Entretien avec l’abbé Olivier Rioult du 6 octobre 2013

Entretien avec l’abbé Rioult
Paris, le 6 octobre 2013

abbé Rioult sermon ste Jeanne d'ArcCe jour-là j’ai profité de la présence simultanée de l’abbé Rioult et de moi-même à Paris pour faire un entretien avec ce prêtre courageux de la résistance à l’église conciliaire. L’entretien n’a duré que 20 minutes.

Pélage : Cher M. l’abbé, j’aimerais d’abord vous remercier pour le temps que vous m’accordez. Depuis un moment les textes-clefs des relations cachées entre la direction de la FSSPX et la Rome moderniste, je pense ici notamment à la Déclaration conciliaire (je l’appelle « conciliaire ») de Mgr Fellay et l’échange de correspondance entre lui et Benoît XVI, sont accessible au publique grâce au site La Sapinière. Des textes ont été traduits pratiquement dans toutes les langues les plus connues. Ils auraient dû causer un grand scandale parmi tous les prêtres et fidèles attachés à l’œuvre de Mgr Lefebvre qu’est la Fraternité Saint-Pie X. Étrangement, ce n’était pas le cas. Quelle en est la raison, à votre avis ? Pourquoi autant de tiédeur vis-à-vis d’un compromis clair sur la doctrine et des erreurs d’ordre prudentiel ? Surtout parce que cela ne concerne pas seulement les quelques initiés et confidents de Mgr Fellay et son entourage ? Czytaj dalej

Uzurpatorzy schizofrenicy skazują x. Pinaud

Z cyklu: „Uzurpacje władz FSSPX”. Uzurpatorzy, ponieważ uzurpują sobie prawa, których nie posiadają, a schizofrenicy, ponieważ cytują katolicki kodeks i „heretycki” (jak go nazywał ich założyciel, abp Lefebvre).

Gwoli przypomnienia, x. Pinaud, wraz z xx. Salenave i Rioult wytoczono procesy za domniemany udział w słynnym liście księży dystryktu francuskiego do bp Fellaya. X. Salenave skazano, x. Rioult nie stawił się na procesie i został usunięty z FSSPX. O dotychczasowym przebiegu wydarzeń związanych z x. Pinaud można przeczytać tutaj.

O wyniku procesu x. Pinaud pisze x. Rioult: Czytaj dalej

Sprzeciw wobec „samobójczej” deklaracji biskupów FSSPX i inne wieści

abbé MoulinDeklaracja biskupów Fellaya, Tissier de Mallerais i de Galarrety nie spodobała się nie tylko kilkunastu czy kilkudziesięciu „wywrotowcom” tworzącym tzw. ruch oporu. Otóż x. Karol Moulin, ten sam, który 29 czerwca 2012 roku napisał list otwarty do bp Williamsona wzywający Ekscelencję, by udał się jednak na lipcową kapitułę generalną FSSPX pomimo zakazu bp Fellaya, i tym razem odważył się wyrazić swój głos publicznie. I nie tylko swój zresztą. Przełożony bractwowego przeoratu w Nicei skierował w święto św. Michała Archanioła „List otwarty do zakłopotanych katolików czytających regularnie stronę La Sapinière” (chodzi o lasapiniere.info), w którym między innymi pisze: Czytaj dalej

Sprawa trzech karanych księży i nadchodzący proces x. Pinaud

Zbliża się drugi proces stanowiący ciąg dalszy historii listu do bp Fellaya oraz trzech księży Salenave, Rioulta i Pinaud poddanych sankcjom przez Menzingen. Oto dotychczasowe wydarzenia stanowiące bezpośrednie tło tego tematu: Czytaj dalej

Niemożliwe pojednanie. Prezentacja nowej książki o relacjach FSSPX z Rzymem

Oprócz niedawno opublikowanej książki Nasze relacje z Rzymem według abp Lefebvre’a (o której pisałem niedawno), pojawiła się również druga: Niemożliwe pojednanie. Dokumenty o bp Fellaya operacji samobójstwo (2000-2013). Słowo wstępne zostało napisane przez bp Williamsona. Warto zwrócić uwagę na podobieństwo tytułu ze znaną już pozycją Ku koniecznemu pojednaniu dotyczącą półtajnych pertraktacji ludzi Tradycji i ludzi modernizmu (tzw. GREC). Okładka też jest podobna. Autor, a raczej kompilator tekstów zawartych w tej najnowszej książce, x. Oliwier Rioult, przygotował wizualną prezentację książki, którą można obejrzeć poniżej. Pod nią tłumaczenie polskie. Książkę można zamawiać na stronie La Sapinière.

Pelagius Asturiensis

Czytaj dalej

Konferencja x. Rioulta o kryzysie w Bractwie Kapłańskim Św. Piusa X

Około dwóch tygodni temu x. Oliwier Rioult gościł w kraju Basków w południowozachodniej Francji. W obchodzoną we Francji w drugą niedzielę maja uroczystość św. Joanny z Arc wygłosił kazanie, które już się pojawiło na blogu Pelagiusza.

Dokonał wówczas także bardzo wnikliwej analizy o mającym miejsce od nieco ponad roku poważnym kryzysie w FSSPX w wykładzie, który można zobaczyć poniżej:

Na biurku widzimy dwa pomocne w rozumieniu sprawy rekwizyty, o których 4 maja 2012 w Brignoles mówił bp Fellay w odniesieniu do swojej propozycji wysłanej Rzymowi (niesławnej Deklaracji doktrynalnej):

„wydaje mi się, że to odpowiada. Wśród nas, myślę, że trzeba będzie ją wyjaśnić tak, jak trzeba, ponieważ są tam wyrażenia czy deklaracje, którą są tak na granicy, że jeśli jest się źle zwróconym albo w zależności od tego, czy ma się czarne albo różowe okulary, widzi się je tak albo inaczej. Trzeba zatem będzie, by rzeczywiście wam wytłumaczono, że list ten absolutnie w niczym nie zmienia naszego stanowiska. Ale że, jeśli chce się ją czytać na opak, zrozumie się ją na opak.” (Nouvelles de Chrétienté n°135)

Tłumaczenie transkryptu wykładu x. Rioulta na język polski pojawiło się właśnie na blogu Z Niepokalaną. Jest to konieczna lektura dla pełnego zrozumienia tego, co się obecnie i nadal dzieje w środowisku Tradycji na całym świecie.

Pelagius Asturiensis

Kilka niedawnych kazań „w czas, nie w czas”

Wszystkim polecamy wybór z niedawnych kazań księży otwarcie stawiających opór wobec nowej linii Menzingen, która przemilcza lwy krążące wokoło szukające kogo by pożreć. Ci księża nie mówią o ewentualnych duszpasterskich korzyściach porozumienia z Rzymem (jak po dziś dzień wielu), ani o tym, że nie wolno krytykować papieża, ani nie wzywają do ślepego posłuszeństwa w imię autorytetu…

x. Hewko, 26 kwietnia, w święto Matki Bożej Dobrej Rady: Czytaj dalej

Informatyk Menzingen

Z dwóch niezależnych źródeł, osoby znanej mi osobiście oraz z forum Un évêque s’est levé, dowiedziałem się, że twardy dysk przeoratu św. Mikołaja w Nancy (Francja) został zabrany przez dwóch księży przysłanych przez Menzingen zbierających dowody na procesy kanoniczne wytoczone wobec wywrotowych księży Rioulta, Salenave i Pinauda (o czym można przeczytać w artykułach: „Wykryto « wywrotowców ». Sankcje wobec krytykujących władzę” oraz „Dalszy los trzech kapłanów poddanych sankcjom”).

Jeśli ktoś ma wątpliwości, niech zadzwoni do x. Storeza, przeora: 0033 9 53 84 61 70 albo 0033 3 68 38 82 21. Czytaj dalej

Dalszy los trzech kapłanów poddanych sankcjom

Gdy tymczasem kolejny modernista obejmuje władzę w Rzymie, w naszym drogim Bractwie Kapłańskim Św. Piusa X mamy niestety (i w tym niestety, na szczęście) kolejne oznaki jedności, jak się nam mówi, osiągniętej przez Kapitułę Generalną z lipca 2013 roku. W tym roku, poza wyrzuceniem mnicha z benedyktyńskiego klasztoru (o. Rafał, 24 lutego), kolejnego kapłana z FSSPX (x. Trincado Cvjetkovic, 6 marca), praktycznym odcięciem się od Menzingen kolejnego klasztoru (karmelitanki w Niemczech, wcześniej benedyktyni w Brazylii), mamy trzech kapłanów karanych za „wywrotowe metody” w przedstawianiu faktycznych podstaw upragnionego przez Menzingen porozumienia z modernistycznym Rzymem. Oto najnowsze wieści: Czytaj dalej

Sprostowanie dotyczące Komunikatu Przełożonego Dystryktu Francuskiego a propos listu do bp Fellaya z 28 lutego

Notabene, księża z La Sapinière ogłosili, że wkrótce opublikują tzw. deklarację doktrynalną ułożoną przez bp Fellaya w kwietniu 2012. Należy jednak zauważyć, że jednocześnie Dom Generalny FSSPX ogłosił, że w najbliższym Cor unum (wewnętrzny okólnik Bractwa) również zamieści ten wielce kontrowersyjny, do tej pory tajny (ale przecież katolicki!) tekst, ale z (koniecznym) komentarzem wyjaśniającym jego okoliczności. Cóż, skoro wymagał on będzie wyjaśnień i doprecyzowań, najwyraźniej Menzingen przestraszył się niezależnej publikacji dyplomatycznej „doktrynalnej”deklaracji, której na szczęście Benedykt XVI nie podpisał. Przecież wiemy, że to nie bp Fellay „nie chwycił za dłoń, którą Benedykt XVI wyciągał wobec niego w 2012 roku”, jak mówi x. de Cacqueray (w swym Liście do przyjaciół i dobroczyńców z 1 marca), ale to papież odmówił przyjęcia dokumentu bp Fellaya, dodając swoje poprawki.

abbe Olivier Rioult

x. Oliwier Rioult FSSPX

Sprostowanie dotyczące Komunikatu Przełożonego Dystryktu Francuskiego
a propos listu do bp Fellaya z 28 lutego

List, który podzielało 37 kapłanów dystryktu francuskiego rzeczywiście został zamieszczony na stronie La Sapinière. Prawdy, które zawiera najwyraźniej bardzo nie spodobały się Domowi Generalnemu, który zdecydował poddać sankcjom trzech kapłanów spośród trzydziestu siedmiu aprobujących go. Ich przestępstwo: niepopieranie kłamstw Domu Generalnego.

[Dom Generalny] wzywa ich w imieniu kanonu 2331 § 2 do zaprzestania ich posługi i do poddania się kwarantannie aż do procesu, na którym ten, którego oskarżamy stanie się także naszym sędzią. Oznacza to, że bp Fellay będzie sędzią i stroną. Nie znamy żadnego kanonu Prawa Kościoła, który pozwalałby kłamać. Znamy jednak ósme przykazanie Boże, które tego zakazuje. Cała treść listu z 28 lutego jest prawdziwa i sprawdzalna. Dom Generalny, zakłopotany, najpierw powiedział, że chodziło o fałszywkę, że list ów nie mógł pochodzić od kapłanów. Wobec faktów, chce się przekonać, „że chodziło tu o konfabulację”. Czytaj dalej

Wykryto „wywrotowców”. Sankcje wobec krytykujących władzę

Do wiadomości publicznej doszła wczoraj wieść o wykryciu trzech „wywrotowych” kapłanów Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X przez władze krytykowane przez nich za pragnienie pojednania się z modernistycznym Rzymem. Ponieważ to liberałowie u władzy decydują o tym, czyje zachowanie jest „poważnie wywrotowe” (komunikat Przełożonego Francuskiego Dystryktu FSSPX) trzej kapłani, Mikołaj Pinaud (Couloutre, Francja), Oliwier Rioult (Joinville, Francja) i Mateusz Salenave (Bruksela, Belgia) zostaną ukarani:
– pozbawieniem wszelkiego apostolatu,
– zostanie im wytoczony proces kanoniczny,
– wkrótce zostaną przeniesieni w nieznane miejsca (może do Polski, mamy nadzieję). (źródło danych: Stageiritès)

Wiadomo, że takich kapłanów w szeregach Bractwa jest więcej. Gdyby tylko udało się w ubiegłym roku bp Fellayowi i jego zwolennikom doprowadzić do „koniecznego pojednania” z „życzliwym, jak nikt, wobec Tradycji” Papieżem, doszłoby niewątpliwie do rozłamu, jak twierdzi bp Williamson (np. podczas konferencji wygłoszonej w USA 26 lutego b.r.) i może wówczas byłoby lepiej; mielibyśmy jasną sytuację, kto po czyjej stronie siedzi. Czytaj dalej