Najnowsze wieści Ruchu Oporu

Blog Z Niepokalaną zamieścił 25 grudnia notę informacyjną dotyczącą kilku spraw bieżących Ruchu Oporu, którą dla naszych czytelników poniżej przytaczamy w całości. Oryginalną pisownię tłumaczenia, choć niedoskonałego, z braku czasu, zachowujemy, tylko częściowo poprawiliśmy całokształt tłumaczenia.
 
Resistencia
 
 „Resistite fortes in Fide – Sprzeciwiajcie się mocni w Wierze
(I św. Piotra V, 9)

22 grudnia 2012

Drodzy przyjaciele,

Chcemy przedstawić wam tutaj aktualizację wiadomości  grupy księży z Ruchu Oporu, aby zachęcić wszystkich do dalszej pracy na rzecz ochrony autentycznego dziedzictwa abpa Lefebvre’a.

KAPŁAŃSKIE DNI SKUPIENIA

Pierwsza dobra wiadomość to  – Dni skupinia  dla kapłanów ruchu oporu  były  głoszone od 17 do 21 grudnia 2012 roku przez Jego Eks. Bp. Ryszarda Williamsona, który łaskawie zgodził się przyjechać  z Anglii. Udział wzięło 10 kapłanów z różnych krajów, głównie ze Stanów Zjednoczonych.  Mogłoby nas być dwa razy więcej, lecz pozostałym chętnym kapłanom ich zajęcia duszpasterskie uniemożliwiły przybycie.

Jego Ekscelencja głosił nam przez pięć dni doskonałe duchowe i doktrynalne wykłady,  które wzbudziły pełne uznanie.  Cieszyliśmy się z odnalezienia w nim   prawdziwego ducha abp Lefebvre’a, tak mało cenionego dziś  przez niektórych przywódców neo-FSSPX. Byliśmy również zadowoleni z  jasności jego pedagogicznego nauczania przy wyjaśnianiu nam obecnych problemów w świecie, w Kościele i Neo-FSSPX.

Dni skupienia odbywały się w pięknej fermie rodziców księdza  Josepha Pfeiffer, koło Bostonu w stanie Kentucky w Stanach  Zjednoczonych.

To miejsce jest już od dawna bastionem tradycyjnego oporu wobec soborowego Kościoła. W latach 1970 Państwo Pfeiffer przetrzymywali tutaj  dwóch starych księży, żarliwych obrońców Tradycji, Ojców Hannifin’a i Snyder’a. Pierwszy z nich zmarł i został tu pochowany. W tym czasie zbudowano tu  piękną kaplicę poświęconą Matce Bożej z Góry Karmel będącą przez  40 lat miejscem Mszy dla wielu katolików z tego regionu.

Zadziwiające jest to, że od połowy XIX w.  ta część północnego Kentucky, zwana “Ziemią Świętą”, była ostoją katolicyzmu pośrodku głównie protestanckiego obszaru. Pagórkowaty krajobraz  i spokojna okolica zdecydowanie  faworyzują niezbędną do rozmyślań i modlitwy atmosferę.

Zbudowano tam w 1982 r. dom starców dla  tradycyjnych karmelitanek eksmitowanych z ich klasztorów i urządzono odpowiednie dla tej społeczności pomieszczenia. Później, w latach  1989/91, dom służył  początkom klasztoru Matki Bożej z Guadalupe, ktory mieści się teraz w Silver City w Nowym Meksyku. A przez następnych prawie dwadzieścia lat, budynek był rzadko użytkowany.

Dzięki hojnym darowiznom wiernych Ruchu oporu, dom został niedawno odnowiony w celu organizowania tutaj dni skupienia, posiada 9 pokoi, salę konferencyjną i przestronną jadalnię.

Jesteśmy bardzo wdzięczni Państwu Pfeiffer, ich rodzinom oraz niektórym tradycyjnym wiernym, wspierającym ruch oporu, za zebranie wszelkich sprzetów  potrzebnych do dni skupienia.

RUCH OPORU ORGANIZUJE SIĘ

Nasze dni skupienia  były także doskonałą okazją do dyskusji na temat rodzaju organizacji jaka jest potrzebna ruchowi oporu  w najbliższej przyszłości. Biskup Williamson zgodził się  być “moralnym autorytetem” ruchu oporu, akceptując zarazem  nadanie nam  doktrynalnego kierunku i udzielanie sakramentów bierzmowania i święceń kapłańskich. Autorytet moralny oznacza, że ​​kieruje bardziej  przykładem i radą, a nie poleceniami. Pod jego moralnym autorytetem, ruch oporu będzie nadal współpracować z różnymi rodzajami istniejących organizacji : grupa księdza Pfeiffera, dwie wspólnoty religijne w Brazylii (benedyktyni z Santa Cruz i Mariae Virginis Beatae Familia), i inne niezależne kościoły oraz kaplice (jak św Atanazy w Vienne, Virginia). Innymi słowy, ustaliliśmy coś w rodzaju “federacji”, a nie organizacji scentralizowanej. Być może w przyszłości, będzie konieczny inny rodzaj organizacji, bardziej strukturalny, ale uznano, że ustalona konstrukcja najlepiej nadaje się do obecnej sytuacji.

Mamy nadzieję, że te dobre wiadomości  zachęcą również  wszystkich wiernych na całym świecie do  oporu w stosunku do soborowego  Kościoła,  ”operacji samobójstwo” i szefów neo-FSSPX.

Wszyscy jesteśmy szczęśliwi z “powrotu do pracy” bp Williamsona właśnie teraz, kiedy Ruch  oporu  najbardziej potrzebuje  ukierunkowania  od prawdziwego następcy Apostołów.

PRZYSZŁE SEMINARIUM

Jest jeszcze inna dobra wiadomość : ks. Pfeiffer otrzymał już podania od wielu młodych ludzi, którzy rozważają  poświęcenie się kapłaństwu. Dlatego podjł pierwsze kroki do organizowania, jeśli Bóg pozwoli, seminarium na miejscu –  na wrzesień  2013 r. Budynek, który wymieniliśmy powyżej, wydaje się być bardzo dobry dla  tego planu. Kapłani z grupy ks. Pfeiffera zajmą się tak potrzebnym nam seminarium.  Powodem tego otwarcia jest też fakt,  że seminaria neo-FSSPX również cierpią z powodu wewnętrznego kryzysu i  nie podają już  prawdziwej doktryny oraz  kapłańskiego kszatałcenia  jakie zwykłe były nauczać w przeszłości. Można znaleźć na stronie ourladyofmountcarmelusa.com [w budowie] wszystkie informacje niezbędne dla tych młodych ludzi, którzy chcą złożyć podanie wstępu [do seminarium]  i dla wiernych, którzy chcą wesprzeć finansowo to bardzo ważne przedsięwzięcie mające na celu szkolenie dobrych tradycyjnych kapłanów.

PRZYSZŁE WYDARZENIA

Grupa ks. Pfeiffera ma  obecnie pięciu kapłanów w rezydencji w Kentucky, w „Matka Boża z Góry Karmel”, którzy obecnie odwiedzają około 15 ośrodkow w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, i około 10 lokalizacji w Azji (Korea Południowa, Japonia, Malezja, Singapur i Filipiny).

Ksiądz Vargas z Meksyku, odwiedzi kilka miejsc w Meksyku i Ameryce Południowej.

Biskup Williamson łaskawie zgodził się powrócić do Kentucky po świętach Bożego Narodzenia, od 28 grudnia do  1 stycznia, na “Warsztaty o rodzinie”, na  które wszyscy są zaproszeni. Tematem będzie “Wzmocnienie” w tym czasie globalnego kryzysu. Będą wykłady dla dorosłych i zajęcia dla dzieci.

Również w 2013 roku  odbędzie się seria rekolekcji/dni skupienia dla mężczyzn i kobiet w Kentucky. Proszę odwiedzić naszą stronę internetową: inthissignyoushallconquer.com gdzie są harmonogramy naszych  rekolekcji i stopniowo – inne działania Ruchu oporu.

Wierni z  Australii skontaktowali  się z Ruchem Oporu i planujemy złożyć  im wizytę na początku 2013 roku.

Mamy kilka indywidualnych kontaktów w Europie i jak do tej pory na tym kontynencie najlepiej zorganizowany jest Ruch oporu w  Wielkiej Brytanii, gdzie rezyduje bp  Williamson.

Należy pamiętać, że Ruch oporu ma  kontakt z wieloma kapłanami Bractwa, którzy coraz bardziej sobie uświadamiają, że kierunek zgromadzenia odbiega od pierwotnych zasad. Trwa prześladowanie dobrych kapłanów, którzy sprzeciwiali się publicznie odchyleniom ich zgromadzenia przez przełożonych Bractwa. Mamy nadzieję, że “wyskocza z lodzi” zanim ta zatonie…!

Brak reakcji innych kapłanów jest raczej rozczarowująca i obawiamy się, że jak się to już wydarzyło w realizacji soborowych reform w latach 1960 i 1970, ich bierność może prowadzić do całkowitej akceptacji kompromisu z modernistycznym Rzymem.

WIELU KAPŁANÓW PRZERYWA MILCZENIE

W ostatnich tygodniach, kilku księży Ruchu oporu opublikowało serię dokumentów, listów i ostrzeżeń publicznych donoszących o  powadze sytuacji w Neo-FSSPX.

Ostatnią była publikacja listu księdza  Ringrose do księdza Rostanda, przełożonego dystryktu  FSSPX w USA, wyrażającego powody, które skłoniły go do zaprzestania współpracy z dystryktem. Ksiądz Ringrose jest proboszczem św Atanazego  w Vienna, Virginia, USA, zgromadzenia około 500 wiernych. Ksiądz  od początku poparł ruch oporu i jest jednym z kapłanów, którzy podpisali “Deklarację z Vienna” w sierpniu ubiegłego roku. Można znaleźć jego list na CathInfo [red : też na ZNiepokalana].

Ksiądz  Cardozo z  Ameryki Południowej opublikował list otwarty do “milczących kapłanów,” wzywając ich do podjęcia publicznego stanowiska wobec nowych kierunków FSSPX. Można znaleźć jego list na wielu witrynach.

Ksiądz Ortiz opublikował esej na temat “Nowa hermeneutyka bp Fellay ” w wielu językach, w celu ukazania tradycyjnym kapłanom  błędnych  fundamentów nowej orientacji FSSPX.

W ostatnich miesiącach otwarta została światowa sieć  internetowych witryn mająca na celu wspieranie Ruch oporu. Widzimy w jakim stopniu ten  potężny środek komunikacyji może służyć kapłanom i wiernym w  uzyskiwaniu informacji niezbędnych  do zrównoważenia “propagandy”  płynącej z neo-FSSPX.  Można również znaleźć na tych stronach sporą ilość kazań  księży Ruchu oporu, zarówno  audio jak i  teksty.  Jeśli jesteście odizolowani i nie możecie udać się do centrum Mszy ruchu oporu, posłuchajcie ich. Warto też wymienić  następujące strony internetowe wspierające Ruch oporu:

ANGIELSKIE : CathInfo, InThisSignYouShallConquer, SOSSaveOurSSPX, TrueTrad, ourladyofmountcarmelusa.com [w budowie]
FRANCUSKIE : Un évêque S’est levé, antimodernisme.info, Avec l’Immaculée
HISZPAŃSKIE  : Syllabus-errorum, Non possumus.
[POLSKI : Z Niepokalaną]

DUCH RUCHU OPORU

Ostatnio pojawia się  wiele pytań na temat  dokładnego  stanowiska kapłanów Ruchu oporu. Należy pamiętać, że naszym głównym wrogiem jest najpierw soborowy Kościół. Nasze ataki są głównie skierowane przeciwko “oficjalnym władzom”  zniszczącym Kościoł Katolicki. Ich destrukcyjne działanie dokonywane  dzień za dniem, straszliwe spustoszenia, których konsekwencja   są w wielkiej ilości nieodwracalnie zgubione dusze. Lecz nie wystarczy powiedzieć, że jesteśmy przeciwni modernistycznemu Rzymowi, jako to głoszą przywódców neo-FSSPX , a równocześnie sprzyjać porozumieniu z tym samym Rzymem ! Dlatego wszyscy ci, którzy są za transakcją z wrogami Kościoła, muszą być demaskowani i również atakowani. I to jest powód dla którego  sprzeciwiamy się przełożonym neo-FSSPX. Musimy ich potępić, bo szukają kompromisu z soborowym Kościołem i zdradzaję misję, którą abp Lefebvre powierzył Bractwu Świętego Piusa X.

Nie jesteśmy przeciwko FSSPX jako instytucji, ale sprzeciwiamy się tym, którzy próbują ustanowić neo-FSSPX z nową doktryną, obcą powieżonej przez arcybiskupa Lefebvre.

Życzymy wszystkim świętego  Bożego Narodzenia i obfitującego w łaski Nowego Roku 2013.

Niech Wam Bóg błogosławi.

Zostaw komentarz

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s