Uzurpacji FSSPX kolejny przykład

X. Patryk Girouard w swym kazaniu z 8 września przytacza kolejny przykład uzurpacji władzy przez przełożonych FSSPX. Stanowi to kolejny dowód istnienia swego rodzaju gallikańskiego równoległego kościoła. Otóż, kanonicznie nie istniejące w oczach Neokościoła (obiektywnie zresztą też: Status prawny Bractwa Świętego Piusa X i jego byłych członków” oraz O początkach oporu wobec modernistycznej okupacji Kościoła”), którego autorytet uznaje FSSPX udziela kanonicznych napomnień swym księżom. Poniżej fragment wspomnianego kazania, gdzie x. Girouard czyta tekst nie mającego żadnych podstaw prawnych napomnienia kanonicznego (łac. monitum) i je komentuje.

Czytaj dalej

Rzym polem zoranym. x. Patryk Girouard

Brak przekonań powodem kryzysu… co za trafne stwierdzenie!

Zwłaszcza ważne są słowa skierowane (tekst jest sprzed ośmiu lat) przez odważnego x. Girouarda do tradycyjnych katolików, którzy zaiste i niestety nie czytają poważnych książek i nie stosują się do katolickich zasad skromności i godności w stroju.

Pelagius Asturiensis

Rzym polem zoranym?
x. Patryk Girouard, FSSPX

Drodzy Czytelnicy,

„Nie ma już ludzi, ponieważ nie ma już charakteru; nie ma już charakteru, ponieważ nie ma już przekonań”. Te słowa mędrca, którego nazwiska nie pamiętam (zapewne chodzi o o. Jana Chrzciciela Aubry – przyp. tłum.), dają nam wyjaśnienie faktu, że wydaje się, iż nikt już nie ma dzisiaj męstwa, by prowadzić dobre życie i walczyć ze złem. Ludzie nie są już „mężni”. Mężczyźni stali się „różowi”, to znaczy babami (fr. „femmelettes” – przyp. tłum.). Kobiety uważają sobie, że stały się mężczyznami, ale ich roszczenia są tak absurdalne, że powodują u nas śmiech. Powód całego tego bezładu? Brak charakteru, męstwa, z powodu braku przekonań. FSSPX zawsze rozpowszechniało dobrą literaturę w celu naprawienia tej sytuacji. Magazyn Communicantes zaliczał się do niej. I tak pozostanie. Nazwa pisma zmieniła się, ale nie jego cel, ani treść. W rzeczywistości, nowa nazwa została przyjęta, aby uwydatnić jego rolę. Mamy nadzieję, że czytelnicy CONVICTIONS (fr. „Przekonania” – przyp. tłum.) wiele z niego wyciągną, i solidnego i dobrego oprócz tego! Bowiem to brak odpowiednich przekonań doprowadził do kryzysu, który dzisiaj przechodzimy.

Zaiste, uważam, że nie jest błędem powiedzieć, iż źródło wszelkiego zła, którego doświadcza dzisiaj Kościół jest podwójne: Czytaj dalej

Władze FSSPX postawiły na nowoczesną markę. Kazanie x. Patryka Girouarda, FSSPX z 2 czerwca 2013

Kanadyjskie władze FSSPX starały się zmusić x. Patryka Girouarda do milczenia w sprawie nowej oficjalnej linii zgromadzenia. Kilka tekstów o tym odważnym kapłanie już pojawiło się w języku polskim (zwłaszcza warta uwagi jest jego deklaracja). Niedawno ogłosił swój powrót do publicznej posługi w ramach Katolickiego Oporu i założenie nowego przeoratu w Kanadzie, pisząc z okazji konferencji zorganizowanej w Londynie przez pismo The Recusant (treść listu).

W swym pierwszym po wygnaniu kazaniu przedstawia nam swoje przejścia z przełożonymi oraz wyjaśnia nam, na czym polega bardzo ważny aspekt zmian w FSSPX. Ów bractwowy „marketing” czy „omarkowanie” (bo tak chyba powinno się było przetłumaczyć słowo „branding” w poniższym tekście), o którym mówi, prawdopodobnie wyjaśnia również pewne zmiany w szacie graficznej pisma Zawsze wierni, ale też i samego Bractwa. Czytaj dalej

Konferencja w Londynie na temat kryzysu w FSSPX i nowy przeorat w Kanadzie

W ubiegłą sobotę i niedzielę miały w Londynie miejsce wykłady zorganizowane przez wiernych związanych z pismem The Recusant dotyczące kryzysu w Bractwie Kapłańskim Św. Piusa X spowodowanym przez liberalną politykę jego kierownictwa. Obecni byli księża Pfeiffer, Hewko i Kramer, którzy odprawiali Msze i głosili wykłady, na których w sumie ponad sto osób było obecnych. Po niedzielnej Mszy ponowiono konsekrację FSSPX Niepokalanemu Sercu Maryi, po raz pierwszy dokonane przez abp Lefebvre’a w 1984, a którego bp Fellay nie chce odnowić (pomimo próśb ze strony swoich księży). Ci, którzy nie mogli być obecni, wysyłali wyrazy wsparcia. Wśród nich są: siotry karmelitanki z Brilon-Wald w Niemczech (które zerwały współpracę z FSSPX), x. Patryk Girouard oraz dr Dawid Allen White (znana postać wśród anglojęzycznej Tradycji, autor wspaniałej biografii abp Lefebvre’a, Róg jednorożca, biografii bp de Catro Mayera, Paszcza lwa. Bp de Castro Mayer i ostatnia katolicka diecezja, pracujący obecnie nad biografią bp Williamsona). Poniżej przedstawiamy list x. Girouarda z tej racji, że mówi o rozwoju Katolickiego Oporu w Kanadzie i o nowej fundacji. O samym x. Girouardzie pisałem już niejednokrotnie (teksty).

Pelagius Asturiensis Czytaj dalej

Notka o Kanadzie i nowy benedyktyński klasztor w Meksyku. Ruch Oporu w Ameryce Północnej rośnie

Najpierw zaznaczymy, że w Kanadzie kilka już miejsc zostało wykupionych w celu założenia nowych kaplic, gdzie kapłani będą mogli swobodnie głosić w porę i nie w porę, przestrzegać przed niebezpieczeństwami nowoczesnego świata i Neokościoła. X. Partyk Girouard, wspierany przez wiernych pozostawił już struktury FSSPX, które zakazały mu krytykować nową linię bp Fellaya, a zwłaszcza jego Deklarację doktrynalną (o x. Girouardzie trzy teksty, w tym jego deklaracja). X. Fox, z kolei, jest pod ścisłym nadzorem w siedzibie dystryktu kanadyjskiego w Saint-Césaire za jego krytyczne podejście do nowej linii. Inni księża też są tam jednoznacznie przeciwko porozumieniu między Rzymem a FSSPX i widzą liberalizm w FSSPX. W przynajmniej jednym przeoracie i szkole Bractwa dostęp do wszystkich stron przeciwnych przyłączeniu FSSPX z Rzymem (a jest ich sporo, oto moja lista) został zablokowany na komputerach, dlatego wierni przysyłają swoim kapłanom informacje niezależne.

padre  Raphaël Arizaga OSBO. Rafał Arizaga także padł ofiarą nowych metod Menzingen w celu wprowadzania siłą swej nowej polityki pojednawczej. Kilka tygodni temu z benedyktyńskiego mnicha stał się bezdomnym żebrakiem, gdy usunięto go z klasztoru w Silver City (stan Nowy Meksyk), USA za jedno z największych przestępstw nowego FSSPX: wspieranie bp Williamsona (my też wspieramy Ekscelencję, nie tylko tłumacząc jego cotygodniowe Komentarze Eleison, ale raz ogłoszeni ekskomunikowanymi przez Neokościół, nie zamierzamy się lękać kolejnych „sankcji”). Na szczęście Opatrzność jest większa, niż kary Menzingen i o. Rafał właśnie zakłada nowy klasztor. Jego deklarację można przeczytać w artykule: „O. Rafał, wyrzucony benedyktyn i jego deklaracja”.

O. Rafał Arizaga i nowy klasztor w San José w Meksyku Czytaj dalej

Co władze FSSPX na temat x. Girouarda?

Nasi brytyjscy znajomi zwrócili naszą uwagę na oficjalną reakcję władz FSSPX wobec decyzji x. Patryka Girouarda. Jego deklaracja z Wielkiego Czwartku (tekst tutaj) nad wyraz trafnie ocenia obecną nieszczęsną sytuację w Bractwie.

Oficjalna linia dotycząca x. Girouarda

Oficjalny komunikat kanadyjskiego dystryktu dotyczący x. Girouarda można przeczytać tutaj (polski przekład poniżej – przyp. tłum.).

Prosimy zwrócić uwagę na oficjalne kłamstwo: niegodziwy, zły, uparty i pyszny x. Girouard nawet nie zechciał powiadomić któregokolwiek ze swych przełożonych, że miał jakieś problemy! (Implikacja: „…gdyby to zrobił, rzeczy inaczej by się miały.” Wniosek: „To w całości jego wina; wszystko to jego sprawa, nic nie mająca wspólnego z nami!”) Czytaj dalej

Deklaracja x. Patryka Girouarda FSSPX

O x. Girouardzie pisaliśmy kilka dni temu (Kolejna oznaka jedności wewnętrznej). W Wielki Czwartek wystosował swą deklarację, której treść przedstawiamy poniżej.

Deklaracja dla członków Bractwa św. Piusa X,
zaprzyjaźnionych zgromadzeń i wiernych Tradycji

Wielki Czwartek, dnia 28 marca 2013

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie Królu.

W tym dniu, w którym Kościół Święty w spaniały sposób upamiętnia ustanowienie Świętej Ofiary Mszy Świętej i sakramentu Święceń, chciałbym skorzystać z okazji, aby poinformować was o mojej decyzji pozostania poza formalną strukturą Bractwa. Nie mam zamiaru ani opuszczać Bractwa, ani szkalować go. Jest ono ofiarą przedsięwzięcia, które ma na celu poddanie go władzom soborowego Kościoła, pomimo wielokrotnych ostrzeżeń jego założyciela, J. E. abp Marcela Lefebvre’a. Czytaj dalej

Kolejna oznaka jedności wewnętrzej (nie, to nie dublet)

FSSPX small logoNiedawno temu wspominaliśmy o rozmaitych nieszczęsnych owocach nowej, błędnej polityki Menzingen w kluczowej sprawie relacji z Rzymem (FSSPX a Rzym. Dokąd prowadzi obecna polityka). Jeszcze wczoraj dowiedzieliśmy się o sprawie księdza Hugona Ruiz Vallejo i jego listu do Wiernych Tradycji w Mieście Meksyk, który liczy sobie już kilka dni.

Podobne najnowsze wieści nadeszły z Kanady. Kolej przyszła na księdza Patryka Girouarda,L'abbé Patrick Girouard który również, od wiosny ubiegłego roku, wyraża swój sprzeciw wobec przynoszącej fatalne owoce nowej polityki Menzingen i swoje wsparcie dla wszystkich, którzy stanowią tzw. ruch oporu.

W kazaniu 10 marca x. Girouard wspomniał o najnowszych kilku faktach dotyczących sprzeciwu wobec Menzingen (Karmel św. Józefa, wyrzucenie o. Rafała, list 37 francuskich księży) i wyraził kilka myśli krytycznych na temat preambuły doktrynalnej bp Fellaya, jednoznacznie sugerując, że jest autorem Krótkiej refleksji na temat Preambuły doktrynalnej  (która pojawiła się na stronie La Sapinière, z języku polskim na blogu Z Niepokalaną). Opowiedziawszy o metodach, które Menzingen stosuje wobec niepokornych kapłanów i świeckich na całym świecie, na koniec wyraził świadomość tego, co go będzie czekać za jego publicznie wyrażane opinie. Około połowa wiernych przeoratu, świadoma tego, co się dzieje, wspiera x. Girouarda.

13 marca przełożony dystryktu Kanady zakomunikował mu karne przenosiny z jego przeoratu w Langley do siedziby dystryktu w St. Césaire „aby móc się mu z bliska przyglądać”. Do 24 marca ksiądz miał się tam przenieść.

Nieco więcej informacji w języku angielskim i francuskim można przeczytać na forum Un évêque s’est levé.

Pelagius Asturiensis