Bp Fellay sankcjonuje abp Lefebvre’a

Sprostowanie dotyczące książki x. Piverta z 8 lipca 2013

Niektórzy mogli się dziwić, że tu i ówdzie mówi się o „stalinowskich metodach Menzingen” czy też o „Menzingradzie i jego zbirach”. Wielu bowiem księży i wiernych padło już ofiarą nietypowych działań za zwykłą niezgodę w sprawie pewnych działań Domu Generalnego FSSPX mających doniosły wpływ na zbawienie dusz.

Słowa te odnoszą się bowiem m. in. do kradzieży tożsamości niektórych księży prześladowanych przez Menzingen (jak x. Rioult i x. Pinaud, obaj nadal oficjalnie członkowie Bractwa), ale, co chyba gorsze, do cenzury tekstów abp Lefebvre’a w wielu dystryktach FSSPX na całym świecie. O różnych metodach i przypadkach było też w artykule „Czy wiernych mogą interesować poglądy ich duszpasterzy?”

Najnowszy przypadek dotyczy niedawno wydanej we Francji książki pod tytułem Nasze relacje z Rzymem, numerabbé pivert specjalny nr 167 „Combat de la foi catholique” (tytuł oryginału Nos rapports avec Rome – Combat de la foi catholique numéro spécial no 167). Książka w 90% składa się z cytatów abp Lefebvre’a, które zebrał i skomentował x. Franciszek Pivert, przełożony Przeoratu Matki Bożej od Najświętszego Serca Pana Jezusa w Le Moulin du Pin (53290 Beaumont-Pied-De-Boeuf, Francja). Omawia różne aspekty relacji między abp Lefebvrem i założonym przez niego Bractwem a modernistycznym Rzymem. Oto jej opis, który widnieje na stronie wydawnictwa: Czytaj dalej

Sprostowanie dotyczące Komunikatu Przełożonego Dystryktu Francuskiego a propos listu do bp Fellaya z 28 lutego

Notabene, księża z La Sapinière ogłosili, że wkrótce opublikują tzw. deklarację doktrynalną ułożoną przez bp Fellaya w kwietniu 2012. Należy jednak zauważyć, że jednocześnie Dom Generalny FSSPX ogłosił, że w najbliższym Cor unum (wewnętrzny okólnik Bractwa) również zamieści ten wielce kontrowersyjny, do tej pory tajny (ale przecież katolicki!) tekst, ale z (koniecznym) komentarzem wyjaśniającym jego okoliczności. Cóż, skoro wymagał on będzie wyjaśnień i doprecyzowań, najwyraźniej Menzingen przestraszył się niezależnej publikacji dyplomatycznej „doktrynalnej”deklaracji, której na szczęście Benedykt XVI nie podpisał. Przecież wiemy, że to nie bp Fellay „nie chwycił za dłoń, którą Benedykt XVI wyciągał wobec niego w 2012 roku”, jak mówi x. de Cacqueray (w swym Liście do przyjaciół i dobroczyńców z 1 marca), ale to papież odmówił przyjęcia dokumentu bp Fellaya, dodając swoje poprawki.

abbe Olivier Rioult

x. Oliwier Rioult FSSPX

Sprostowanie dotyczące Komunikatu Przełożonego Dystryktu Francuskiego
a propos listu do bp Fellaya z 28 lutego

List, który podzielało 37 kapłanów dystryktu francuskiego rzeczywiście został zamieszczony na stronie La Sapinière. Prawdy, które zawiera najwyraźniej bardzo nie spodobały się Domowi Generalnemu, który zdecydował poddać sankcjom trzech kapłanów spośród trzydziestu siedmiu aprobujących go. Ich przestępstwo: niepopieranie kłamstw Domu Generalnego.

[Dom Generalny] wzywa ich w imieniu kanonu 2331 § 2 do zaprzestania ich posługi i do poddania się kwarantannie aż do procesu, na którym ten, którego oskarżamy stanie się także naszym sędzią. Oznacza to, że bp Fellay będzie sędzią i stroną. Nie znamy żadnego kanonu Prawa Kościoła, który pozwalałby kłamać. Znamy jednak ósme przykazanie Boże, które tego zakazuje. Cała treść listu z 28 lutego jest prawdziwa i sprawdzalna. Dom Generalny, zakłopotany, najpierw powiedział, że chodziło o fałszywkę, że list ów nie mógł pochodzić od kapłanów. Wobec faktów, chce się przekonać, „że chodziło tu o konfabulację”. Czytaj dalej