Kazanie bp Tissier de Mallerais z okazji święceń kapłańskich, 15 czerwca, 2012 (fragmenty)

Oto słowa jasnego sprzeciwu przeciwko praktycznemu pojednaniu FSSPX z Rzymem, które swego czasu zaniepokoiły niektórych. Wiemy bowiem skądinąd, że dwa dni wcześniej bp Bernard Fellay był w Rzymie z zamiarem podpisania porozumienia praktycznego z modernistyczną władzą nowej religii człowieka. Pomijając obecną publiczną ciszę biskupa w tej sprawie, te jego słowa mają już swą historię. Właśnie dlatego, że są one wspominane po dziś dzień, przytaczamy tłumaczenie kilku fragmentów kazania ze święceń diakonanu i kapłaństwa z 15 czerwca 2012, które miały miejsce w seminarium św. Tomasza z Akwinu w Winonie (stan Minnesota), w Stanach Zjednoczonych.

+

Mgr Tissier de Mallerais, 15 VI 2013 Winona

Winona, 15 VI 2013

[Najpierw Ekscelencja przemawia do tych, których za kilka chwil ma wyświęcić na diakonów, omawiając doniosły przykład św. Szczepana, diakona, który nie wahał się przelać swej męczeńskiej krwi dla wyznania wiary w Jezusa Chrystusa, Boga i Króla.]

Jako diakoni, synowie moi umiłowani, jesteście sługami Kościoła Bożego, zawsze gotowi brać udział w bitwach przeciwko wrogom w nieustającej walce. To są słowa Pontyfikału Rzymskiego opisującego Kościół – Kościół zawsze jest gotów brać udział w bitwach przeciwko wrogom w nieustającej walce.

Tymi wrogami są moderniści i ich nowa religia – nowa religia bez grzechu, bez skruchy, bez pokuty, bez przebaczenia, bez ofiary, bez zadośćuczynienia, bez prawdziwej miłości, ponieważ, jak wiecie, nie ma prawdziwej miłości bez ofiary. A zatem przeciwko tej fałszywej religii, której symbolem jest nowa msza, drodzy przyszli diakoni, będziecie musieli denuncjować heretycką przewrotność tej nowej religii – naturalistycznej religii. Naturalistycznej religii! I będziecie musieli głosić prawdę odkupieńczej ofiary Kalwarii i przebłagalnej ofiary Mszy świętej. A teraz, po drugie, wy, drodzy kandydaci do kapłaństwa, waszym wzorem jest święty Jan, Apostoł.

[…]

Drugi spośród nich jest prawie zapomniany dzisiaj w Kościele. Sakrament pokuty – zapomniany! A pierwszy spośród nich, chrzest, jest dzisiaj przekręcany – przekręcany przez nową naturalistyczną religię. Zamiast udzielać Boskiego życia, jest tylko wpisaniem jako członka Kościoła. To nie jest wystarczające. Chrzest naprawdę niszczy grzech pierworodny i wlewa łaskę uświęcająca w duszę. To jest wiara katolicka. Tak więc, moi drodzy przyszli kapłani i diakoni, z tą nową religią nigdy nie wejdziecie w kompromis. Nigdy nie zacierajcie czołowego zderzenia między religią Kościoła katolickiego i religią tego, co nazwałbym „nowym kościołem”. To nie jest żaden kościół, a tylko trucizna – trucizna w Kościele.

[Ekscelencja opisuje prawdziwe oblicze św. Jana Apostoła, nie tylko jako sprawiedliwego, pokornego, łagodnego, miłego świętego, ale także wzór wszystkich innych cnót.]

[Święty Jan] był w stanie użyć bardzo mocnych słów przeciwko heretykom jego czasów i zachowywać niezłomną postawę przeciwko nim – przeciwko tym , którzy przekręcali religię Boga, który stał się człowiekiem w religię Boga utworzonego przez człowieka, co Papież Paweł VI powiedział o przedsięwzięciu Soboru Watykańskiego II. Zatem zastosujemy do Soboru te same słowa świętego Jana walczącego przeciwko nowej religii Boga utworzonego przez człowieka zamiast prawdziwej religii Boga, który stał się człowiekiem. Przeczytajmy to, co napisał w swym pierwszym liście o nowej religii Boga utworzonego przez człowieka. Powiedziałbym religii godności ludzkiej, religii praw człowieka. Mówi, „Kto jest kłamcą, czy nie ten, co przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto zaprzecza Ojca i Syna.” (I św. Jana, II, 22).

Ci, którzy zaprzeczają Wcieleniu Boga, że Bóg naprawdę został człowiekiem, aby nas zbawić, a nie odwrotnie, nie że człowiek stał się Bogiem – to jest prawdziwą religią, prawdziwą religią godności człowieka, praw człowieka. Człowiek stający się Bogiem! „Nie”, mówi święty Jan. Nasza religia jest religią Boga, który stał się człowiekiem – religią świętego Wcielenia Boga. […]

I jak święty Jan, drodzy przyszli kapłani, ostrzegajcie naszych wiernych przeciwko tej nietradycyjnej religii. […]

Święty Jan naucza was, drodzy przyszli kapłani, jak walczyć przeciwko tym, którzy zaprzeczają panowaniu, społecznemu i politycznemu panowaniu Pana Naszego Jezusa Chrystusa – liberałowie – liberałowie, którzy zaprzeczają, że Jezus Chrystus jest Bogiem, jest Królem. Skoro już święty Jan w swym liście oskarżał tych, którzy wyparli się Chrystusa, którzy dzielili Jezusa Chrystusa, którzy przyjmując Jego Bóstwo odrzucali Jego panowanie! Tak, mówili, „jest Bogiem, ale nie jest Królem.” A teraz, to jest sytuacja w Kościele, liberałów Soboru Watykańskiego II. Przyjmują, że Jezus Chrystus jest Bogiem, ale odrzucają to, że jest Królem! Odrzucają to, że On musi królować jako Król! Więc musimy walczyć przeciwko nim.

[…] W naszych dniach, drodzy przyszli diakoni i przyszli kapłani, bądźcie stanowczo zdecydowani, by nauczać przeciwko tym modernistom, którzy wypełniają świętą Matkę Kościół herezjami i smutkiem i którzy niszczą pozostałości Chrześcijaństwa (ang. „Christendom”, w znaczeniu łacińskiego Christianitas, czyli porządku społecznego opartego na Ewangelii – przyp. tłum.).

Bądźmy dumni, moi drodzy wierni, że możemy pomagać ustanowieniu na nowo prawdziwego Chrześcijaństwa (j.w. – przyp. tłum.), dzięki łasce sakramentu zwłaszcza Mszy świętej i dzięki łasce kapłaństwa. W żaden sposób Bractwo Św. Piusa X nie może zaakceptować jakiegokolwiek pojednania ani kompromisu z nową religią, tą nową religią powstałą na Soborze Watykańskim II, ani żadnego porozumienia ani przymierza z tym typem „nowego kościoła”, który opisałem, tego „nowego kościoła” zrodzonego z cudzołożnego związku między Kościołem a Rewolucją. Arcybiskup Lefebvre już 30 lat temu mówił o tym cudzołożnym związku dokonanym przez Sobór między Kościołem a Rewolucją.

Ten cudzołożny związek był zasadniczym celem Soboru Watykańskiego II według Gaudium et spes, nr 11 – ten Sobór miał zamiar wprowadzić do doktryny wiary najlepsze główne wartości dwóch wieków liberalizmu – wartości dwóch wieków liberalizmu – ten który wprowadził błędy liberalizmu w do doktryny wiary. To był główny cel II Soboru Watykańskiego. A więc było niemożliwe, by ten Sobór był wsparty asystencją Ducha Świętego o tyle, o ile zastosował tę złą i odmienną intencję wprowadzenia błędów liberalizmu do doktryny wiary. To jest niemożliwe! Więc, ten Sobór, o tyle, o ile zastosował tę intencję nie ma wiążącego zobowiązania [na katolikach], nie ma autorytetu nauczania. Nie akceptujemy, nie akceptujemy tego, że Sobór był prawdziwym Soborem.

Zakończmy, moi drodzy wierni i drodzy przyszli diakoni i kapłani, kontynuujmy tę walkę Bractwa Św. Piusa X o Prawdę Wiary, zwłaszcza o Prawdę Panowania i Kapłaństwa Pana Naszego Jezusa Chrystusa. …

Z języka angielskiego, za skryptem dostępnym na blogu Ignis Ardens, tłumaczył Pelagius Asturiensis. Tekst gdzieniegdzie odbiega od skryptu, w celu zachowania wierności wersji audio dostępnej w całości w serwisie Youtube.

Reklama

2 comments on “Kazanie bp Tissier de Mallerais z okazji święceń kapłańskich, 15 czerwca, 2012 (fragmenty)

  1. Bogusław pisze:

    Mówimy, że z kim ktoś przestaje, takim się staje. I to się sprawdza. Czy zawsze? Nie, jest jeden wyjątek. Przykładem mogą być misjonarze, którzy wśród tłumów pogan nie stają się tacy jak oni. Bo człowiek albo usiłuje zmienić innych, albo sam im ulega.

    Zatem wybór biskupa Tissier, by pozostać wśród bractwowej moderny, może być dobry tylko wtedy, gdyby usiłował ich nawrócić. I z początku walczył publicznym słowem, ale teraz pozwolił się zakneblować i związać sobie ręce. Czy te objawy świadczą o dalszej walce, czy o stopniowej kapitulacji? Nie będę zgadywał. Mam tylko wątpliwość, czy powołanie biskupa jest takie jak kartuza – bez żadnego oddziaływania bezpośrednio na innych.

  2. […] czerwca w Londynie [tekst polski trzeciego], w kilku Komentarzach Eleison) i Tissier de Mallerais (kazanie podczas święceń w Winonie) przemawiali przeciwko temu niebezpieczeństwu. I inni również ostrzegali […]

Zostaw komentarz

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s