Wspomnienie ŚŚ. Patronów Szwedzkich

Staraniem Zygmunta III Wazy, Króla Królestwa Polskiego i dziedzicznego Króla Królestwa Szwecji Stolica Apostolska ustanowiła w niektórych diecezjach Polski formularz Mszy i oficjum brewiarzowe o Patronach Szwecji, którzy wskutek rozpanoszenia się herezji protestanckiej doznali poważnego uszczerbku w kulcie oddawanym im przez wiernych.

Do bardziej znanych świętych pochodzących z tego nordyckiego kraju należą: król Eryk, misjonarz Finlandii i męczennik, Brygida, zakonnica, założycielka zakonu Najświętszego Salwatora (brygidki), której relikwie spoczywają w Gdańsku, Katarzyna, dziewica, wielka czcicielka Męki Pańskiej i Ingryda, zakonnica, fundatorka pierwszego dominikańskiego klasztoru w Skandynawii. Do Patronów Szwecji należą także: Oskar, apostoł Północy, Olaf, władca Norwegii i Kanut II, król Danii.

Jędrzej Giertych wspomina o ustanowieniu tego święta w Królestwie Polskim w swym dziele Tysiąc lat historii polskiego narodu, tom I, s. 286 (Dom Wydawniczy „Ostoja”, 2011).

Proprium Mszy ku czci Świętych Patronów Szwecji

Szaty białe. W mszaliku dla wiernych wydanym w 1949 roku klasa podana jest jako simplex (ryt prosty) oraz że Mszę i oficjum odprawia się w diecezjach krakowskiej, lwowskiej, przemyskiej i tarnowskiej. W mszale rzymskim z dodatkiem dla diecezyj polskich z 1921 roku podane jest, że Mszę i oficjum odprawia się w Małopolsce (In Minori Polonia). Tamże klasa podana jest jako wspomnienie (In Commemoratione SS. Patronorum R. Sueciæ). Tekst proprium za tym ostatnim:

Introitus

Gaudeámus omnes in Dómino, diem festum celebrántes sub honóre Sanctórum ómnium: de quorum solemnitáte gáudent Angeli, et colláudant Filium Dei. Ps. 32, 1 Exsultáte, justi, in Dómino: rectos decet collaudátio. V. Glória Patri.

Oratio

Infirmitátem nostram, quǽsumus, Dómine, propitius réspice: et mala ómnia, quæ pro peccatis nostris juste merémur, Sanctórum tuórum hujus regni Patrónum intercessióne cleménter avérte. Per Dóminum.

Léctio libri Sapiéntiæ (Sap. 3, 1-8)

Justórum ánimae in manu Dei sunt, et non tanget illos torméntum mortis. Visi sunt óculis insipiéntium mori: et æstimáta est afflíctio éxitus illórum: et quod a nobis est iter, extermínium: illi autem sunt in pace. Et si coram homínibus torménta passi sunt, spes illórum immortalitáte plena est. In paucis vexáti, in multis bene disponéntur: quóniam Deus tentávit eos, et invénit illos dignos se. Tamquam aurum in fornáce probávit illos, et quasi holocáusti hóstiam accépit illos, et in témpore erit respéctus illórum. Fulgébunt justi, et tamquam scintíllae in arundinéto discúrrent. Judicábunt natiónes, et dominabúntur populis, et regnábit Dóminus illórum in perpétuum.

Graduale Ps. 33, 10 et 11 Timéte Dóminum, omnes sancti ejus: quóniam nihil deest timéntibus eum. V. Inquiréntes autem Dóminum, non defícient omni bono.

 Allelúja, allelúja. V. Matth. 11, 28. Veníte ad me, omnes qui laborátis, et oneráti estis: et ego refíciam vos. Allelúja.

† Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthǽum (Matth. 5, 1-12)

In illo témpore: Videns Jesus turbas, ascéndit in montem, et cum sedísset, accessérunt ad eum discípuli ejus, et apériens os súum, docébat eos, dicens: Beáti páuperes spíritu: quóniam ipsórum est regnum cælórum. Beáti mites: quóniam ipsi possidébunt terram. Beáti qui lugent: quóniam ipsi consolabúntur. Beáti qui esúriunt et sítiunt justítiam: quóniam ipsi saturabúntur. Beáti misericórdes: quóniam ipsi misericórdiam consequéntur. Beáti mundo corde: quóniam ipsi Deum vidébunt. Beáti pacífici: quóniam fílii Dei vocabúntur. Beáti qui persecutiónem patiúntur propter justítiam: quóniam ipsórum est regnum cælórum. Beáti estis cum maledíxerint vobis, et persecúti vos fúerint, et díxerint omne malum advérsum vos, mentiéntes, propter me: gaudéte, et exsultáte, quóniam merces vestra copiósa est in cælis.

Offertorium Sap. 3, 1, 2 et 3 Justórum ánimæ in manu Dei sunt, et non tanget illos torméntum malítiæ: visi sunt óculis insipiéntium mori: illi autem sunt in pace.

Secreta

Múnera tibi, Dómine, nostræ devotiónis offérimus: quæ et pro cunctórum tibi grata sint honóre Justórum, et nobis salutária, te miseránte, reddántur. Per Dóminum nostrum.

Communio Matth. 5, 8-10 Beáti mundo corde, quóniam ipsi Deum vidébunt; beáti pacífici, quóniam fílii Dei vocabúntur; beáti, qui persecutiónem patiúntur propter justítiam, quóniam ipsórum est regnum cælórum.

Postcommunio

Da, quǽsumus, Dómine, Deus noster: ut, sicut tuórum commemoratióne Sanctórum temporáli gratulámur offício; ita perpétuo lætémur aspéctu. Per Dóminum.

Módlmy się o nawrócenie skandynawskich heretyków i powrót całego półwyspu, zwłaszcza Szwecji, kraju tak wspaniałych świętych, do prawdziwej wiary katolickiej.

Pelagiusz z Asturii

One comment on “Wspomnienie ŚŚ. Patronów Szwedzkich

 1. dziendoberek pisze:

  12 Września 2014
  X. Rafał Trytek w Szwecji nie/oficjalnie?- może Polakom ze
  Szwedzkiej Polonii się to przyda o ile to przeczytają;)
  Piątek – Imienia N.M.P. Łacińska Msza św. w Szwecji

  http://sedevacante.eu/porzadek.php

Zostaw komentarz

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s