Porozumienie z Rzymem według abp Lefebvre’a. Wykład z 1978 roku

marcel-lefebvreWykład abp Lefebvre’a do seminarzystów
Écône, 8 czerwca 1978

Myślę natomiast, że podczas następnego spotkania, albo przed następnym spotkaniem, jeśli rzeczywiście poproszą mnie o tę rozmowę, to ja będę im zadawał pytania. To ja ich będę pytał, by im powiedzieć: Jakim kościołem jesteście? Z jakim kościołem mamy do czynienia? Ja chciałbym wiedzieć, czy mam do czynienia z Kościołem katolickim, albo czy mam do czynienia z innym kościołem, Antykościołem, podróbką Kościoła?… Otóż, szczerze wierzę, że mamy do czynienia z podróbką Kościoła a nie z Kościołem katolickim. Dlaczego? Dlatego, że oni już nie nauczają wiary katolickiej, już nie bronią wiary katolickiej. Nie tylko nie nauczają już wiary katolickiej i nie bronią już wiary katolickiej, ale nauczają czegoś innego, wciągają Kościół w coś innego, niż Kościół katolicki. To już nie jest Kościół katolicki. Zajmują miejsca ich poprzedników, wszyscy ci kardynałowie, którzy są w kongregacjach i wszyscy ci sekretarze, którzy są w kongregacjach albo w sekretariacie stanu. Oni naprawdę siedzą tam, gdzie byli ich poprzednicy, ale nie są kontynuacją swych poprzedników. Nie mają już tej samej wiary, ani tej samej doktryny, ani tej samej moralności, co ich poprzednicy. Zatem to już niemożliwe. A głównie, ich wielkim błędem jest ekumenizm. Nauczają ekumenizm, który jest sprzeczny z wiarą katolicką.

I powiedziałbym: Co myślicie o potępieniach Soboru Trydenckiego? Co myślicie o potępieniach Encykliki Autorem fidei o Synodzie w Pistoi? Co myślicie o Syllabusie? Co myślicie, wreszcie, o Encyklice Immortale Dei Papieża Leona XIII? Co myślicie o „liście o Sillonie” Papieża świętego Piusa X? O Encyklice Quas primas Papieża Piusa XI? O Mortalium animos Papieża Piusa XI właśnie przeciwko ekumenizmowi, przeciwko temu fałszywemu ekumenizmowi? I tak dalej… Myślicie o tym wszystkim? Niech mi odpowiedzą! Niech mi odpowiedzą, czy wciąż zgadzają się z tymi wszystkimi dokumentami Papieży, z tymi wszystkimi oficjalnymi dokumentami, które określają naszą wiarę. To nie są jakiekolwiek dokumenty, to nie są prywatne alokucje czy rozmowy Papieży. To są oficjalne dokumenty, które angażują autorytet papieski. Zatem?

Myślę, że można, a nawet powinno się uważać, że Kościół jest okupowany. Jest okupowany przez ten Antykościół. Przez ten Antykościół, który dobrze znamy i który papieże znają doskonale i który papieże potępiali przez wieki. Od prawie czterech wieków, Kościół nie przestaje potępiać tego Antykościoła, który narodził się przede wszystkim z protestantyzmu, który rozwinął się z protestantyzmem, i od którego pochodzą wszystkie błędy nowoczesne, który zniszczył całą filozofię, i który nas wciągnął w te wszystkie błędy, które znamy i które papieże potępili: liberalizm, socjalizm, komunizm, modernizm, sillonizm i co jeszcze? I z tego powodu umieramy. Papieże wszystko uczynili, by potępić to wszystko. A oto teraz ci, którzy zajmują miejsca tych, którzy potępili tamte rzeczy, teraz praktycznie zgadzają się z tym liberalizmem i ekumenizmem. Nie możemy zatem tego przyjąć.

A im bardziej rzeczy stają się jasne i im lepiej zauważamy, że ten program został opracowany w lożach masońskich, cały ten program, te wszystkie błędy zostały opracowane w lożach masońskich, można powoli i ze szczegółami coraz to większymi, że w Watykanie jest po prostu loża masońska. A teraz, gdy się ktoś znajdzie przed jakimś sekretarzem kongregacji albo kardynałem, którzy zasiadają na miejscach albo w biurze, gdzie zasiadali święci kardynałowie, kardynałowie, którzy mieli wiarę Kościoła i którzy bronili wiary Kościoła i którzy byli ludźmi Kościoła, a teraz znajduje się przed masonem! Zatem, czy to jest to samo? Dobrze zatem, oni wymachują tym samym posłuszeństwem, tak, ongiś mówiono nam, byśmy byli posłuszni wierze, mieliśmy składać przysięgę antymodernistyczną, mieliśmy składać wyznania wiary, i tamto wszystko. A teraz co robią ci ludzie? Wyznania jakiej wiary wymagają od nas? To już nie jest ta sama. Wciąż się wymachuje: posłuszeństwo, posłuszeństwo, posłuszeństwo! Oh! Tak, ale mimo wszystko… Posłuszeństwo Kościołowi, tak! Posłuszeństwo temu, co Kościół zawsze nakazywał, tak! Posłuszeństwo wierze Kościoła, tak! Ale posłuszeństwo masonerii, nie! Ależ nie! To jest to, to jest pewne!

Przyniesiono mi ostatnio dokumenty, które wyglądają całkowicie prawdziwie, dokumenty, które pokazują korespondencję między Bugninim i Wielkim Mistrzem masonerii na temat całej reformy liturgicznej, w których Wielki Mistrz masonerii prosi Bugniniego o zastosowanie reformy słynnego Rorca, księdza apostaty, który był przepowiedział wszystko to, co miało się stać i był przewidział wszystko to, co miało się stać, gdy Watykan zostanie zajęty przez masonerię. Oto, co trzeba robić. A zatem teraz Wielki Mistrz masonerii prosi Bugniniego o zastosowanie tego! I wykorzystać wielką zasadę: trzeba doprowadzić do „naturalizatione, jak mówi, dell’Incarnazione”, więc usunąć charakter nadprzyrodzony Wcielenia. Dochodzi się więc do naturalizmu. I należy zastosować zasady języków narodowych, pomnożenia rytów, pomnożenia liturgii, by sprawić, że liturgia stanie się zupełnie niejasna i by wprowadzić zamieszanie wszędzie, i przeciwieństwa między różnymi rytami. Bugnini odpowiada, że całkowicie się z tym zgadza, ale że będzie potrzeba trochę czasu. Potrzeba będzie może 10 lat, ale w 10 lat uda mu się, i że zaufanie, jakim darzy go szczególnie kardynał Lercaro, a nawet Papież Paweł VI, i z tym zaufaniem, którym jest darzony, jest pewien, że uda mu się zrealizować swoje cele. I wybiera tych wszystkich, z którymi będzie pracował w Kurii Rzymskiej, tych wszystkich, którzy również są powiązani z masonerią, zatem będzie mógł z nimi pracować, ale trzeba będzie umieścić niektórych, umieścić ich w kongregacjach. Aby doprowadzić pracę do skutku, trzeba, żeby wszystkie kongregacje były mniej lub bardziej zinfiltrowane, spenetrowane przez członków masonerii, których wybiera: ten, ten, ten… Trzeba będzie wyrzucić tego, ponieważ on nam przeszkadza, jest przeciwko nam, więc trzeba będzie go usunąć. Trzeba będzie usunąć kongregację rytów, ale to nie jest kongregacja rytów, to jest kongregacja sakramentów. Udało mu się też usunąć kongregację sakramentów, aby wszystko umieścić pod kongregacją rytów, w konsekwencji pod jego władzą. Mówi to wszystko w listach do Wielkiego Mistrza masonerii. Co zatem chcecie? O, nie! Niech nam nikt nie mówi o posłuszeństwie!

Bardzo chcemy być posłuszni, oczywiście. Jesteśmy najbardziej posłuszni Kościołowi i temu wszystkiemu, co Kościół zawsze głosił, zawsze chciał, ale nie ludziom, którzy pracują nad zniszczeniem Kościoła wewnątrz Kościoła. Wróg jest wewnątrz Kościoła. Papież Pius X to ogłosił. La Salette to ogłosiło. Fatima to ogłosiła. Wszystko zostało ogłoszone w sposób publiczny. Wiadomo, że wróg zagnieździ się wewnątrz Kościoła. On tam już jest! On tam jest!

Niech więc nie przychodzą prosząc: trzeba przestać ze święceniami! Kto prosi o przestanie ze święceniami? Kto prosi, by nie formować dobrych kapłanów? Kto? To Duch Święty czy diabeł? To jasne, to jasne! Czy normalna władza w Kościele może poprosić biskupa, by już więcej nie formował dobrych kapłanów? Czy normalna władza w Kościele może prosić o coś podobnego? Prosić o zamknięcie seminariów, o których wiedzą, że są dobre? Oni to wiedzą, powiedzieli to, powiedzieli, że to są dobre seminaria. Wiedzą, że doktryna, której jesteście uczeni jest prawdziwą doktryną. Oni to wiedzą, napisali to, wiedzą to doskonale. Napisali to w raporcie wizytatorów. Wizytatorzy to powiedzieli. Sporządzili wspaniały raport sprzyjający seminarium. To jest to, co kardynał Garonne powiedział mi, gdy poprosił mnie o przyjazd do Rzymu. Powiedział: Tak, raport jest dobry. Wiemy, że seminarium jest dobre, etc., etc. A więc dlaczego zamykać seminarium? Po prostu dlatego, że nie chcemy przyjąćtych masońskich kierunków ekumenizmu, tych wszystkich nowych kierunków, które zostały utworzone w lożach masońskich. Chcą więc zamknąć seminarium. Ależ nie, to nie jest możliwe! To nie pochodzi od Ducha Świętego, to nie pochodzi od Kościoła. To nie Kościół nas wzywa, byśmy zamknęli seminarium. To nie Kościół. To nie Papież jako Papież, to nie ci, którzy tam są jako prawdziwi następcy tych, którzy byli przed nimi, nie! To loża masońska, której udało się dotrzeć do samego wnętrza Watykanu i która wszystko prowadzi, i która oczywiście nie może nas odczuwać. To jasne, to oczywiste. My stanowimy przeszkodę dla ich planu, ich planu zniszczenia kapłaństwa, zniszczenia Mszy, zniszczenia liturgii. To jest oczywiste.

A zatem, czy mamy być posłuszni? Ja wierzę, w moim sumieniu, przed Bogiem, gdy mi mówią: Przemyśl dobrze w sumieniu przed Bogiem to, co robisz… Ach, tak, wszystko przemyślałem przed Bogiem. Jeśli się mylę, niech Bóg mi da światło, by mi wskazać, że się mylę, ale nie myślę. Naprawdę uważam, że czyniąc to, co czynię, święcąc księży, których mam wyświęcić, wierzę, że służę Kościołowi. Służę Kościołowi. Nie zrobiłbym tego, gdybym tylko na chwilę miał myśl, że mogłoby to być przeciwne dobru Kościoła. Powstrzymałbym się oczywiście od robienia podobnych rzeczy! To jest zbyt poważne. Ależ jest zupełnie odwrotnie.

Wkońcu fakty są teraz oczywiste. Skutki tej reformy i tego prześladowania Kościoła wewnątrz Kościoła są oczywiste dla wszystkich. Staje się to coraz bardziej oczywiste. Wystarczy za każdym razem przeczytać Documentation catholique, by się spostrzec, jak bardzo fałszywe pojęcia dostały się do dokumentów biskupich, do wszystkich dokumentów, tych wszystkich komisji teologicznych. Przeczytajcie ten, który został odczytany w południe, komisji teologicznych. Jest to pełne błędów, to jest fałszywy duch, duch, który wcale nie jest duchem Kościoła! To więc dlatego nie wahamy się ani na chwilę i mamy nadzieję, że dobry Bóg dalej będzie nam błogosławił!

Tłumaczył na podstawie audio i adaptował z języka francuskiego Pelagius Asturiensis. Audio tej konferencji J. Eks. abp Lefebre’a: Youtube.

One comment on “Porozumienie z Rzymem według abp Lefebvre’a. Wykład z 1978 roku

  1. […] związkach głównego architekta reformy liturgicznej (o czym wspomina najpóźniej w swym wykładzie do seminarzystów w Ecône 8 czerwca 1978), to jednak reformę Wielkiego Tygodnia uznał za pozostającą w granicach dozwolonych przez […]

Zostaw komentarz

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s