Matki Bożej Różańcowej

scan0005Św. Karol Boromeusz: „Różaniec jest najbardziej boską modlitwą po Najświętszej Ofierze Mszy”.

Św. Alfons Liguori: „Czy mam nabożeństwo do różańca? Ależ moje wieczne zbawienie zależy od tego nabożeństwa!”

Św. Bernard: „Ave Maria powoduje to, że diabeł ucieka i to, że piekło się trzęsie”.

Pięknym zwyczajem, z którym można spotkać się w innych państwach jest odmawianie modlitwy (kolekty) ze święta Matki Bożej Różańcowej po recytacji różańca.

Po „Chwała Ojcu” ostatniej dziesiątki odmawia się „Salve Regina” („Witaj Królowo”), następnie wezwanie Czytaj dalej

O divinum Cor Iesu

Sacred HeartW miesiącu szczególnie poświęconym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa polecam piękną modlitwę:

O divínum Cor Iesu, præsta, quæso, animábus purgántibus réquiem ætérnam, hódie moritúris grátiam finálem, peccatóribus veram pœniténtiam, pagánis fídei lucem, mihi meísque ómnibus tuam benedictiónem. Tibi ergo, Cor Iesu piíssimum, omnes has ánimas comméndo et pro ipsis tibi óffero ómnia tua mérita una cum méritis beatíssimæ Matris tuæ omniúmque Sanctórum et Angelórum atque ómnibus Missárum sacrifíciis, sacris Communiónibus, oratiónibus et bonis opéribus, quæ hódie in toto christianórum orbe peragúntur. Amen.

Kiedyś znalazłem ją w jakimś modlitewniku, była zaopatrzona odpustem, chyba czterdziestu dni toties quoties. Czytaj dalej

Katolicka Koronka do Miłosierdzia Bożego

Sacro Cuore diu Gesu2Katolicka Koronka do Miłosierdzia Bożego
X. Rafał Trytek

Prawie wszystkie osoby mówiące o Koronce do Miłosierdzia Bożego mają na myśli tę, która pochodzi od s. Faustyny Kowalskiej. Nie wiedzą one, że nazwa jest „zapożyczona” od wcześniejszej wersji, która posiada kościelne imprimatur. Dla użytku wiernych podajemy oryginalną, zatwierdzoną przez Kościół koronkę, z Nowego Brewiarzyka Tercjarskiego: Czytaj dalej

Modlitwa za swego duszpasterza i za wszystkich kapłanów

Modlitwa za swego duszpasterza i za wszystkich kapłanów

Kaplan - Posrednik miedzy ludem a Bogiem przódBoski zbawicielu, Jezu Chryste, któryś szczęście i pomyślność Swego św. Kościoła powierzył kapłanom, jako naszym duszpasterzom, z całą gorącością swego serca polecam Ci wszystkie apostolskie potrzeby mego duszpasterza i wszystkich kapłanów. Pozwól im wzrastać coraz więcej w prawdziwej kapłańskiej świętości! Daj im wielkie głębokie i apostolskie serca, pełne świętej miłości ku Tobie i wszystkim powierzonym im duszom, aby sami w Tobie się uświęciwszy, nas wszystkich także uświęcali i do nieba bezpiecznie prowadzili. Zlej na nich wszystkie potrzebne im łaski! Niech w miłości i wierności do św. Kościoła, papieża i biskupów, świecą nam zawsze, słowem i życiem, przykładem wszelkich cnót.

Najmiłościwszy Jezu, błogosław ich kapłańskiej działalności i poświęceniu! Błogosław modlitwom ich i słowom przy ołtarzu i w konfesjonale, na ambonie i w szkole, w stowarzyszeniach i u łoża chorego. Ochraniaj ich i zachowuj od wszelkich niebezpieczeństw ciała i duszy!

Boski Zbawicielu, daj Swemu Kościołowi wielu świętych kapłanów! Wezwij jaknajwięcej pobożnych młodzieńców do stanu kapłańskiego i zakonnego! Wzmacniaj i uświęcaj wszystkich tych, którzy pragną zostać Twymi kapłanami! Amen. Czytaj dalej

Ku pamięci Jego Ekscelencji abp Marceliego Lefebvre’a (+25 III 1991)

Mons. Lefebvre5

„In memoria aeterna erit iustus” (Ps. CXI, 7)

Przypominamy, w rocznicę odejścia abp Marceliego Lefebvre’a z tego świata, o moralnym obowiązku modlitwy wszystkich przywiązanych do Tradycji katolickiej, o spokój jego duszy. To dzięki odwadze i niezłomności tego francuskiego purpurata wielu z nas w ogóle dowiedziało się o istnieniu nieskażonej wiary katolickiej, która dzięki kapłanom założonego przezeń Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X (nie tylko, ale przede wszystkim) dociera aż po krańce świata. Istnieje również modlitwa o beatyfikację abp Lefebvre’a (tylko do prywatnego użytku):

O Jezu, Najwyższy i Wieczny Kapłanie, który zechciałeś wynieść Twego wiernego sługę, arcybiskupa Marceliego Lefebvre’a, do godności biskupiej, i udzieliłeś mu łaski bycia nieugiętym obrońcą Mszy świętej, katolickiego kapłaństwa, Twego świętego Kościoła i Stolicy Apostolskiej, odważnym apostołem Twego Królestwa na ziemi, gorliwym sługą Twej Najświętszej Matki i świetlanym przykładem miłości, pokory i wszelkich cnót; zechciej teraz, ze względu na jego zasługi, udzielić nam łask, o które Cię prosimy, abyśmy, zapewnieni o jego skutecznym wstawiennictwie u Ciebie, mogli go pewnego dnia ujrzeć wyniesionego do chwały ołtarzy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Życiorys Ekscelencji można przeczytać na stronie Bractwa.

Pelagiusz Asturiensis

Na tydzień modlitw o jedność chrześcijan

Następujące modlitwy o nawrócenie niekatolików, uświęcone wieloletnią tradycją, należą do skarbca Kościoła katolickiego. Zwłaszcza można polecić ich pobożne odmawianie podczas tygodnia modlitw o jedność chrześcijan ropoczynającego się dzisiaj, 18 stycznia, jak co roku. Teksty pochodzą z Preces et pia opera in favorem omnium christifidelium vel quorumdam cœtuum personarum. Versio anglica, ap. Benzinger Fratres, 1943.

Ut omnes errántes ad unitátem Ecclésiæ revocáre et infidéles univérsos ad Evangélii lumen perdúcere dignéris: te rogámus, Domine, audi nos.
300 dni odpustu (S.P. Ap., 18 V 1926 et 15 XI 1927).

Deus, qui erráta córrigis, et dispérsa cóngregas, et congregáta consérvas: quǽsumus, super pópulum christiánum tuæ uniónis grátiam cleménter infúnde; ut divisióne reiécta, vero pastóri Ecclésiæ tuæ se úniens, tibi digne váleat famulári. Per Christum Dóminum nostrum. Amen.
Ex missali romano. 3 lata odpustu. Odpust zupełny, jeśli modlitwa ta pobożnie odmawiana została codziennie przez miesiąc (S.P. Ap., 22 XI 1934).

Omnípotens sempitérne Deus, qui salvas omnes et néminem períre, réspice ad ánimas diabólica fraude decéptas, ut omni hærética pravitáte depósita, errántium corda resipíscant et ad veritátis tuæ rédeant unitátem. Per Christum Dóminum nostrum. Amen.
Ex missali romano. 3 lata odpustu. Odpust zupełny, jeśli modlitwa ta pobożnie odmawiana została codziennie przez miesiąc (S.P. Ap., 15 V 1937).

Dómine Iesu, clementíssime Salvátor mundi, te per sacratíssimum Cor tuum súpplices exorámus, ut omnes oves errántes ad te Pastórem et Epíscopum animárum suárum convertántur: Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. Amen.
500 dni odpustu (Pius X, Reskrypt własnoręczny, 26 X 1905, exhib. 3 XI 1905; S.P. Ap., 5 VI 1933).