Wykłady z konferencji o kryzysie w Bractwie. Londyn, 1 i 2 czerwca 2013

O konferencji dotyczącej obecnego kryzysu w Bractwie organizowanej przez wiernych Tradycji w Londynie 1 i 2 czerwca 2013 już wspominaliśmy („Konferencja w Londynie na temat kryzysu w FSSPX i nowy przeorat w Kanadzie”).

Lista z filmikami wideo kazań i wykładów z konferencji o kryzysie w Bractwie organizowanej przez wiernych Tradycji w Londynie 1 i 2 czerwca 2013 znajduje się na stronie The Recusant.

Na kanadyjskiej stronie Czytaj dalej

Kilka niedawnych kazań „w czas, nie w czas”

Wszystkim polecamy wybór z niedawnych kazań księży otwarcie stawiających opór wobec nowej linii Menzingen, która przemilcza lwy krążące wokoło szukające kogo by pożreć. Ci księża nie mówią o ewentualnych duszpasterskich korzyściach porozumienia z Rzymem (jak po dziś dzień wielu), ani o tym, że nie wolno krytykować papieża, ani nie wzywają do ślepego posłuszeństwa w imię autorytetu…

x. Hewko, 26 kwietnia, w święto Matki Bożej Dobrej Rady: Czytaj dalej

Kazanie o ziarnku gorczycy (The Mustard Seed Sermon). x. Dawid Hewko

Ksiądz Dawid Hewko jest jednym z kilku pierwszych kapłanów Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, którzy postanowili powziąć kroki na drodze czynnego oporu przeciwko próbom praktycznego pogodzenia Bractwa z modernistyczną hierarchią Kościoła. Jego kazanie stało się główną inspiracją do założenia naszego bloga, którego pierwszorzędnym celem jest publikowanie tekstów dawnych i nowych, komentarzy osobistych i tłumaczeń z innych języków, które pokazuję, że w Rzymie ustanowionym porządkiem, dziś bardziej, niż kiedykolwiek, jest modernizm i że za wszelką ceną należy się strzec Rzymian niosących podarunki. (tekst tłumaczony z języka oryginalnego pojawiał się będzie fragmentarycznie i stopniowo)

Kazanie x. Dawida Hewko
XXV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
18 listopada, 2012

Nazywam się ksiądz Dawid Hewko. Przez ostatnie siedem lat byłem w Syracuse (w stanie NY, USA – przyp. tł.) przy Akademii Najświętszej Dziewicy Maryi i parafii. Jest tam około 700 czy 400 dusz i jest to rosnąca szkoła. A teraz jestem tu, w Kentucky, z kapłanami, którzy stanowią opór wobec libralizmu przenikającego do Bractwa Św. Piusa X, co jest bardzo smutnym wydarzeniem, ów kryzys naszego drogiego Bractwa. To jest to, co mnie tutaj przyprowadziło, aby pomagać tym księżom, byśmy oddali się w ręce Matki Bożej. Albo Bractwo zawróci i nadal będzie kontynuowało zasadi i walkę abp Lefebvre’a i wcześniejszych wielkich świętych papieży, albo cokolwiek Bóg będzie chciał, rozpocząć od nowa, po prostu zachowując zasady naszego świętego Założyciela. Módlcie się więc w tej intencji, módlcie się za wszystkich kapłanów, wszystkich kapłanów, módlcie się, żeby Papież konsekrował Rosję. To naprawdę jest rozwiązaniem. Lecz jeśli Papież zignoruje Matkę Bożą, cóż możemy zrobić innego niż się za niego modlić ? Czytaj dalej