Potępienie „nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego”

Soborowy kościół, który zgodnie z metodą swoich modernistycznych teoretyków pomniejsza prawdy wiary tam, gdzie jeszcze nie przygotował umysłów na przyjęcie jawnego ich negowania, wypromował te potępione wcześniej widzenia, aby uwydatnić miłosierdzie Boże a pomniejszyć Bożą sprawiedliwość, która dosięgnie wszystkich tych niszczycieli świętej wiary. Dlatego też w 1978 roku, jeszcze przed śmiercią Pawła VI, modernistyczni okupanci z Rzymu „zatwierdzili” widzenia siostry Faustyny Kowalskiej, które potem po całym świecie szerzył Jan Paweł II, podobnie jak Napoleon rewolucyjne idee po całej Europie.

Gdy natomiast w Kościele katolickim działało jeszcze Święte Oficjum obsadzone przez teologów z czasów Papieża Piusa XII wydano następujące oświadczenie:

Akta Świętych Kongregacji

Najwyższa Kongregacja Świętego Oficjum

Oświadczenie

Podaje się do wiadomości, że Najwyższa Kongregacja Świętego Oficjum, zbadawszy domniemane widzenia i objawienia siostry Faustyny Kowalskiej ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, zmarłej w 1938 roku nieopodal Krakowa, ustaliła to, co następuje:

1. należy zakazać rozpowszechniania obrazów i pism, które przedstawiają nabożeństwo Miłosierdzia Bożego podług form przedstawionych przez tęże siostrę Faustynę;

2. roztropności biskupów zostawia się obowiązek usunięcia wspomnianych obrazów, które przypadkiem mogłyby już być wystawione dla kultu.

Z pałacu Św. Oficjum, 6 marca 1959 roku.

Hugon O’Flaherty, Notariusz

Acta Apostolicae Sedis, tom 51 (1959), s. 271

Z języka włoskiego tłumaczył Pelagiusz z Asturii. Źródło: AAS ze strony watykańskiej. Więcej ciekawych informacji można przeczytać na stronie Novus Ordo Watch.

Reklamy

9 comments on “Potępienie „nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego”

 1. Wybór kilku dziwnych fragmentów Dzienniczka siostry Faustyny, skomentowany: http://glostradycji.blogspot.com/2014/03/kamstwo-boze-czyli-zjawy-faustyny.html.

 2. Katolik pisze:

  Dlaczego Jan XXIII nie jest legalnym papieżem? Przecież został wybrany po prawowitym Piusie XII. Owszem, zwołał ten sobór, ale czy głosił herezje? Nie zburzył liturgii, tak jak Paweł VI. Nawet wydał dokument doceniający łaciński język. Był na pewno lekkomyślnym papieżem, osłabił Kościół, ale czy był heretykiem? Jakie herezje głosił?

  • Szanowny Panie,

   Jan XXIII był ekumenistą i modernistą. Już to wystarcza, by go potępić. Po konklawe w 1958 udał się do pałacu Świętego Oficjum i znalazł własną tekę z napisem: „podejrzany o herezję”.

   Zasadnicza większość sedewakantystów twierdzi, że jako pierwszorzędny agent wpływu modernistycznej sekty, która opanowała (w pewnym znaczeniu) Kościół katolicki jest on co najmniej wątpliwym papieżem. Niektórzy jednak sedewakantyści widzą w nim mimo wszystko papieża. Wydaje mi się to drugorzędną kwestią, jako że koniecznym do zbawienia jest podporządkowanie się panującemu Papieżowi.

   Nie badałem więc głębiej tematu Jana XXIII. Polecam zaś jego list z 1950 roku.

   Zburzył liturgię, ale nie dokładnie tak, jak Paweł VI. Jeszcze było za wcześnie. Zmiany w liturgii, których dokonał, są o wiele dalej idące, niż przeciętnemu wiernemu się wydaje. Przede wszystkim wprowadził ikonoklastyczną reformę uderzającą w kult świętych. Dając prym temporałowi (cykl świąt Pańskich) nad sanktorałem (cykl świąt świętych) obalił porządek wcześniejszy. Kto się zna na rubrykach, zauważa to dość prędko. Zwykły wierny może to zauważyć na podstawie porównania kalendarza liturgicznego według rubryk św. Piusa X, a kalendarza według rubryk Jana XXIII. Na przykład kilka lat temu w FSSPX i innych instytutach, które trzymają się mszału z 1962 roku nie obchodzono wcale dwóch świętych Apostołów w jednym roku liturgicznym. Wypadli oni w niedziele Adwentu. Ale temat szerszy, niż na zwykły komentarz.

   Docenił język łaciński i cóż z tego. Paweł VI również docenił to czy owo.

   Odsyłam do opracowań, których nie brak w Internecie. Swego czasu x. Ricossa z IMBC napisał serię artykułów o tym człowieku.

   In Christo Rege,
   Pelagiusz

 3. fnie1 pisze:

  Tu można zobaczyć jak wielkie emocje ten tekst wywołał:

  http://marucha.wordpress.com/2014/03/18/klamstwo-boze-czyli-zjawy-siostry-faustyny-kowalskiej/

  Klasyką jest argument że Dzienniczek został źle przetłumaczony dla Najwyższej Świętej Kongregacji Świętego Oficjum.

  Ciekawostką jest fakt wyrwania strony z dzienniczka przez nieznanych sprawców…

 4. dzieńdoberek pisze:

  Ksiądz Michał Sopoćko podał, choć bez potwierdzenia w źródłach, iż papież Pius IX
  dekretem z dnia 8 maja 1855 roku ustanowił Święto Miłosierdzia Bożego w drugą niedzielę
  po Zielonych Świątkach, nadając równocześnie odpust zupełny dla wszystkich
  nawiedzających w tym dniu kościół lub kaplicę. Święto Miłosierdzia Bożego było również od
  kilku stuleci obchodzone jako uroczystość patronalna w kościółku pw. Bożego Miłosierdzia
  w Krakowie, jednakże jej zasięg był mało znany.

  Święto Miłosierdzia Bożego zostało usunięte i ponownie ustanowione?

 5. dzieńdoberek pisze:

  /podejście FSSPX-owe/

  Teraz rozważmy obraz Pana Jezusa reprezentujący Miłosierdzie Boże. Jest to imitacja Najświętszego Serca bez serca.

  Kiedy się dokładnie przyjrzeć można zauważyć, że na obrazie nie ma serca. Są po prostu promienie wychodzące z punktu powyżej pasa. To symbolizuje błąd nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego.

  Głosi, że możemy spodziewać się bezwarunkowego miłosierdzia, bez jakiego- kolwiek zadośćuczynienia, bez żadnych zobowiązań w ogóle. To nie jest prze- słanie Chrystusa.

  Chrystus jest zawsze miłosierny. Zawsze, w każdym czasie. Jego miłosier- dzie przebacza nam zawsze nasze stale powtarzane grzechy w sakramen- cie pokuty, każdemu z nas, bez względu na to, jak złe są nasze grzechy.

  A co dzieje się w sakramencie pokuty?

  Sama nazwa sakramentu mówi nam dokładnie, co się dzieje: by Sakrament był skuteczny zakłada pokutę.

  Nie jesteś tam tylko przez wzgląd na Sakrament, uznając swoje całkowite podporządkowanie wobec Kościoła i swojej zależności od Sakramentów o przebaczenie, ale opuścisz konfesjonał z nałożoną pokutą.

  Jesteś również często napominany z tej ambony, że trzeba nie tylko wypełnić tę pokutę, ale trzeba ustawicznie czynić pokutę, swoją pokutę.

  Nie możesz po prostu odmówić dziesiątka Różańca i powiedzieć:

  — „Odprawiłem moją pokutę. Teraz mogę dalej postępować wesoło na mojej drodze „.

  Zawsze musisz mieć ducha pokuty z powodu swoich grzechów przeszłości; musisz z tym żyć.

  Głównym błędem nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego jest to, że obiecuje wie le duchowych korzyści bez obowiązku pokuty, bez wzmianki o zadośćuczynie niu, nie wspomina o jakichkolwiek warunkach.

  Niestety, ten błąd koresponduje w dużej mierze z tym, co Jan Paweł II napisał w encyklice Dives in Misericordia. Nie polecam jej do czytania każdemu z was, z wyjątkiem najbardziej przygotowanych, z powodu wielu wprowadzają- cych w błąd zawartych tam stwierdzeń.

  Jak echo powtarza o bezwarunkowym Miłosierdziu Bożym, o miłosierdziu, jak o prezencie z Nieba, bez wymagań, , bez wzmianki o koniecznej pokucie i zadośćuczynieniu za grzechy w ogóle.

  Encyklika Jana Pawła II, już w 1978 roku — w pierwszym roku swego pontyfikatu, rozpoczęła proces kanonizacji s. Faustyny ​​i ustanowienia w Nie- dzielę Święta Miłosierdzia Bożego.

  Jak powiedziałem wcześniej, oba pisma s. Faustyny ​​i sama idea ustanowienia Święta Miłosierdzia Bożego zostały zakazane i potępione przez dwóch po- przednich neopapieży.

  Sam przekład z polskiego Pism s. Faustyny, opublikowany w języku angiels- kim w 2007 roku, stanowi powód do niepokoju. Praca zawiera spis wiadomo- ści i przesłanie częstych rzekomych objawień od naszego Pana i ma 640 stron.

  Faustina John Paul II divine Mercy
  Nowa pobożność „save-yourself-without-effort” [„zbaw się bez wysiłku”]

  Ten długi wątek wypowiedzi, rzekomo od naszego Pana do s. Faustyny ​ zawie- ra rzeczy, które sprawiają, że prawidłowo myślący katolik czuje się co naj- mniej bardzo nieswojo.

  Dla zilustrowania kilka cytatów z jej pism:

  2 października 1936, ona twierdzi, że „Pan Jezus” ukazał się jej i powiedział:

  „Teraz wiem, że kochasz mnie nie dla łask i darów, które ci okazuję, ale wola Moja droższa ci jest niż życie. Dlatego łączę się z tobą tak ściśle, jak z żadnym innym stworzeniem. „ (Miłosierdzie Boże w duszy mojej Dzien niczek s. Faustyny​​, Stockbridge, MA:. Marian Press, 1987, s. 288)

  W jaki sposób możemy wierzyć, że Nasz Pan zjednoczył się bardziej ściśle z s. Faustyną ​​niż Najświętszą Maryją Panną?

  W pierwszej chwili możemy pomyśleć: — „Och, to jest piękne.„

  Ale później przychodzi zastanowienie:

  „Chwileczkę, nasz Pan zjednoczył się bardziej ściśle z s. Faustyną ​​niż z jakimkolwiek innym stworzeniem? Matka Boża Niepokalanego Poczęcia przecież też była Jego stworzeniem, została stworzona przez Niego jak reszta z nas, mimo wzniosłego największego przywileju — wolnej od grzechu pierworodnego od samego początku.

  A teraz mamy wierzyć, że Nasz Pan powiedział S. Faustynie​​, że jest z nią bardziej zjednoczony niż z kimkolwiek innym, nawet z Najświętszą Ma- ryją Panną, a na pewno bardziej niż z wszystkimi innymi świętymi”?

  To stwierdzenie samo w sobie trąci pychą, nie mówiąc już, że pochodzi z Nie- ba. Ten typ przesłania jest obecny w wielu pozostałych przypadkach.

  23 maja 1937 Pan Jezus rzekomo wypowiedział słowa skierowane do siostry Faustyny:

  „Umiłowana perło Mojego Serca”.

  Niepokoi mnie to sztuczna słodycz.

  Porównaj, jak Matka Boża mówi do s. Łucji lub Bernadetty. Nie jak do „uko- chanej perły mojego Serca”.

  To jest niemożliwe do wyobrażenia, aby nasz Pan zniżał się używając tak przy milnego języka. Nasz Pan jest Chrystus Król jest Stwórcą wszechświata i wład- cą wszystkiego, co istnieje. Nie mówi takich rzeczy jak „ukochana perło moje- go serca”.

  Następnie powiedział:

  „Widzę twoją miłość tak czystą, czystszą niż aniołów, tym bardziej, że dalej walczysz. Ze względu na ciebie, błogosławię świat”. (tamże, s.. 400)

  Przede wszystkim, z wyjątkiem Najświętszej Maryi Panny, nie jesteśmy wolni od grzechu pierworodnego, a więc nie jesteśmy w stanie czystszej miłości od aniołów.

  Hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę po tym, jak Pan Jezus s. Faustynie ogłosił: „Ze względu na ciebie, błogosławię świat” – zdjęcie powyżej – marsz na Warszawę

  Co do błogosławieństwa dla świata, które byłoby dobrem.

  Jeśli mielibyśmy jednego prawdziwego świętego na świecie, to Pan da nam bło gosławieństwa dla tego jednego prawdziwego świętego.

  To nie jest mój sprzeciw.

  Moje wątpliwości dotyczą tego, że to objawienie było w 1937 roku, gdy świat był na krawędzi wojny, o której siostra Łucja została już uprzedzona przez Matkę Bożą w Fatimie: — jeśli Rosja nie będzie poświęcona a ludzie się nie nawrócą, to wielka katastrofa spotka ludzkość z powodu błędów i ich grze- chów.

  W tej samym czasie, gdy Pan mówi s. Faustynie, „Ze względu na ciebie błogo- sławię świat” jesteśmy świadkami zstępującej z Nieba katastrofy.

  Była II wojna światowa błogosławieństwem dla świata?

  Ponieważ jej ojczysta Polska nie przeszła bez szwanku przez niemiecką inwa zję, nie wydaje się prawdopodobne, że On rzeczywiście pobłogosławił świat.

  Inny przykład:

  Siostra Faustyna twierdzi, że Nasz Pan powiedział jej, że została uwolniona od sądu, każdego sądu – od osądu ogólnego i szczegółowego.

  W dniu 4 lutego 1935 roku twierdziła, że słyszy ten głos w duszy:

  „Od dzisiaj nie bój się sądu Bożego, bo nie będziesz osądzana.” (Tamże, s.. 168)

  Tylko Matka Boża, o ile mi wiadomo, jest wolna od sądu ogólnego i szczegóło- wego.

  Święty Tomasz z Akwinu, według pobożnej historii, musiał pokutować w czyś- ćcu przed pójściem do Nieba. Nie wiem, czy jest to fakt, ale to jest lekcja dla nas, że nikt nie jest zwolniony z jakiegokolwiek osądu.

  I dodać do tych przykładów należy niedorzeczne twierdzenie, że z Hostii z tabernakulum Pan wyskoczył trzy razy i znalazł się w jej dłoniach, tak że mu- siała otworzyć tabernakulum i umieść Go tam z powrotem:

  „A Pan wyszedł z tabernakulum i spoczął w moich rękach i ja z radością umieściłam go w tabernakulum. Powtórzyło się to po raz drugi i zrobi- łam to samo. Pomimo tego, to samo powtórzyło się po raz trzeci”.

  Można to zobrazować porównaniem do chomika, który wydostał się z jego kla tki: — „Och, nie, znowu. Muszę umieścić cię tam z powrotem”.

  Ile razy Kościół ogłosił, że tylko ręce kapłana są konsekrowane do dotykania Świętych Postaci i jaką lekcje daje światu przez ten przykład Hostii skaczącej w dłoniach tak, że sama musiała go umieścić z powrotem w tabernakulum?

  Nasz Pan nie może zaprzeczać Jego Kościołowi przez słowo lub gest. A byłoby to jedno i drugie.

  Zdała relację, z tego, co się wydarzyło, ale sam gest Pana byłby w sprzeczności z rzeczywistą Obecnością i wszystkim, co w Niej reprezentuje.
  Brak ducha katolickiego

  W skrócie — cała pobożność Miłosierdzia Bożego nie reprezentuje ducha kato lickiego.

  Z duchem katolickim wiąże się stałe podejmowanie zadośćuczynienia w poku cie za grzechy nasze, modlitwy o łaski miłosierdzia Boga w tym życiu.

  https://forumdlazycia.wordpress.com/2013/11/25/przyczyny-potepienia-przez-kosciol-nabozenstwa-do-bozego-milosierdzia/

  • Szanowny Panie,

   Jest to rzeczywiście podejście niektórych w FSSPX przedstawione przez modernistycznego duchownego odprawiającego „indult”. Opiera się on głównie na dziele x. Scotta z FSSPX. Dziś, co prawda, FSSPX i „indult” to w zasadzie to samo.

   In Christo Rege,
   Pelagiusz

 6. Małgorzata pisze:

  http://www.agerecontra.it/public/press20/wp-content/uploads/2012/06/Chiesa-viva-451-LA-1.pdf

  Kto oglądnie ten numer pisma, będzie wszystko wiedział. Zdjęcie Kaplicy Paulińskiej po intronizacji szatana ogołocone ze wszystkich świętości zrobione było na konklawe JP II.Dlaczego pierwotny wygląd przywrócił jej dopiero Benedykt. A kto popierał kandydatury papieży

 7. […] [1] Acta Apostolicae Sedis, tom 51 (1959), s. 271 – z języka włoskiego tłumaczył Pelagiusz z Asturii. Źródło: Pelagius Asturiensis […]

Zostaw komentarz

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s