Ksiądz Gerard Mura FSSPX o kardynale Ratzingerze (1992 i 2002 rok)

Kilkanaście już lat temu pismo Le Sel de la terre wydawane przez dominikanów z Avrillé opublikowało bardzo ciekawe studium księdza Gerarda Mury FSSPX dotyczące sakr biskupich z 1988 roku. Studium to stanowi francuskie tłumaczenie głównych fragmentów książki x. Mury Bischofsweihen durch Erzbischof Lefebvre – Theologische Untersuchung der Rechtmäßigkeit (Ratyzbona, 1992) i w tym samym roku publikacji książki (1992) opublikowano pierwszą jego część w numerze 4, a drugą w numerze 5 pisma Le Sel de la terre. Tłumaczem na język francuski jest x. Patryk Laroche FSSPX, również profesor z Zaitzkofen, więc nie ma wątpliwości co do poprawności tłumaczenia z niemieckiego. W swojej pracy „Sakry biskupie z 1988. Studium teologiczne”, x. Mura m.in. pisze:

„Tak więc, kardynał Ratzinger z trudem może być uważany za biskupa rzeczywiście pewnego na poziomie pastoralnym.”

„Przeegzaminujmy w końcu poziom sakramentalny. Działalność biskupa wobec « katolików Ecclesia Dei » dotyczy w tej dziedzinie trzech zasadniczych punktów: oleji świętych Wielkiego Czwartku, bierzmowań i udzielania święceń.”

Ratzinger Consecrated a Bishop„Ale przed tym wszystkim są same święcenia biskupa. Należy przypomnieć, że kardynał Ratzinger był konsekrowany w 1977, zatem w nowym rycie. Otóż, na tym nowym rycie ciążą wątpliwości, z jednej strony w jego formule łacińskiej, z drugiej strony w jego tłumaczeniach na języki narodowe, ale przede wszystkim w konkretnych ceremoniach święceń i sakr, które zbyt często są głęboko niepoważne (fr.: gravement fantaisistes  – przyp. PA) albo towarzyszą im deklaracje konsekrującego czy konsekrowanego, które powodują uzasadniony niepokój dotyczący intencji koniecznej do ważności.”
Le Sel de la terre
, 1992 rok, numer 5, s. 65 Czytaj dalej