolan seated

Biskup Dolan podczas święceń x. Saavedry w Warren, Michigan, 30/11/2004

Wykształcenie i święcenia

Daniel Lytle Dolan urodził się w 1951 roku w Detroit, Michigan (Stany Zjednoczone). Rozpoczął swoje przygotowania do kapłaństwa w 1965 roku w archidiecezjalnym niższym seminarium duchownym w Detroit. Kontynuował swoje studia w Zakonie Cystersów i w seminarium Bractwa Św. Piusa X (FSSPX) w Ecône, w Szwajcarii, gdzie został wyświęcony na kapłana przez arcybiskupa Marceliego Lefebvre’a 29 czerwca, 1976 roku (nota bene, były to święcenia, za które Arcybiskup został nagrodzony przez heretyka Montiniego suspensą a divinis – przyp. tłum.). Czytaj dalej

Tu es sacerdos in aeternum. Święcenia kapłańskie x. Bedy Nkamuke

6 listopada bieżącego roku w kaplicy seminarium Trójcy Przenajświętszej x. diakon Beda Nkamuke wyświęcony został na kapłana przez J. Eks. x. bp Daniela Dolana z parafii św. Gertrudy (Ohio, USA). X. Nkamuke, pochądzący z Nigerii, po pewnym okresie posługi duszpasterskiej w Stanch Zjednoczonych, powróci do swej ojczyzny, aby tam posługiwać wiernym na stałe.

Oto kilka zdjęć z tego wspaniałego wydarzenia:

Nałożenie rąk (materia sakramentu)

Nałożenie rąk (materia sakramentu)

Czytaj dalej