O teorii cywilizacyj prof. Feliksa Konecznego

Feliks Koneczny10 lutego 1949 r. zmarł profesor Feliks Koneczny, wybitny polski myśliciel, filozof historii, którego największy wkład w naukę stanowi oryginalna teoria cywilizacyj. Aby każdy, kto jeszcze jej nie zna, mógł się z nią zapoznać, przytoczę bardzo przystępne i dokładne streszcze tejże, autorstwa ś.p. profesora Dariusza Ratajczaka.

Requiem aeternam dona ei Domine. Et lux perpetua luceat ei. Requiescat in pace. Amen.

Feliks Koneczny spoczywa w grobowcu rodzinnym na Salwatorze (dokładnie Góra św. Bronisławy) w Krakowie.

Pelagiusz z Asturii

O cywilizacjach

Twórcą oryginalnej koncepcji historiozoficznej wedle której bieg dziejów determinowany jest przez ścieranie się (walkę) 4 podstawowych cywilizacji był Polak – profesor Feliks Koneczny. Koneczny urodził się w Krakowie w roku 1862. Podobnie jak u wielu wybitnych Galicjan płynęła w jego żyłach również krew czeska (dokładnie morawska). Przez długie lata związany był z Uniwersytetem Jagiellońskim, ostatecznie jednak objął samodzielną katedrę na uniwersytecie w Wilnie i to dopiero w roku 1920. Z przekonań był narodowcem, w żadnym razie więc do „pieszczochów” reżimu sanacyjnego nie nalezał. Warto również zaznaczyć, że jego spuścizna naukowa została w znacznej mierze uratowana dla potomności dzięki wielkiemu (z wielu względów) Jędrzejowi Giertychowi, który podczas nielegalnego pobytu w Polsce w roku 1945 spotkal się z sędziwym profesorem w Krakowie, otrzymał od niego cenne maszynopisy, a następnie powrócił do Anglii i wkrótce zajął się wydaniem dzieł wielkiego, ale niemal zupełnie zapomnianego uczonego. Czytaj dalej