X. prał. Fenton o kard. Ottavianim

Przedstawialiśmy już wcześniej (Ostrzeżenie z 1962: Sobór Watykański II może się nie udać) postać x. prał. Józefa C. Fentona i jego wyjątkowo trafne spostrzeżenie dotyczące Soboru Watykańskiego II. Otóż, ostrzegał on od samego otwarcia obrad Soboru Watykańskiego II przed nieuzasadnionym optymizmem przypisującym działaniu Ducha Świętego wszystkiego, co może się na Soborze powszechnym wydarzyć. Zapowiadaliśmy jednocześnie przyszłe pojawienie się na łamach naszego bloga nowych artykułów i opracowań dotyczących postaci x. prałata oraz jego autorstwa. Jako że był on peritusem kard. Ottavianiego podczas tego nieszczęsnego Soboru, wypada zobaczyć, jak x. prałat Fenton widział tego wybitnego „kontrreformacyjnego” księcia Kościoła, wybitnego znawcę prawa kanonicznego, autora pierwotnego schematu o stosunkach między Kościołem a Państwem (którego fragment znajduje się w aneksie polskojęzycznego wydania książki abp Lefebvre’a, Oni Jego zdetronizowali, ss. 238-245). Czytaj dalej

Ostrzeżenie z 1962: Sobór Watykański II może się nie udać – Jan Vennari

Zamieszczamy poniżej tłumaczenie artykułu, którego istotę stanowi wspaniała, prorocza wręcz, analiza przyszłego Soboru Watykańskiego II, która niestety okazała się bardziej prawdziwa, niż możnaby się było tego spodziewać. Mamy nadzieję, że tekst ten będzie przyczynkiem do szerszego poznawania postaci, którą prezentuje. X. prałat Józef Clifford Fenton (16 stycznia, 1906 – 7 lipca, 1969) był niewątpliwie jednym z najwybitniejszych anglojęzycznych teologów XX wieku, o czym świadczy też fakt, że był peritusem kard. Ottavianiego podczas wyżej wymienionego Soboru. I my będziemy się starać o pojawienie się kolejnych tłumaczeń artykułów tego wybitnego amerykańskiego teologa oraz dotyczących jego postaci opracowań na naszym blogu.

Mgr Fenton

Ostrzeżenie z 1962:
Sobór Watykański II może się nie udać
Jan Vennari

X. prałat Józef Clifford Fenton był jednym z najwybitnejszych teologów Ameryki XX wieku. Wykształcony na Angelicum w Rzymie, pracę doktorską ukończył pod kierownictwem cenionego teologa, ojca Reginalda Garrigou-Lagrange, O.P. Od 1944 do 1963 był redaktorem czasopisma teologicznego American Ecclesiastical Review (Amerykański Przegląd Kościelny). Bronił także doktryny „poza Kościołem nie ma zbawienia” i popierał tradycyjne nauczanie papieskie o państwie wyznaniowym. Czytaj dalej

Paweł VI kanonizowany? Jan Vennari

Paulus VI una cum haereticis

Osławione zdjęcie papieża Pawła VI z sześcioma protestanckimi duchownymi, konsultowanymi podczas tworzenia Nowej Mszy.

Paweł VI kanonizowany?
Triumf przewrotności
Jan Vennari

W roku 1980, gdy wciąż byłem neofitą w ruchu tradycjonalistów, usłyszałem wywiad, jakiego udzielił Michael Davies na temat II Soboru Watykańskiego. Mówiąc o Pawle VI Davies stwierdził, iż uważa go za najgorszego papieża w całej historii Kościoła.

Spójrzcie na stan Kościoła w roku 1963, gdy Paweł VI stał się jego głową, a potem porównajcie go ze stanem tegoż Kościoła w roku 1978, gdy Paweł VI zmarł – powiedział Davies. – Nigdy jeszcze nie miała miejsca tak masowa dewastacja Kościoła w tak krótkim czasie. Wszystko to zdarzyło się, gdy Paweł VI był jego strażnikiem i zostało spowodowane jego rewolucyjną polityką soborową. Czytaj dalej