Najnowszy numer pisma The Recusant

The Recusant Banner

Najnowszy numer pisma The Recusant można pobrać w formacie .pdf na anglojęzycznej kanadyjskiej stronie Oporu ecclesiamilitans.com.

Okazuje się, że List wiernych brytyjskiego dystryktu do x. Morgana i księży został podpisany przez znacznie większą liczbę osób niż to pierwotnie można było zauważyć. I tak nie wszystkie podpisy tam się znajdują.

Pelagius Asturiensis

Wykłady z konferencji o kryzysie w Bractwie. Londyn, 1 i 2 czerwca 2013

O konferencji dotyczącej obecnego kryzysu w Bractwie organizowanej przez wiernych Tradycji w Londynie 1 i 2 czerwca 2013 już wspominaliśmy („Konferencja w Londynie na temat kryzysu w FSSPX i nowy przeorat w Kanadzie”).

Lista z filmikami wideo kazań i wykładów z konferencji o kryzysie w Bractwie organizowanej przez wiernych Tradycji w Londynie 1 i 2 czerwca 2013 znajduje się na stronie The Recusant.

Na kanadyjskiej stronie Czytaj dalej

X. Morgan odżegnuje się od Oporu

Na „List usilnej prośby do x. Morgana i duchownych Brytyjskiego Dystryktu” odpowiedział wczoraj x. Morgan w swym komunikacie (tekst oryginalny, tłumaczenie polskie).

The Recusant odpowiada na komunikat Przełożonego brytyjskiego dystryktu:

Odpowiedź x. Morgana na List usilnej prośby można przeczytać na stronie Brytyjskiego Dystryktu FSSPX.

Choć różnimy się z nim pod pewnymi względami, z zadowoleniem zauważamy, że ​x. Morgan wreszcie stwierdził publicznie, że dokonanie czysto praktycznego porozumienia z Rzymem, co proponowano w ubiegłym roku, byłoby „fałszywe” oraz że Deklaracja doktrynalna z kwietnia 2012 była „problematyczna”.

Ponadto, zwracamy uwagę, że mówi, że nie wierzy, „’że FSSPX jest obecnie tonącym statkiem’ nie do  naprawienia”. Czy mówiąc to ma na myśli, że uważa FSSPX za tonący statek, który nie jest zupełnie nie do naprawienia, co wydaje się, żeby zakładał?

Za: The Recusant, tłumaczył z języka angielskiego Pelagius Asturiensis.