Pamięci o. Marcina Stepanicha, OFM w rocznicę śmierci

Fr. Martin Stepanich OFM, STD

O. Marcin w swoim ogrodzie z okazji siedemdziesiątej rocznicy święceń kapłańskich

Równo rok temu odszedł po swą wieczną nagrodę o. Marcin Stepanich, amerykański franciszkanin, który od początku odrzucał wszystkie reformy zbójeckiego soboru i nie uznawał autorytetu uzurpatorów na czele modernistycznego neokościoła. Urodzony 12 listopada 1915 roku, Franciszek Stepanich wstąpił do zakonu kapucynów 2 września 1934 roku przyjmując zakonne imię Marcin, ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która na nazwisko miała Martin (po francusku „Marcin”). 18 maja 1941 roku brat Marcin otrzymał święcenia kapłańskie. Później został doktorem świętej teologii. Czytaj dalej