Podwyższenie Krzyża świętego

II. Historia święta 14 września.Peregrinatio, po opisaniu adoracji Krzyża, zostawiła nam szczegółowy opis rocznicy dedykacji kościołów Świętego Grobu i Golgoty, który należy śledzić dokładnie. Konsekracja nastąpiła 14 września 335 roku: „Obchodzi się, mówi, z wielką pompą rocznicę tych dwóch kościołów, ponieważ Krzyż Pański został znaleziony tego dnia7. Podjęto decyzję obchodzenia z wielką radością dzień, gdy oba kościoły zostały konsekrowane i gdy Krzyż Pana Jezusa został znaleziony […] Gdy nadeszły te dni Poświęcenia (we fr. oryg. „Encénies”, po łac. encaenia, słowo z greki – przypis tłumacza) (nazwa dana dedykacji świątyni żydowskiej, którym posługiwano się jeszcze w pierwszych wiekach Kościoła), poświęca się im osiem dni.

Czytaj więcej.

O świętach Krzyża świętego

Tekst poniższy pochodzi z książki liturgisty, O. Molien. Jedna uwaga się należy: święto Znalezienia Krzyża w kalendarzu rzymskim znajduje się pod datą 3 maja, jednakże w diecezjach polskich, z racji uroczystości Matki Bożej Królowej (Korony) Polskiej przeniesione jest na 4 maja.

Pelagiusz z Asturii

Rozdział XIX

Kult krzyża w okresie wielkanocnym. – Znalezienie i Podwyższenie krzyża świętego

Można się bez wątpienia zdziwić, że poświęcamy jeden rozdział okresu wielkanocnego kultowi krzyża. Czyż nie byłoby to bardziej na miejscu podczas wielkiego postu, gdy umieszczono oficja wotywne Męki Pańskiej? Nasi przodkowie tak nie sądzili i, jeśli jednoczyli się podczas wielkiego postu z cierpieniami Jezusa poprzez straszne umartwienia, krzyż przypominał im raczej jego triumf; nawet w Wielki Piątek śpiewali: Narodom ogłoście, że Chrystus króluje przez krzyż … przez krzyż wielka radość została dana światu. Czytaj dalej